Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790225-48155S2

Date of Document: 2000-05-14

در يازدهمين جلسه دادگاه اعلام شد نقش نوپو در تهاجم شبانه به كوي دانشگاه * فرهاد ارجمندي فرمانده سابق كادر نوپو: واحدم بنا به دستور من وارد كوي شدند و خودم نيز وارد شدم و به نيروهاي تحت امر دستور داده بودم عوامل اغتشاش را دستگير كنند * ارجمندي در پاسخ به سئوال معاون دادستان نظامي كه پرسيد: شما داخل كوي شديد و برخي از نيروهاي لباس شخصي را نيز هدايت كرديد گفت: چون قرار بر دستگيري مجرم بود، ممكن است نيروها وارد ساختمانها شده باشند * سرهنگ خدابخشي: در بين نيروهاي پليس افرادي بودند كه پليس را تحريك به حمله مي كردند و افراد لباس شخصي نيز از بين نيروهاي پليس به دانشجويان حمله مي كردند و به آنان سنگ مي زدند گروه حوادث: يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان حادثه كوي دانشگاه ساعت 9 و 5 دقيقه صبح روز شنبه در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران به رياست قاضي طباطبايي آغاز به كار كرد. درابتداي يازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده مهاجمان كوي قاضي دانشگاه، طباطبايي برابر كيفرخواست، اتهامات سرهنگ جمشيد خدابخشي متهم رديف دوم اين پرونده را ايراد ضرب و جرح دانشجويان عنوان كرده واز وي خواست از خود دفاع كند. سرهنگ خدابخشي متهم رديف دوم براي معرفي خود گفت: من سرهنگ پاسدارجمشيد خدابخشي سرپرست سابق يگان ويژه ضمن، رداتهامات وارده و تاييد كليه اظهارات سردار نظري دفاعيات خود را آغازمي كنم. وي افزود: در ساعت يك و 30 دقيقه بامداد روز 18 تيرماه از طرف كنترل فرماندهي تهران بزرگ به يگان ويژه ابلاغ شد كه تعداد 50 نفر نيروبه خيابان اميرآباد شمالي اعزام شوند. وي اظهارداشت: براي اجراي اين امر، نيروها دراختيار فرمانده ميراحمدي قرار گرفتند و به رغم اينكه حضور من در محل ضرورتي نداشت، به دليل احساس وظيفه شرعي براي حفظ امنيت و آسايش مردم در محل ماندم. متهم گفت: بي عدالتي روزنامه هاي زنجيره اي و بعضي ازآقايان است كه ما را كه وظيفه ذاتي خود را انجام داديم، دراين جايگاه نشانده اند. سرهنگ خدابخشي در ادامه دفاعيات خود گفت: در بين نيروهاي تحريك پليس، كنندگاني بودند كه نيروهاي پليس را تحريك مي كردند و همچنين افرادلباس شخصي نيز از بين نيروهاي پليس به اغتشاشگران حمله مي كردند و به آنان سنگ مي زدند، اما به محض تشديد حملات اغتشاشگران، آنان عقب مي رفتند و بازپليس مورد حمله قرار مي گرفت. سرهنگ خدابخشي با تاكيد بر فشار مضاعفي كه به دليل استنشاق گازاشك آورو اصابت آجر به پايش، وارد شده بود، گفت: عده اي از نيروها بدون گرفتن دستور از اينجانب و صرفا به دليل جرايم مشهود در تعقيب اغتشاشگران، چندمتري وارد كوي شدند. وي افزود: در همين حين تعدادي از افراد گروه رقيب نيز وارد كوي دانشگاه شده و درحالي كه هويت آنان براي پليس مشخص نبود بصورت عمل مستقل، مي كردند. قاضي سوال كرد: نيروهايي كه وارد كوي شدند چه كساني ؟ بودند خدابخشي گفت: اين نيروها به صورت مردمي و حدود 2000 نفر بودند كه وارد كوي شدند. قاضي پرسيد: نيروهايتان به دستور چه كسي وارد كوي؟ شدند خدابخشي پاسخ داد: آنان خودشان وارد كوي شدند. دراين لحظه منشي دادگاه خطاب به سرهنگ خدابخشي گفت: چند تن ازنيروهايتان شهادت داده اند كه به دستور شما وارد كوي؟ شده اند و حتي يكي از آنان به نقل از شما گفته است هركسي وارد كوي نشود به دادسراي نظامي فرستاده مي شود. متهم با اشاره به اينكه اينگونه مطالب در بازرسي ناجا تنظيم گفت شده است: در، اين واحد نامه اي را تنظيم مي كنند و جلوي يكي از سربازان مي گذارند و تاكيد مي كنند كه اين مطلب را بايد مطرح كنيد. قاضي تاكيد كرد: اقرار نزد قاضي بهترين ادله براي صدور حكم است. دراين لحظه، اقبال معاون دادستاني گفت: متهم جاهايي كه گزارش بازرسي ناجا به نفع اوست، قبول دارد و جاهايي كه به نفعش نيست، آن راغيرواقعي مي خواند. اقبال گفت: شما زماني كه به جلوي كوي دانشگاه آمديد، دو نفر رابه عنوان فرمانده تعيين كرديد. وي بخشي از اظهارات نيروهاي تحت امر سرهنگ خدابخشي را قرائت كرد كه درآن گفته شده بود به دستور خدابخشي وارد كوي شديم. معاون دادستان نظامي خطاب به متهم گفت: اگر صداقت باشد، راحتتر به نتيجه مي رسيم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضي طباطبايي از فرهاد ارجمندي متهم رديف سوم اين پرونده خواست كه از اتهام خود مبني بر مشاركت در ايراد ضربوشتم و تخريب اموال دفاع كند. سرهنگ فرهاد ارجمندي با معرفي خود به عنوان فرمانده سابق يگان كادر نيروهاي ويژه گفت: واحدم بنا به دستور من وارد كوي شدند و خودم نيز وارد شدم اما اين در كيفر خواست نيامده است. قاضي طباطبايي گفت: وقتي كه اتهام شما ضربوشتم دانشجويان و تخريب اموال عنوان شده، مشخص است كه به كوي وارد شده ايد. قاضي: باچه تعداد نيرو وارد كوي؟ شديد ارجمندي: با حدود بيست نفر وارد كوي شديم. قاضي: چه مدت در كوي؟ بوديد ارجمندي: حدود 20 دقيقه در كوي بوديم. قاضي: آيا به داخل ساختمان ها؟ رفتيد ارجمندي: به داخل ساختمانها نرفتيم، اما من به نيروهاي تحت امر دستورداده بودم كه عوامل اصلي اغتشاش را دستگير كنند. قاضي: آيا شما اتهام مشاركت در ضرب وشتم را قبول؟ داريد ارجمندي با اشاره به اينكه دستور ورود به كوي را صادر كرده گفت است: هر، دستوري كه داده ام، مجازات آن را به ديده منت مي پذيرم وافتخار مي كنم كه براي عقيم گذاشتن كودتاي 17 تيرماه تلاش كردم. اقبال معاون دادستان نظامي خطاب به متهم گفت: برخي از سربازان اظهارداشته اند كه شما داخل ساختمان كوي شديد و برخي از نيروهاي لباس شخصي رانيز در كوي هدايت مي كرديد. ارجمندي: چون قرار بر دستگيري مجرم ممكن بود، است نيروها وارد ساختمانهاشده باشند. وي تاكيد كرد: تابحال نگفته بودم كه دستور ورود به كوي را امابه داده ام، عنوان يك پليس فكر مي كنم براي دستگيري مجرمان دستورم درست بوده است واز پرسنلم نيز تشكر مي كنم. اقبال نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: شما در جايي گفته بوديد كه از سرهنگ خدابخشي دستور؟ گرفته ايد وي افزود: اگر چيزي در اين خصوص گفته ام آن را اصلاح مي كنم، من فقط براي اداي احترام در هنگام ورودم به صحنه درگيري نزد خدابخشي رفتم. در اين لحظه قاضي طباطبايي رئيس دادگاه با اعلام پايان وقت جلسه، ادامه رسيدگي را به روز سه شنبه بيست وهفتم ارديبهشت ماه موكول كرد.