Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790226-48165S2

Date of Document: 2000-05-15

ابر تمدن و نارضايتي هاي آن نوشته: آلوين وهيدي تافلر سر آغاز; دگرگوني عميقي در قدرت ژئوپليتيك فرا راه ما قرار دارد، يك دگرگوني كه در قرن آتي، سيطره خواهد داشت و با اين حال توجه كسي به آن جلب نشده است، چه رسد به آن كه مورد تجزيه و تحليل هم قرار بگيرد. اين تغيير گسترده تلاطماتي در سراسر جهان پديد خواهد آورد كه احتمال بروز خشونت در آن زياد است. براي جلوگيري يا كاهش چنين آثاري، بايد چارچوب قدرت ژئوپليتيك را آن گونه كه در قرن بيست و يكم شكل مي گيرد، بفهميم. آن را به عنوان نزاع كلان ابرتمدنها در نظر بگيريد. تمدن شامل يك روش كلي و دربرگيرنده زندگي ابر است تمدن را شايد بتوان يك روش زندگي توصيف كرد كه فرهنگها، زبانها، اديان، گروههاي قومي و كشورهاي زيادي در آن مشترك هستند. در حالي كه در طول تاريخ، تمدنهاي بسياري ظهور و سقوط كرده اند، تا به حال فقط دو ابرتمدن وجود داشته است. اولين ابر تمدن جهان نخستين ابرتمدن 8 تا 10 هزاره پيش با اختراع كشاورزي ظهور كرد. اين ابرتمدن با تكيه بر نيروي دهقان، توانست آن قدر مازاد اقتصادي ايجاد كند كه براي تامين نياز دهكده ها و شهرها كافي باشد و تقسيم بندي عميق تر نيروي كار و ظهور و رشد مفهوم كشور را سبب شود. با وجودي كه انواع زيادي از زندگي كشاورزي وجود دارد، جهان روزانه دهقانان، چه در چين باشند، چه در چياپاس، يا چاد، داراي عوامل ثابت يكساني است، مانند استفاده زياد از نيروي جسماني، ضرباهنگهاي فصلي، كمبودهاي غذايي پراكنده، خانواده هاي بزرگ پدرسالارانه و چندنسلي، حداقل آموزش و طول عمر نسبتا كوتاه. ابرتمدن امروز در دو يا سه قرن گذشته، تمدن صنعتي شهري در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يابنده بر تمدن كشاورزي فائق آمده است. اين ابرتمدن جديد كه بر پايه توليد انبوه، مصرف انبوه، رسانه هاي همگاني و آموزش همگاني استوار شده است، نهادهاي جديدي را به همراه آورده است. دمكراسي مبتني بر نمايندگان ملت (يا شبه نمايندگي ) ظهور، بازارهاي ملي، خط مونتاژ، خودرو، خانواده هسته اي، صور هنري جديد و فرهنگي كه تا حد زيادي غيرديني است. اين ابرتمدن زبانها، كشورها، فرهنگها و اديان را در نورديده است. ما روشهاي زندگي مشتركي در تمام شهرهاي صنعتي جهان از سائوپائولو تا سئول و از تهران تا توكيو مي يابيم. در ميان ميليونها مسافر شهري كه در مورد ساعات اوج رفت و آمد غرولند مي كنند، تقريبا از اعضاي هر فرقه و ديني مي يابيم. در واقع، مردم صنعتي شهري نوعا وجه اشتراك بيشتري با يكديگر و فراي مرزهاي فرهنگي و ديني دارند تا با هم دينان دهقان خود. همه جا شكاف فرهنگي و اقتصادي عظيمي مردم شهري را از ساكنان روستا جدا مي كند. هر جا كه كشورها نو شده اند، نزاعهايي ميان نخبگان سنتي زراعتي كه ثروت و قدرت خود را از زمين گرفته اند و نخبگان نوظهور صنعتي - تجاري بروز كرده است. گروه دوم در پي تغييراتي بوده اند كه منافع مالي و ارزشهاي گروههاي زراعتي را تهديد مي كند. اين نزاع كلان بين دو ابرتمدن به نزاعهاي منشعب بر سر همه چيز از دين گرفته (مانند نهضت ضد روحانيت در فرانسه در قرن نوزدهم ) تا برده داري (جنگ داخلي آمريكا ) انجاميد. در كشورهاي صنعتي يكي پس ازديگري، ما هنوز مي توانيم تفاوتهاي شهري و روستايي را از نظر ارزشها، نمايندگي