Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790227-48178S1

Date of Document: 2000-05-16

ايران و فرهنگهاي آسيايي گزارشي از فعاليت بنياد بين المللي مطالعات آسيايي گزارش از: مهدي عليزاده فعاليت مراكز پژوهشي و علمي كه به نوعي دست اندركار امور فرهنگي و تاريخي هستند بر غناي آموزه هاي علمي مي افزايد و دست يابي به ابداعات خلاقانه در مطالعات را فراهم مي كند، درجهت شناخت اين مراكز در اينجا به معرفي بنياد مطالعات آسيايي، مي پردازيم. هدف از تاسيس و فعاليت بنياد مطالعات آسيايي كه دفتر مركزي آن در مشهد واقع است، كوشش در جهت شناسايي و معرفي و اعتلاي تمدن و فرهنگ والاي علمي، پژوهشي، آموزشي، فرهنگي، هنري و ادبي ايران و شرق است. گام برداشتن در مسير نيل به يك جامعه بزرگ متعالي و كمال يافته و نشر حقايق در راستاي توسعه فرهنگي و اجتماعي آسيا و حوزه نفوذ اين قاره پهناور و همچنين ارتقاي شان ومقام محققان و در نهايت ايجاد همدلي بين همگان و دعوت به همكاري از كليه محققان و سازمان هاي پژوهشي ايران وجهان است. دستيابي به اهداف زير مقصود كلي اين بنياد است: ايجاد هماهنگي، تقويت و تمركز مطالعه و تحقيق درباره فرهنگ هاي آسيايي، تاثيرات ومبادلات فرهنگي، كمك به تحقق اصل پژوهش و تركيب كار با پژوهش و تقويت بعد ديناميك پژوهش، گسترش فرصت هاي تحقيقاتي عالي، استفاده از روش هاي نوين تحقيق علمي و ايجاد كتابخانه و امكان دسترسي به منابع تحقيقاتي و مطالعه براي پژوهشگران و علاقه مندان، انتشار آثار محققان و نويسندگان، ايجاد مركز آمار و اسناد و برنامه ريزي براي ايجاد سمينارها و كنگره ها و كلاس هاي آموزشي تخصصي، ايجاد روابط علمي و فرهنگي با مراكز مطالعاتي و پژوهشي مشابه داخلي و خارجي. دكتر كاظم جاجرمي رئيس بنياد بين المللي مطالعات آسيايي مي گويد: براي رسيدن به اهداف بالا، انجام يكسري فعاليت ها الزامي است، از جمله اين فعاليت ها مي توان به اين موارد اشاره كرد; پژوهش درعلوم اجتماعي،، جغرافيايي تاريخ و باستان شناسي، سياسي، جامعه شناسي، اقتصاد، فلسفه و اديان، فرهنگ وتمدن و هنر، زبان شناسي وادبيات. پژوهش در زمينه نوآوري ها و كاربرد هر يك از دانش هاي برشمرده، پژوهش در چگونگي كاربرد و بهره گيري از رسانه ها، بويژه اينترنت، پژوهش در حوزه هاي علوم اجتماعي، شامل; آموزش، شناخت و تدوين مجموعه هاي كار و پژوهش و آموزش با توجه به نيازهاي محيط، كمك به توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور و منطقه در زمينه فعاليت هاي مورد نياز از طريق نقد و بررسي و ارائه برنامه ها و طرح هاي تحقيقاتي، توليدي و خدماتي، كمك به بالا بردن سطوح آگاهي علمي و فرهنگ جامعه، كمك به ايجاد ارتباط ميان مراكز علمي و تحقيقاتي ايران و منطقه و جهان با استادان، پژوهشگران و كارشناسان آنان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربيات و كسب دستاوردهاي علمي در زمينه هاي فوق. شناخت بيشتر تمدن و فرهنگ جوامع اسلامي وبه عبارت ديگر آسياي اسلامي، شناخت سياسي همسايگان ايران در قفقاز و آسياي مركزي، خليج فارس، درياي خزر، شبه جزيره عربستان و شمال آفريقا و كشورهاي شرق دور، آگاهي بر احوال مدني، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، تاريخي و سياسي مناطق گوناگون آسيا، شناساندن پديده هاي تمدن ايراني برون مرزي به مردم ايران. احياء وگسترش زبان فارسي در كشورهاي منطقه و بويژه آسياي مركزي، كشورهاي خليج فارس، حوزه خزر و شمال آفريقا. شناخت علمي وضعيت اجتماعي و فرهنگي قدرت هاي عظيم فرهنگي منطقه همچون هند، چين، ژاپن و روسيه. ايجاد زمينه براي برقراري همكاري هاي توليدي، صنعتي، تجاري و اقتصادي متقابل با كشورهاي منطقه و فعال شدن خطوط ارتباطي آسيا بويژه جاده ابريشم، تدوين و برقراري برنامه هاي جهانگردي در ابعادوسيع و تلاش در راه ايجاد مراكز جهانگردي و ايران شناسي در كشورهاي ذيربط و برگزاري گردشهاي علمي، فرهنگي و تحقيقاتي براي علاقه مندان به شناخت فرهنگ آسيا و شمال آفريقا پژوهش در آثار شرق شناسان و پي بردن به نكات مثبت و منفي تحقيقات و تاليفات آنان. انتشار سه فصلنامه به زبان هاي فارسي، انگليسي و فرانسه. ايجاد كتابخانه، مركز انتشارات و اسناد و آمار. از جمله دغدغه هاي فكري صاحبان فكر و انديشه كشور آموزش جوانان و آشنايي آنان با نظرات جديد علمي است. هر چند در كشور ما به مساله شناخت زمينه هاي فرهنگي و... كم و بيش توجه شده است ولي، اين