Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790226-48170S6

Date of Document: 2000-05-15

در نامه اي به رئيس قوه قضائيه اعلام شد: اعتراض جبهه مشاركت به شيوه محاكمه عوامل ترور حجاريان دادگاه درباره شناسايي حلقه هايي كه عوامل ترور را گرد هم جمع كرده بود هيچ تلاش نكرد گروه سياسي: جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه اي، خواستار نظارت كافي رئيس قوه قضاييه بر ادامه روند پرونده ترور سعيد حجاريان شد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: دادگاه رسيدگي به پرونده ترور آقاي سعيد حجاريان عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي بنابر اعلام قاضي مربوطه پايان كار خود را اعلام كرد. انتظار همگان بر اين بود كه در جريان محاكمه تمامي ابعاد و زواياي اين پرونده اعم از آمرين و مباشرين و همچنان انگيزه هايي كه در پس اين جنايت بود، روشن شده و با ريشه يابي و كنكاش لازم و صدور حكم عادلانه چشم فتنه براي هميشه كور شود. متاسفانه با عجله اي كه در اتمام كار دادگاه وجود دارد، افكار عمومي بجاي احساس سرعت عمل قضايي در رسيدگي به پرونده با انبوهي از ابهامات همچنان دست به گريبان است و محصول كار، افزايش اعتمادبه دستگاه قضايي رابه همراه نياورده است. متهمان پرونده جواناني هستند كه اغلب ادعا مي كنند با انگيزه مذهبي مدتهاست تشكيل گروه داده و با تهيه سلاح وشناسايي اهداف خود و عمليات مسلحانه در صدد اصلاح جامعه برآمده اند. اگر فشار افكار عمومي در قضيه ترور آقاي حجاريان نبود معلوم نبود تاكنون اينان دستگير و به اقدامات آنها خاتمه داده مي شد، حال آنكه براي دستگاه هاي انتظامي و امنيتي شناسايي افرادكم سن و سال و عمدتا بي تجربه و برخورد با آنان نبايد چندان دشوار بوده باشد. اين بيانيه همچنين تصريح كرده است: دادگاه به ريشه ماجراكه چگونه عده اي به خود حق داده اند درزمان استقرار حكومت مشروع جمهوري اسلامي در صدد قضاوت برآمده و نسبت به ديگران اجراي حكم كنند، نپرداخت و مشخص نكرد كه بر اساس كدام آموزه ها اين جوانان باقهقهه و اعتماد به نفس ودرميان صلوات و تكبير دوستانشان (! ) همچون قهرمانان در جايگاه حاضر مي شوند و بدون ذره اي احساس پشيماني به نقل داستاني كه اجزاي آن نيز حاوي تناقضات بسيار است، مي پردازند. دادگاه مشخص نكرد كه چرا در ميان حوادث سال هاي اخير در شهر ري كه به اين گروه نسبت داده شده، مواردي كه به قتل منجر شده است مورد بررسي قرار؟ نگرفت با وجود جوسازي هايي كه در مورد انگيزه هاي ترور در برخي رسانه هاصورت گرفت، در مسير رسيدگي به پرونده نقش يكي از متهمان پررنگ تر ازواقعيت و نقش برخي به كل انكار شد. از رفت و آمد يكي از متهمان به يكي از ستادهاي فرعي انتخاباتي جبهه مشاركت حداكثر القاء شبهه در مورد وابستگي تشكيلاتي فرد مذكور با جبهه مشاركت و اردوي دوم خرداد صورت پذيرفت و با برخي گمانه زني هاي بي اساس، كارتا دستگيري يكي از اعضاي شوراي شهر پيش رفت، حال آنكه دادگاه درباره شناسايي حلقه هايي كه اين جوانان را گرد هم جمع كرده بود هيج تلاشي از خود نشان ندادوحتي ماهيت و محل اشتغال و گرايش سياسي برخي از متهمان مكتوم ماند! دادگاه محترم حتي در رسيدگي به تناقضات اظهارات متهمان نيز اشتياق چنداني از خود نشان نداد. همه مقدماتي كه براي توجيه انگيزه ترور درسخنان متهمان رديف هاي اول و دوم چيده شده بود، با سخنان متهم رديف سوم بهم ريخت و نقش برجسته متهم رديف دوم در شكل گروه و پيشنهاد افراد جهت ترور در بازپرسي ها تعقيب نشد. آيا وقتي متهم رديف دوم جمعي از افراد واز جمله آقاي حجاريان را به عنوان اهداف بعد از ترور آقاي شفيعي با متهم رديف سوم مطرح مي كند نبايد از او كه مدعي است كم سواد و بي اطلاع است، سئوال مي شد كه اين اسامي را چه كس يا كساني با او در ميان؟ گذاشته اند و آيا نمي بايست دلايل تناقضات ادعاهاي او بامتهم رديف سوم مشخص؟ مي گرديد آيا زمينه چيني هايي كه به آمادگي اين جوانان براي ترور يكي از چهره هاي برجسته انقلاب و جبهه دوم خرداد، بدون آنكه كمترين شناختي از ايشان داشته باشند، منجر شده به اندازه موارد سطحي كه در دادگاه مطرح اهميت شد، جستجو ؟ نداشت چرا دادگاه ابهاماتي را كه در سرعت و صراحت اعترافات متهم رديف اول عليه خودش وجود دارد برطرف نساخت و سئوالات بسيار ديگري نظير متهمين انگيزه هاي جديد، خطرناك تر، وجود آمر و... را همچنان بي پاسخ؟ گذاشت