Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48223S1

Date of Document: 2000-05-20

همسويي با شرايط موجود در ورزش شرط كمال در ورزش و رسيدن به مرز هاي نو آن روزي كه فدراسيون وزنه برداري در ايران به دلايلي كه همگان به روشني از آن آگاهي دارند، به تعطيلي كشانده شد كمتر كسي چنين تصوري را داشت كه با حضور گروهي خواهنده و مصمم اين فدراسيون دوباره به تحولي نو برسد. اما اين مهم اتفاق افتاد و آنجا كه سلامت و شادابي لازم در كنارشناخت از موجوديت ممكن جايگزين سياهي و ظلمت شد، چنين صحنه هايي به وجود آمد كه اين جوان شايسته ايراني (شاهين نصيري نيا ) با رشادت بر بالاترين قله هاي رفيع جهاني و آسيايي قرار گيردو شادي آفرين شود. گروه ورزشي: حقيقي ترين رمز موفقيت براي هر انساني آن است كه بتواند با در نظر گرفتن اتفاقات پيرامون محيط اطرافش و شرايطي كه برايش بوجود آمده است، براساس سياست هايي واقع بينانه خود را هماهنگ و همسو با شرايط موجود كند. البته اين به معني آن نيست كه اين فرضيه براي هر انساني ايده آل و شرط كمال است، اما در روش هاي موجود حداقل رسيدن به مرز ايده آل ها است. در بخش تحولات امروز ورزش در جوامع مترقي اساس هر حركتي ابتدا پذيرش واقعيت ها و هماهنگ شدن با آن ها است. و اين همان چيزي است كه ما در كشورمان كمتر به آن توجه داشته و داريم! در بستر تحولات كنوني ورزش در ايران يك مقايسه كوچك خيلي راحت ما را به مرز واقعيت ها مي كشاند و زواياي گوناگون پستي و بلندي ها را نمايان مي سازد. در يك بخش كوچك همه چيز به دليل رعايت و شناخت كافي از اوضاع باقيمانده (چيزي در اندازه هاي صفر ) و البته زنده تر (فدراسيون وزنه برداري ) بدون توقع و سرمايه لازم، همسو با فعل خواستن و شناختن كافي از حقايق و اعتقاد به خود وديگران، با اطلاعات كافي از همه چيز و خلاصه تر از امكاناتي كه باقي مانده است و نتيجه اي كه امروز زبانزد خاص و عام است قهرمان جهان شدن در حداقل زمان ممكن است، چرا كه هدف همسو با شرايط موجود (كمتر و بيشتر ) تنظيم شده و از قوه به فعل درآمده است. اما در بخش هاي كوچك ديگري شناخت لازم به وجود نمي آيد، همسويي و هماهنگي نيست، و زمينه شناخت ها اصلا فراهم نيست فدراسيون هاي شنا و بسكتبال و نتيجه: (سقوط به... )! همه چيز واضح است و هيچ نيازي هم به شرح و بسط ندارد. حقيقت همين است و فراهم شدن و روبراه شدن كارها هم نيازمند رعايت چنين فرضيه هايي است. آنكه امروز تمام و كمال است، نشانه خردمندي و بينايي اوست و آنكه كم مي بيند و به كمتر مي رسد، دستمايه بي توجهي و سهل انديشي اوست. امروز متاسفانه در بسياري از فدراسيون هاي ورزشي در كشور ما فضاي كسالت بار و مكدري ديده مي شود كه نشانه واقعي عدم تمكين و سنجش واقعي در راستاي داشته ها و دانسته ها است. هر كس در هر منطقه اي به فراخور سليقه و سنجش شخصي خود ارائه طريق مي كند و چه بسيار زماني كه به نتيجه هم نمي رسند با درماندگي خود را بيگناه و ديگران را مقصر مي شناسند. اين هم عارضه هاي جنبي ديگري از بروز همان فضاي كسالت آلودي است كه به آن اشاره كرديم. حقيقت مطلب اين است كه ما امروز در جهت افزايش كيفيت ورزش به اصلاحات كلي تري در رفتار و برنامه ها نياز داريم. يقين بدانيد قانونمندشدن و برقراري عدالت هرگز بدون هماهنگي و همسويي با شرايط موجود حاصل نمي شود و امروز كه بحث انتخابكردن و انتخابشدن در ورزش براي اصلاح كلي نظام موجود مورد عنايت قرار گرفته است، عمل اصلي در مرز تشخيص و پرورش ذهن با قبول تمامي شرايط علمي، فرهنگي، تربيتي، مادي و.. در اولويت قرار دارد، و اگر بخواهيم به راهي تازه و صاف برسيم بايد با بينايي و صداقت در برابر كاستي ها و مشكلات مقاومت كنيم. صدالبته با شناخت همه شرايط. محمدرضا منصوريان