Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48219S2

Date of Document: 2000-05-20

طرح مبارزه با موش در شهر تهران به روايت خبرگزاري فرانسه تهران در پي تصميم دولت براي نابودي موشها طرح مبارزه با اين موجود ناپاك و عامل بيماري را آغاز كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران شهرداري براي مبارزه باحدودميليون 25 موش درتهران بيش از 400 چادر اطلاع رساني رادرسطح شهر برپاكرده است. يكي از افرادي كه مسئول اطلاع رساني به مردم دراين چادرهاست گفت: حدود 300 هزار نفر از مردم مراجعه كننده گفتند كه موشهاي بسياري را درسطح شهرديده اند. روزنامه ها نيز گزارشها و مقاله هاي طويلي درمورد طرح مبارزه باموش و راههاي نابودي آن منتشر كرده اند. قرصهايي حاوي ماده ضد لخته خون وجود دارد كه موجب خونريزي داخلي درموشها و مرگ آنان مي شود. به علاوه نصب آگهي هاي بسيار در خيابانهاي شهر شهروندان را به شركت در اين طرح تشويق مي كند. موشهاي تهران درجويها و سيل گيرهايي كه براي حمل آب ناشي از ذوب برف و باران احداث شده است زندگي مي كنند ومردم نيز روزانه شمار بسياري ازاين موجودات رادراين نواحي مشاهده مي كنند.