Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48214S5

Date of Document: 2000-05-20

روزهاي امتحان چگونه؟ مي گذرند روزهاي امتحان از راه رسيده است و دانش آموزان، اوليا و معلمان، هر كدام به نوعي براي سپري شدن موفقيت آميز فصل پاياني و سرنوشت ساز سال تحصيلي تلاش مي كنند. اين روزها در هر گوشه و كناري دانش آموزي را مي بينيم كه خود را براي امتحان آماده مي كند. حتي آنها كه طي سال سراغي از درس و كتاب نگرفته اند، اين روزها تمام نيروي خود را براي به ثمر نشاندن تلاشي يك شبه به كار مي گيرند و بر همين اساس روزهاي امتحان را بايد روزهاي اميد به موفقيت و بيم از شكست دانست. بي ترديد براي آن كه از روزهاي امتحان خاطرات شيريني به ذهن بسپاريم، بايد نكاتي را مورد توجه قرار دهيم كه بدون آنها در گذران اين روزها دچار مشكل خواهيم شد. اضطراب امتحان يكي از مسائلي است كه دانش آموزان بسياري با آن روبه رو هستند. اگرچه تحقيقات به عمل آمده نشان داده است كه اندكي اضطراب جهت تسريع و تقويت يادگيري لازم است، اما اگر اين اضطراب و نگراني از حالت طبيعي خود خارج شود، مي تواند مشكلات زيادي را براي دانش آموزان و والدين آنها به همراه داشته باشد. بنابر اين بجاست ابتدا علل و عوامل ايجاد ترس و اضطراب را شناسايي و سپس به از بين بردن اين عوامل بپردازيم. آمادگي براي امتحان براي امتحان نيز مانند هر كار ديگري بايد آمادگي لازم و كافي داشته باشيم و نداشتن اين آمادگي، گاهي نتايج جبران ناپذيري را در سرنوشت تحصيلي دانش آموزان به بار مي آورد. بنابر اين لازم است دانش آموزان در ايام امتحانات به اين نكات توجه كنند. بعد از مشخص شدن زمانبندي امتحانات، نقاط ضعف و قوت خود را در دروس مختلف و اوقات فراغت و زمانهاي خالي موجود مشخص آنها را براي رفع ضعفهاي درسي اختصاص دهيد. هرگز سعي نكنيد تمام اميد خود را به شب امتحان معطوف كنيد. از فعاليتهاي شديد جسمي يا فكري در شب قبل از امتحان بپرهيزيد. بعد از پايان مطالعه و مرور درسها، در اوقات بيكاري آنها را به ذهن بياوريد. در بيشتر مواقع، ترس از فراموشي عامل اصلي عدم تمركز حواس است. دلهره، نگراني، بدبيني و اضطراب، هر كدام به تنهايي كافي است تا فراموشي مطالب خوانده شده پيش آيد. دانش آموزاني كه تا آخرين لحظه قبل از شروع امتحان به خواندن دروس مي پردازند، در زمان امتحان دچار گيجي و آشفتگي خواهند شد. از بحثهاي بي جا و سوءال و جوابهاي عجولانه و بي اساس براي به خاطر آوردن نكاتي كه ممكن است خيلي هم مهم نباشند و تنها باعث تلف شدن انرژي مي شوند، بپرهيزيد. تا حد ممكن شب قبل از امتحان به اندازه كافي استراحت كنيد. هرگز به خيال صرفه جويي در وقت از صرف غذا خودداري نكنيد. براي كاهش اضطراب امتحان، تنها يادگيري مطالب درس كافي نيست، بلكه عدم آمادگي جسمي نيز تشويش و ترس از امتحان را باعث مي شود. خواب در بالا بردن نيروي پذيرش حافظه اثر فراواني دارد. اگر شب و روز را به درس خواندن بپردازيد، با خستگي مغز روبه رو خواهيد شد و در اين صورت، هرچه بيشتر بخوانيد كمتر ياد مي گيريد. علاوه بر خواب، غذا نيز اثرفراواني در بالا يا پايين آمدن سطح يادگيري دارد. استفاده از زرده تخم مرغ، لبنيات، غلاتي مثل عدس و لوبيا، پسته و گردو را حتما در برنامه غذايي خود قرار دهيد. البته از اين غذاها، به اندازه كافي استفاده كنيد. محيطي آرام را براي مطالعه انتخاب كنيد. هرگز در جاهايي كه شلوغي آن مدام افكارتان را پريشان مي كند، به مطالعه نپردازيد. پنجره هاي اتاق را براي ورود هواي تازه كه اكسيژن آن براي استراحت سلولهاي مغزي بسيار مفيد است باز بگذاريد. وظيفه والدين در روزهاي امتحان پدران و مادران نيز در روزهاي امتحان وظايف و نقشهاي قابل توجهي بر عهده در دارند اين ماه پر كار و پرتلاش والدين ضمن آماده كردن شرايط رواني و جسماني مناسب، بايد از دامن زدن به اضطراب و ترس فرزندانشان بپرهيزند و با خونسردي و آرامش زمينه را براي تلاش و كوشش مضاعف دانش آموزان آماده در كنند اين روزها، نبايد به طور مداوم و مكررا دانش آموزان را مورد سوءال و پرسش قرار داد، چرا كه اين كار تنها به آشفتگي آنها منجر خواهد شد. از طرف ديگر ايجاد محيطي آرام در خانه و پرهيز از مجادلات، درگيري ها و قيل و قالهاي خانواده و همچنين محدود كردن رفت و آمدهاي فاميلي از ديگر وظايف والدين براي همراهي با دانش آموز در يك اتاق و يا تنها گذاشتن او در خانه به منظور مطالعه جدا بپرهيزيد و به جاي اين كار، ساعاتي از روز محيط خانه را آرام و ساكت نگهداريد، به طوري كه دانش آموز ضمن اين كه در معرض ديد افراد خانواده است، بتواند در سكوت به يادگيري بپردازد. محدود كردن ساعات استفاده از تلويزيون و راديو يا هر وسيله ديگر در اين ايام، نكته ديگري است كه والدين بايد به آن توجه كنند. خواب يا تفريح عصرگاهي به مدت سه ربع تا يك ساعت براي دانش آموزي كه تمام روز مشغول درس خواندن بوده، ضرورتي است كه والدين بايد به آن توجه داشته باشند تا در سايه همكاري دوجانبه بين دانش آموز و والدين، راه رسيدن به موفقيت در امتحانات هموار شود. فهيمه صاحبي