سياسي، اقتصاد و ديگر مسائل ببينيم. در اتحاديه اروپا يكي از سخت ترين نزاعهاي سياسي مربوط به يارانه هاي كشاورزي است. كه هنوز حدودا 50 درصد كل بودجه اتحاديه اروپا را به خود اختصاص مي دهد (اين را با بودجه ناچيز توليد پيشرفته، فن آوري اطلاع رساني و پژوهش علمي مقايسه كنيد. ) ابرتمدن فردا امروزه ابر تمدن جديدي با تقلا و سرسختي - و به گفته برخي با قلدري - راه خود را به سوي عرصه جهاني مي گشايد و هر دو ابرتمدن كشاورزي و صنعتي را مورد تهديد قرار داده است. اين تمدن سوم به زودي توان برقراري ارتباط بين همديگر را به ميلياردها نفر خواهد داد و آنان مي توانند به خريد و فروش كالا بپردازند، هنر پديد آورند، اعتراضهاي سياسي سازمان دهند، كيش ها و ايدئولوژيهاي جديد اختراع كنند، به اعمال تروريستي روي آورند، چگونگي ساخت سلاحهاي شيميايي و زيست شناختي را بياموزند، صور حيات پديد آورند يا آنها را تغيير دهند. اين ابرتمدن از دره سيليكن قلب ] صنعت رايانه سازي [آمريكا آغاز مي شود كه گروهي از كارآفرينان كاتوليك، بودايي، پروتستان، هندو، يهودي، كنفوسيوسي و غيرديني در آن گردهم پايه هاي آمده اند اين تمدن كه تا به حال از مرزهاي ديني و قومي گذشته است، در سنگاپور كنفوسيوسي، ژاپن - بودايي - شينتويي - مسيحي و مالزي مسلمان - كنفوسيوسي قرار دارد. با وجودي كه كانون آن در آمريكا قرار دارد، دانه هاي آن از بنگالور تا پكن تا برزيل پاشيده است. و ديگر باره همچون گذشته، موجدان و ساكنان اين جديدترين ابرتمدن وجه اشتراك بيشتري با يكديگر حتي در فواصل دور دارند تا با اعضاي دو ابرتمدن گذشته. آنان چه بسا وجه اشتراك بيشتري با يك دريافت كننده نامه الكترونيك در ونكوور يا هنگ كنگ داشته باشند تا با كارمند پشت ميزنشين همسايه - چه رسد به دهقاني كه در يكي از مناطق دور افتاده تاريخ جا مانده است. غولهاي نرم افزاري، سرمايه گذاران، كاركنان صنعت دانش، دانشمندان، مغزهاي رايانه، كارآفرينان و عرضه كنندگان توليدات تفريحي - و نفوذگران و ضدنفوذگران كه آنان را شكار مي كنند - هسته يك روش جديد زندگي را تشكيل مي دهند. هيچ چيز در تاريخ يا درآينده اجتناب ناپذير نيست. مي توان قوه محركه حركت به سوي اين روش جديد زندگي را در جا متوقف اما كرد در حال حاضر و در آغاز آن، محتمل ترين سناريو توسعه بيشتر و گسترش سريع اين فرهنگ جديد است. اين ابرتمدن جديد، با سرعت خيره كننده و با فن آوريهاي جديد قدرتمندي كه در اختيار دارد، فرامي رسد و امكان بريدن يوغ فقر روي زمين را ظرف چند دهه فراهم مي كند. اما اين ابرتمدن به علاوه امكان بالقوه يك نزاع كلان جديد و يك رشته نزاعهاي منشعب را به همراه دارد. برخورد اين سه روش متضاد زندگي جهاني خواهد بود، درست همانگونه كه تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اينترنت است. ابرتمدن سريع الظهور فردا كه مبتني بر دانش است، چگونه با روشهاي زندگي ديروز ارتباط برقرار؟ مي كند چگونه بتوانيم نزاعهاي روياروي ما را به حداقل؟ برسانيم اين سوءال كه هنوز تا حد زيادي پرسيده نشده است، در دهه هاي آتي به ضمير هر رهبر جهاني - و در واقع هر انسان هشيار - راه خواهد يافت. پاسخ آن مشخص خواهد كرد كه در قرن آينده و در زماني كه ما از نظام دوگانه به نظام سه گانه ژئوپليتيك در اين سياره گذر مي كنيم، جهان چه ميزان تلاطم و خونريزي را تجربه خواهد كرد. مترجم: وحيد رضانعيمي