Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790301-48227S11

Date of Document: 2000-05-21

با پيام رئيس جمهوري: كنگره همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت آغاز به كار كرد گروه علمي فرهنگي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران درپيامي به كنگره سه جانبه همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي تاكيد كرد: برنامه ريزي براي ايجاد هماهنگي و همكاري هرچه نزديكتر و قويتر بين دولت، دانشگاه وصنعت مي تواند پيوندي زنده بين صنايع و دانشگاه و نيازهاي تحقيقاتي كشوربه وجود آورد. متن كامل پيام آقاي سيد محمد خاتمي بدين شرح است: برگزاري كنگره سه جانبه همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي تاكيدي برتوسعه متوازن و پايدار است. برنامه ريزي براي ايجاد هماهنگي و همكاري هرچه نزديكتر و قويتر بين دولت و دانشگاه و صنعت مي تواند بسترمساعدي براي رشد و توسعه صنايع با تكيه بر امكانات و توانمندي هاي داخلي فراهم كند و پيوندي زنده بين صنايع ودانشگاه و نيازهاي تحقيقاتي كشور به وجود آورد. نارسايي هاي موجود در اين زمينه موجب بروز مشكلاتي در امر ساماندهي وتوسعه اقتصادي و اجتماعي كشور گرديده و در بعضي موارد اين سه مجموعه به صورت جزيره هاي جدا از هم قرار دارند و از قابليت ها و ظرفيت هاي يكديگراطلاع چنداني ندارند در نتيجه روحيه اعتماد لازم بين بخش تحقيقات و فناوري صنايع و دولت شكل نگرفته است. بايد به اين باور برسيم كه دانشگاه كانون فرهنگ سازي، انديشه سازي و توليد علم است و در اين صورت است كه مي توان به تقويت پايه هاي فناوري صحيح در كشور اميدوار بود. در حال حاضر به دلايلي بخش هاي علوم انساني در دانشگاه اين فرصت رانداشته اند كه نقش اصلي خود را در تقويت اعتماد ملي ايفا نمايند و لازم است جامعه شناسان و مهندسان اجتماعي در بخش هاي علوم انساني دانشگاه هادر اين خصوص تدبير و تامل نمايند تا بتوان فناوري و صنعت ملي را تقويت نمود. برگزاري مجامعي از اين دست مي تواند به تفاهم بيشتر بين مجريان و دست اندركاران توليدات صنعتي با دانشگاه ها و پژوهشگران براي توسعه فراگيرصنعت ملي كمك كند و نارسايي هاي موجود در اين خصوص را نشان دهد تادستگاه ها و نهادهاي مسئول براي از ميان برداشتن اين موانع كوشش كنند. انتقال تجربيات ديگر كشورها در اين زمينه همراه با نقد و بررسي و بومي سازي اين يافته ها و استفاده از مولفه هاي فرهنگ ملي در سامان دادن به اين امر مي تواند چشم انداز روشني از آينده صنعت ملي پيش روي همه ما قرار دهد. از دست اندركاران اين كنگره تشكر مي كنم و اميدوارم كوشش آنها بتواندما را به سر منزل توفيق رهنمون شود. همچنين دكتر معين در اين اجلاس گفت: آئين و فرهنگ و تمدن ما به شهادت تاريخ بر نقش محوري دانش در تنظيم رابطه انسان با خداوند، طبيعت و اجتماع بيشترين تاكيد را داشته است و حتي خشيت بيشتر از خداوند نيز به برخورداري از دانش منوط شده است. وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: نمي توان در انديشه تحرك شايسته و همه جانبه جامعه بود و از ضرورت برقراري رابطه اي منطقي و پويا ميان توسعه علمي و توسعه ساير بخش ها غفلت كرد. معين تصريح كرد: شايد يكي از ملموس ترين مباني كاربردي شدن علوم - حتي در معناي ديني آن - همين منتهي شدن آن به آثار و عوارض مثبت اجتماعي باشد. وزير علوم در بخش ديگري از سخنانش گفت: جوهر اصلي خواست و عزمي كه در دوم خرداد 76 تجلي يافت توسعه همه جانبه پايدار و موزوني است كه از آغاز به عنوان محوري ترين نياز و ضرورت ملي در برنامه هاي انتخاباتي جناب آقاي خاتمي مطرح شده بود. براي بهبود، متناسب و متوازن كردن فرآيند توسعه كشور بايد مجموعه اي از تحقيقات بنيادي و آموزش تا توليد و خدمات و مباني و مسائل فرهنگي و اجتماعي را درنظر گرفت و اين خود فلسفه اصلي تحول ساختاري در نظام علوم، تحقيقات و فناوري كشور است. همچنين دكتر رضا امراللهي رئيس پنجمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت نيز طي سخناني گفت: بدون ترديد از جمله عواملي كه وزارت علوم را به تجديد نظر در ساختار خود و تاكيد بر جنبه هاي تحقيقات و توجه بيشتر به فناوري واداشته نگاه انديشمندانه به اين امر است كه جبران كمبودهاي موجود در سيستم آموزشي و پژوهشي تاثير عميقي در روند توسعه و پيشرفت كشور دارد. براي تحقق اين امر لازم است بدنه اجرايي وزارت علوم يعني دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در زمينه هاي پژوهشي و فناوري به طرز گسترده اي فعال تر شوند. امراللهي افزود: براي پيداكردن راه علاجي براي اتصال بيشتر دو بال صنعت و فناوري به نظر مي آيد بايد سيستم برنامه سازي در كشور، نقش بومي كردن صنعت و نقش دانشگاه را جدي بگيرد. امراللهي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد، نگاهي گذرا به تصميمات برنامه و بودجه در كشور نشان مي دهد كه چه قبل از پيروزي انقلاب و چه بعد از آن هرگاه در اين دستگاه تفكر فني، مهندسي حاكم شده تا اندازه اي فن سازي و فناوري در كشور رونق گرفته و هر گاه تصميمات سازمان برنامه و بودجه كشور تحت الشعاع تصميمات بخشهاي اقتصادي قرار گرفته، ركود و برنامه هاي انقباضي در صنعت و فناوري در كشور شكل گرفته است. بطور خلاصه مي توان گفت يكي از دلايل جانيفتادن روابط دانشگاه و صنعت در كشورمان ريشه در سيستم هاي برنامه ريزي كشور داشته است.