Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790226-48163S15

Date of Document: 2000-05-15

توضيح شركت مترو در پي درج اظهارات يكي از كاركنان شركت مترو مبني بر عدم دريافت حقوق در ستون با مردم همشهري مورخ 20 ارديبهشت ماه، توضيحي به شرح زير از سوي روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه به روزنامه ارسال شده است: نه تنها كارمندان بلكه كارگران، مشاوران و پيمانكاران نيز همواره گله دارند كه با تاخير پرداخت از طرف شركت مترو روبرو هستند. شركت مترو بخصوص در 10 ماه گذشته دائما دچار مشكل نقدينگي بوده است. عدم شركت هماهنگي، را با عدم پرداخت به موقع حقوق كاركنان نيز مواجه كرده است. اميد است با حل مشكل انتقال مترو به شهرداري تهران و تضمين بازپرداخت اعتبارات دريافتي از بانكها، مسئله شركت مترو، توسعه و تكميل خطوط و راه اندازي شبكه متروي تهران براي هميشه حل شود. چه پرداخت به موقع حقوق كاركنان بخشي از اين مشكل است.