Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48219S4

Date of Document: 2000-05-20

كاري مي كردم كارستان! - در اولين اقدام شهرداران مناطق مختلف شهر تهران را با آراء مستقيم مردم همان منطقه انتخاب مي كردم چون فردي كه از همان منطقه شهردار مي شود بهتر مشكلات و معضلات منطقه خود را مي داند تا فردي كه از جاي ديگر به آن منطقه رفته است. - با استفاده از مصوبه قانوني از شوراي اسلامي شهر، بخشنامه اي صادر مي كردم كه اگر كسي پوستر يا آگهي تبليغاتي روي در و ديوارهاي مسكوني مردم يا معابر بچسباند شناسايي و جريمه اي سنگين از آنان دريافت شود. - در ساختمان شهرداري مركز كميته اي تشكيل مي دادم و از تمامي كساني كه طراح و نقشه كش هستند دعوت به عمل مي آوردم تا ميادين شهر را به گونه اي طراحي كنند كه از يكنواختي كنوني خارج گردند. - به تمامي كودكان خردسال يا نوجوانان اعم از دختر و پسر كه طرحهاي نو و تازه در مورد شهر به شهرداري ارائه مي كنند به رسم يادبود هديه اي مي دادم و عكس و مشخصات و طرح آنها را در رسانه هاي گروهي معرفي مي كردم. - برنامه اي ترتيب مي دادم و هر هفته به صورت سرزده از مناطق مختلف شهرداري بازديد به عمل مي آوردم. - كميته اي را در شهرداري تشكيل مي دادم و ماموريني را به خدمت مي گرفتم و به مناطق مختلف شهر تهران مي فرستادم تا از مردم در رابطه با عملكرد شهرداري منطقه خود نظرسنجي به عمل آورند و نتيجه را به شهرداري اعلام مي كردم. - در هفته يك روز را اختصاص مي دادم تا كساني كه مشكلي با شهرداري منطقه خود دارند با شهردار تهران ملاقات و مشكلات خود را به صورت مستقيم بيان نمايند. - به تمامي نامه هايي كه به عنوان شهردار به شهرداري ارسال مي شود در اسرع وقت پاسخ مي دادم. - به بهترين خانواده در هر محل كه در نگهداري گل و گياه و نظافت اهميت بيشتري مي دهند هديه اي به رسم يادبود اهدا مي كردم. - و خلاصه كاري مي كردم كارستان تا دهان همه باز مي ماند. حسام الدين اسلامي الويري - شهرري جمع آوري ضايعات اگر شهردار بودم به سازمان بازيافت دستور مي دادم به جاي اين كه جمع آوري ضايعات خشك مثل نان و پلاستيك و غيره در گانه 22مناطق تهران را به پيمانكاران اجاره بدهم و پيمانكاران هم از افراد غيرمجاز ( افغاني ها ) براي اينكار بهره بگيرند تا سودآوري بيشتر داشته باشد، راسا اقدام به جمع آوري ضايعات بكند، كاري كه قبلا هم البته نه به صورت منظم انجام مي شد. جعفر اميري حذف اتومبيل هاي قديمي اگر يك روز به جاي شهردار بودم براي بهبود نسبي هواي به شدت آلوده تهران كليه اتومبيل هاي قديمي را با توجه به تاريخ ساخت و مدل طبقه بندي مي كردم و هر سال يك مدل (پايين ترين مدل ) را از رده خارج مي كردم و به همين ترتيب در سال هاي بعد مدل هاي بالاتر تا سرانجام اتومبيل هايي در سطح شهر تردد كنند كه ايجاد آلودگي كمتري مي كنند. بديهي است از اتومبيل هاي فرسوده مي توان در بخش ها و شهرهاي درجه 4 و 5 استفاده كرد. فريدي كاشت درخت چنار با توجه به اين كه هواي تهران به شدت آلوده است به موازات توسعه پارك ها و فضاي سبز سريعا به شهرداران مناطق تهران دستور اكيد مي دادم كه خيابان هاي فاقد درخت را شناسايي و با يك برنامه ريزي صحيح در اين خيابان ها به فاصله هر دو متر يك نهال چنار غرس مي كردم. به اين ترتيب هم خيابان هاي شهر اين چنين لخت نمي ماند، هم در درازمدت در دو طرف خيابان ها با انبوهي از درختان پوشيده مي شد (همچون خيابان وليعصر ). يزدان زاده