Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790228-48195S4

Date of Document: 2000-05-17

تيم ملي بدمينتون بانوان به اردو رفت براي شركت در مسابقات بين المللي گروه ورزشي: با پايان گرفتن مسابقه هاي بدمينتون انتخابي تيم ملي بانوان نخستين ايران، اردوي تداركاتي، تمريني اين تيم جهت حضور در مسابقات بين المللي بدمينتون گراميداشت شهداي هفتم تير از ديروز در مجموعه ورزشي آزادي تهران تشكيل شد. مسابقه هاي بين المللي بدمينتون شهداي هفتم تير در روزهاي 4 تا 12 تيرماه سال جاري در زنجان برگزار شيوا خواهدشد حاج بقالي، شهزاد رمضاني، شاكر حسين زاد، فرانك خيرآبادي، مهنازمرادخان، ايران راشد، سيمين مهدوي و مريم بدر دعوت شدگان به اردو هستندكه زير نظر حميده مطهري و جلاليان به مدت 5 روز به صورت تئوري و عملي آموزش مسابقه هاي مي بينند بدمينتون انتخابي تيم ملي بانوان ايران در دو قسمت دونفره و انفرادي انجام شد كه در اين پيكارها مهناز مرادخان مقام نخست را به دست آورد. ايران راشدي، سيمين مهدوي و مريم بدر به ترتيب در رده هاي دوم تا چهارم قرار گرفتند.