Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790229-48197S3

Date of Document: 2000-05-18

رو در رو سرمايه هاي سرگردان را به بخش توليد هدايت كنيم هجوم متقاضيان ثبت نام براي تلفن همراه به مراكز پستي مناظر ناخوشايندي را پديد آورده است كه همه مشاهده كنندگان را به تامل وامي دارد. بي شك، قسمت اعظم اين افراد متقاضيان واقعي نيستند، بلكه كساني هستند كه مي خواهند از سرمايه خود سودي كسب كنند. ميل صاحبان كوچك و بزرگ سرمايه به كسب سود از رهگذر به كار انداختن سرمايه به هيچ وجه خواسته اي نامشروع نيست. طبعا سرمايه ها در حالت عادي به سوي جايي سرازير مي شوند كه در كمترين زمان ممكن و بيشترين ضريب امنيت بالاترين سوددهي را به همراه داشته باشد و در حال حاضر چه بهتر از تلفن همراه! در غياب ساز و كاري مناسب براي به چرخش درآوردن مولد سرمايه هاي عظيم و راكدي كه در كشور و در دست آحاد مردم وجود دارد، منابع مالي دائما در چرخه هاي دلالي و تورم زا دست به دست مي شوند بي آنكه ارزش افزوده واقعي ايجاد شود وعده اي به كار مولد گماشته شوند. اين در حالي است كه بايد براي اجراي برخي طرح هاي ملي در صدد كسب وام از منابع مالي جهاني برآييم كه آن هم به سادگي ميسر نيست. متاسفانه مديريت اقتصادي كشور در سالهاي اخير نتوانسته است از طريق ساز و كارهاي رايج در اقتصادهاي جهان همچون بازار سهام، فروش اوراق قرضه و حتي پس انداز در بانكها سرمايه هاي موجود در جامعه را به كار گيرد و اكنون اين پول بسان موجي كوه پيكر در آمده است كه به هر كجا رو مي كند، بنيان كن مي شود و هزينه هاي اين بخش را به آسمان مي برد. برنامه ريزي براي جهت دهي و استفاده مولد از سرمايه هاي سرگردان جامعه از نيازهاي فوري جامعه است كه هر روز اهميت آن بيش از پيش آشكار مي شود. هر گونه تعلل در اين زمينه فقط خسارات بيشتر را به همراه دارد. وحيدرضا نعيمي