Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790227-48174S7

Date of Document: 2000-05-16

از سوي وزارت آموزش و پرورش; دبيرستانهاي فرهنگ در مناطق محروم كشور توسعه مي يابد به منظور گسترش رشته ادبيات و علوم انساني، دبيرستانهاي نمونه دولتي فرهنگ در مناطق محروم با تاسيس مراكز جديد، توسعه مي يابد. به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، دبيرستان نمونه دو لتي فرهنگ، براساس ضرورت پاسخگويي به نيازهاي متنوع آموزشي دانش آموزان مستعد احداث مي شوند. همچنين در مناطقي كه امكان تاسيس مراكز جديد در آنجا وجود نداشته باشد، هر يك از دبيرستانهاي نمونه دولتي استان كه داراي امكانات لازم باشند، مي توانند نسبت به راه اندازي رشته ادبيات و علوم انساني براي سال دوم در سال تحصيلي 8079 اقدام كنند. دبيرستانهاي نمونه دولتي به مراكزي گفته مي شود كه عمدتا در مناطق محروم احداث و با هزينه وزارت آموزش و پرورش اداره شده، نسبت به مراكز آموزشي ديگر از امكانات و نيروي انساني بهتري برخوردار هستند.