Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48221S3

Date of Document: 2000-05-20

استاندار كردستان: اسلام عدالتخواه و آزاديخواه دو خصيصه انديشه شهيد مطهري بود گروه شهرستانها: استاندار كردستان گفت: اسلام عدالتخواه و آزاديخواه دو خصيصه انديشه شهيد مطهري است. به گزارش خبرنگار همشهري در سنندج دكتر عبدالله رمضان زاده در ديدار با جمعي از معلمان كردستان گفت: شهيد مطهري معتقد بود كه هيچ انديشه اي با زور سرنيزه و استبداد و بستن دهان مخالف رشد نمي كند و اسلام زماني رشد يافت كه اجازه داد آزادانه مورد نقد قرار گيرد. وي به معلمان توصيه كرد كه به نسل جوان تحمل مخالف، آموزش داده شود كه با افزايش ظرفيت تحمل در فرزندان به گسترش علم و عدل و كاهش تنش در جامعه كمك شود. استاندار كردستان يادآور شد: كساني كه انديشه ورزي را نمي پسندند، حيطه استبداد آنان به جنبه مادي هم كشيده مي شود. او از محاكمه گاليله به عنوان نمونه بارز در اين زمينه ياد كرد.