Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790228-48194S11

Date of Document: 2000-05-17

پاسخ سازمان زندانها احتراما با، توجه به درج مطالب تحت عنوان اكبر گنجي با همسرش در زندان اوين ملاقات كرد كه در صفحه دوم آن روزنامه محترم در مورخه /2/79 26درج گرديده است با واقعيت موجود تطبيق ندارد و از مصاديق نشر اكاذيب بمنظور تشويش اذهان عمومي تلقي خواهد شد لذا بدينوسيله جوابيه اين سازمان جهت انعكاس در همان صفحه با همان تيتر برابر قانون مطبوعات ارسال مي شود. برابر اعلام، زنداني موصوف همه روزه توسط پزشك زندان مورد معاينه قرار گرفته و در ابتدا با تشخيص سرماخوردگي تحت درمان بوده است و چند روز بعد با اظهارداشتن بيماري سينوزيت مزمن توسط پزشك عمومي و متخصص گوش وحلق وبيني مورد معاينه و با دريافت دارو و رژيم غذايي مناسب بدون توصيه به عمل جراحي تحت درمان قرار دارد و هيچ نوع كمبود دارو، غذا و ميوه وجود ندارد و عنوان نمودن تزريق آمپول بتامتازون بيش از حد متعارف در زماني كوتاه يك نظريه غيرتخصصي است ضمن اينكه مشاراليه و ساير زندانيان كه لازمست مورد مراقبت درماني و رژيم غذايي قرار گيرند مسئولان مربوط توجه جدي را مبذول مي نمايند و سوابق آن در پرونده پزشكي آنان در مراكز بهداشتي و درماني زندان مضبوط است. ثانيا: امكان استفاده از هواخوري زندان برابر مقررات براي زندانيان و مشاراليه وجود دارد مگر زنداني خود مايل نباشد. ضمنا نامبرده در مدت بازداشت چندين بار به دادگاه اعزام شده است.