Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790229-48202S2

Date of Document: 2000-05-18

اعترافات جواني كه دوستش را كشت گروه حوادث: سومين جلسه رسيدگي به اتهام پسر جواني كه دوستش را با ضربات چاقو از پاي درآورده بود ديروز در شعبه 1603 دادگاه جنايي تهران به رياست قاضي غنيمي برگزار شد. براساس مفاد پرونده امير طاهري 23 ساله متهم است 12 ديماه سال 77 پس از برگشت از ميهماني در حالي كه مست كرده بود دوستش محمد گودرزي را از پاي درآورده است. متهم ديروز در جلسه دادگاه در برابر قاضي غنيمي در تشريح حادثه و علل انگيزه جنايت گفت: در شب حادثه در منزل يكي از دوستانم به همراه چند نفر ديگر ميهمان بودم در آن ميهماني دوستانم مرا عليه محمد تحريك كردند و گفتند كه محمد را ديده اند كه اطراف منزلمان مي گردد و نسبت به خانواده ام نظر سوء من دارد كه به شدت عصبي شده بودم با چاقويي به سراغ محمد رفتم، و در حالي كه مست بودم و حال درستي نداشتم با او درگير شدم و با ضربه چاقو به بازويش او را نقش زمين كردم. قاضي دادگاه جنايي پس از شنيدن اعترافات و دفاعيات، متهم را تا صدور راي نهايي دادگاه راهي زندان كرد.