شناخت غالبا به گذشته آسيا و كشورهاي استعمارزده آسيايي و از طريق مطالعات و پژوهش هاي انجام گرفته در غرب و توسط غربي ها مربوط مي شود و نه به وضعيت كنوني جوامع بيدار شده و كم وبيش از قيد استعمار رها شده يا درحال رهايي شرق. در اين رابطه، ماهيت تمدن، شيوه كار و اساس فكري و فرهنگي غرب ديگر همانند گذشته قابل اهمال و چشم پوشيدن نيست و پيروي محض و تقليد كوركورانه از آن نتايج ناگواري به بار مي آورد. در اين ميان گرچه علوم غربي ارزش هاي فرهنگي ملل شرق را سالهاست به رسميت شناخته و آن ها را در مراكز آموزش عالي و دانشگاههاي خود تدريس مي نمايند، ولي سياست دول غربي به دست سياستمداران خود، شرقيان را با شيوه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي به تبعيت واطاعت از خود مي كشاند و زنجيرهاي اسارت بر گرده شان مي نهد. از آنجا كه شرق شناسي وغربشناسي مفهومي ناآشنا و دور از ذهن است و سلطه علمي و اخلاقي و فرهنگي غرب براي گروهي از مردم شرق امري مسلم به حساب آمده است و اين شيوه تفكر، نه تنها توان آزاديخواهي و استقلال طلبي فكري و فرهنگي را از گروه ياد شده سلب نموده و آن ها را خواسته يا ناخواسته به زبده هاي فرهنگ غرب تبديل نموده، بلكه به عقيده آنان شرق شناسي اختراع روشنفكران غربي و محصول شرايط تاريخي وفرهنگي رابطه شرق و غرب و يكي از عوامل گريز ناپذير برتري تفكر استعماري و امپرياليسم فرهنگي قلمداد گرديده است. اكنون زمان آن فرا رسيده است تا بدون توجه به ممانعت ها و مخالفت هاي آنان، دانشگاهيان، انديشمندان و پژوهشگران براي مطالعه عملكرد غرب در آسيا كه از رهگذر شرق شناسي اعمال شده دست ياري به هم داده ودركنار ديگر فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي وفرهنگي خود، در هر سازمان ودانشگاهي كه هستند روش هايي را كه استعمار فرهنگي غرب طي قرن ها در اسارت فكري وعقيدتي آسيا و مردم آسيا به كار برده بازشناسانند. دكتر جاجرمي ايجاد رشته و گروه تخصصي دوره هاي دكترا در اين زمينه را پيشنهاد مي كند ومعتقد است اين دوره مي تواند پاسخگوي اين نياز و آغازگاه بناي مركز مطالعات آسيايي با برنامه ها و اهداف بسيار والا باشد. وي مي گويد: اين رشته با گرايش هاي چندگانه به آماده سازي و تربيت نيروي آموزشي و پژوهشي ورزيده و مبرز و فعال كمك كرده، بسياري از نهادهاو سازمان ها و مراكز آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران را در مسير رسالت هاي عملي و اسلامي و بشردوستانه نظام، ياري مي دهد. براي ايجاد اين رشته، شايسته است از ديگر رشته هاي علوم انساني استفاده نموده و به عنوان دو دانش ميان رشته اي و مجموعه اي از متخصصان و پژوهشگران علوم آسيايي، در همه مراكز پژوهشي و دانشگاههاي كشور و خارج از كشور بهره ور گرديد. رئيس بنياد بين المللي مطالعات آسيايي، برنامه ريزي درسي و رشته هاي پژوهشي را مبتني بر رعايت هشت گرايش آموزشي و پژوهشي، ميداني و كتابخانه اي مي داند كه براساس شانزده واحد عمومي براي هر هشت گرايش و شانزده واحد اختصاصي براي هر يك از آن ها تنظيم شده است. دروس اختصاصي آن عبارتند از: فرهنگ و تمدن، علوم اجتماعي تاريخ، و باستانشناسي، علوم جغرافيايي، علوم اقتصادي، فلسفه واديان، زبان شناسي و ادبيات و علوم سياسي. بنياد بين المللي مطالعات آسيايي با هدف شناساندن تحقيقات و پژوهش هاي اين مركز تاكنون در 25 همايش و كنفرانس بين المللي با ارائه مقاله حضور فعال وعلمي داشته است. ازجمله اين كنفرانسها مي توان به كنفرانس بين المللي آموزش عالي در پاريس، كنگره بين المللي مطالعات آسيايي و شمال آفريقا در كانادا، كنفرانس بين المللي گفت وگوي تمدن ها در كپنهاگ، همايش پژوهش در فرهنگ ايران در هامبورگ و... اشاره كرد. همچنين اين بنياد هم اكنون سه قرارداد تحقيقي و پژوهشي با بنياد و موزه ملي تاريخ طبيعي فرانسه، بنياد و دانشگاه سوربن فرانسه و بنياد وموءسسه مطالعات آسيايي ليدن هلند منعقد كرده است. آثار علمي بنياد عبارتند از: انتشار فصلنامه اي با نام شرق شناسي كه شماره پنجم آن اخيرا منتشر شده است. تاكنون كتابهاي نسل جوان، اقليم و شهر، تنگناهاي توسعه، جغرافياي روستايي، رسانه سالاري، روستا - توسعه و تنگناها و دگرگوني ها درجهان سوم چاپ ومنتشر شده است. اين بنياد به زودي كتابهاي بينش هاي اجتماعي، مكتبهاي جغرافيايي، محيط شهري، اقتصاد سياسي، سياست جغرافيايي و جغرافياي سياسي و شرق شناسي را به چاپ خواهد رساند.