Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790224-48146S1

Date of Document: 2000-05-13

در خطبه هاي نماز جمعه تهران مطرح شد توصيه هاي مقام معظم رهبري به دو جناح سياسي كشور * مقام معظم رهبري غيركارآمد نشان دادن مسئولان كشور را خواست دشمن دانستند * جناحها كه بعضي بيشتر به ارزشها و بعضي بيشتر به تحول و پيشرفت توجه دارند، اكنون همديگر را كمتر تحمل مي كنند. اگر آنها بيشتر يكديگر را تحمل كنند، وجود دو جناح نه تنها مضر نيست بلكه مفيد است و مي توانند مكمل هم باشند * آنها راكه به ارزشها توجه مي كنند و تحول، تغيير و پيشرفت را ناديده مي گيرند، خطر تحجر و آنهارا كه به تحول توجه مي كنند و ارزشها را در درجه اول قرار نمي دهند، خطر انحراف تهديد مي كند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي درخطبه اول نمازجمعه ديروز تهران، ضرورت شناخت ابعاد وجودي شخصيت استثنايي و بي نظير نبي مكرم اسلام ( ص ) رامورد تاكيد قرار دادند و خصوصيات و ويژگي هاي شخصي و حكومتي آن حضرت راتبيين كردند. امام جمعه تهران ابتدا به بيان شرح مختصري از زندگي پيامبر عظيم الشان اسلام از دوران كودكي تا دوران رسالت آن حضرت پرداختند و سپس در تبيين خصوصيات والاي پيامبراسلام فرمودند: رسول مكرم اسلام، شخصيتي امين، صبور، راستگو، بردبار، جوانمرد، درست كردار، خوش سخن، پاكدامن، نظيف، شجاع، صريح، پارسا، بخشنده، باادب، باحياء، بسيار مهربان و فروتن و اهل عبادت و حامي ستمديدگان بود و با اين خصوصيات بارز بود كه توانست اين بار عظيم را به سر منزل مقصود برساند. آيت الله خامنه اي بر امانتداري پيامبر اسلام و زبانزد بودن اين مهم نزددوست و دشمن تاكيد كردند و بابيان صبر و بردباري آن حضرت دربرابر اهانت هافرمودند: بردباري رسول خدا در برابر اهانت ها به اندازه اي بود كه گاهي ديگران را بي تاب مي كرد، بگونه اي كه يك بار اميرالمومنين علي (ع ) شمشيركشيد و با اهانت كنندگان همان كاري را كرد كه با آن حضرت كرده بودند وحمزه عموي پيامبر نيز با كمان بر سر ابوجهل كه به رسول خدا اهانت كرده بود، كوبيد. مقام معظم رهبري، گذشت و جوانمردي پيامبر اسلام را نيز بي نظير خواندندو افزودند: آن حضرت دشمنان شخصي خود را مورد عفو و اغماض قرار مي داد وهمواره به كمك ستمديدگان مي شتافت و هنگامي كه مكه را فتح كرد، آن روز راروز گذشت و بخشش ناميد. امام جمعه تهران، رعايت نظافت و پاكيزگي جسمي و ظاهري نبي مكرم اسلام را نمونه و بي مثال دانستند و از خوشرفتاري آن حضرت با مردم، پارسايي وزهد، عبادت و استقامت ايشان به عنوان ويژگي هاي بارز شخصي رسول گرامي اسلام نام بردند. رهبرانقلاب در بيان خصوصيات حكومتي پيامبر اسلام به تدبيرقوي، حكمت آميزو همه جانبه آن حضرت در جنگها، بيرون كشيدن دشمن از شهر مكه و وارد آوردن ضربات متوالي به دشمن اشاره كردند وافزودند: ايشان عميقا حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود و خود را نيز محكوم قوانين مي دانست و حتي به زنان خودنيز تاكيد كرده بود كه تخطي از قانون براي آنها ممكن نيست. آيت الله خامنه اي در ادامه سخنانشان در خطبه اول نماز بر عهد ناشكني رسول گرامي اسلام و رازدار بودن آن حضرت تاكيد كردند و با متفاوت بودن دشمنان اسلام از ديدگاه پيامبر اسلام فرمودند: آن حضرت دشمنان را يك جورنمي دانست، بر دشمنان بي خطر آسان مي گرفت، از دشمناني مانند عبدالله بن ابي كه خطرهايي هم داشتند مراقبت مي كرد اما نسبت به دشمناني كه خباثت و توطئه مي كردند سخت گير و بي اغماض بود و دشمن غدار، خطرناك و غيرقابل اطمينان رابه شدت سركوب مي كرد. امام جمعه تهران در پايان خطبه اول نماز بر هوشياري نبي مكرم اسلام دربرابر وسوسه هاي دشمنان و خاكساري در برابر مومنين و عبد واقعي بودن دربرابر پروردگار تاكيد كرد و از خداوند متعال در خواست كرد كه ملت ايران را در زمره امت واقعي پيامبر عظيم الشان اسلام قرار دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه دوم به بحث درباره تحقق شعار وحدت ملي - به عنوان شعار سال جامعه - پرداختند و با بررسي ارزشهاي انقلاب اسلامي، از جناحهاي سياسي خواستند در چارچوب اين ارزشها وبر اساس تحمل يكديگر به تحقق ارزشها كمك كنند. آيت الله خامنه اي از انقلاب اسلامي به عنوان يك تحول عظيم در اركان سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و يك حركت روبه جلو به سمت پيشرفت كشور وملت نام بردند و تصريح كردند: در نظامي كه بر اساس انقلاب اسلامي بوجودآمد، ما از شرق يا غرب الگو نگرفتيم زيرا نمي خواستيم و نمي توانستيم ازكساني الگو بگيريم كه نظامها و رفتار آنان را غلط و بر خلاف مصالح بشريت مي دانستيم. مقام معظم رهبري افزودند: رژيم هاي كمونيستي، رژيمهاي مستبدي بودندكه با شعار مردم و حكومت كارگري روي كار آمده بودند اما در اشرافي بودند عمل، و در نهايت درجه استبداد، حاكميت مطلق بر فرهنگ، اقتصاد، سياست وديگر فعاليتهاي جامعه در دست دولت قرار بنابراين داشت، مردم در رژيم هاي شرقي به طور محض هيچكاره بودند. آيت الله خامنه اي، مدل حكومتي غرب را نيز رد كردند و اظهار داشتند: ما حكومتي به شيوه غرب هم نمي خواستيم زيرا غرب چيزهايي داشت اما براي آن بايد ارزشهاي مهمتري را فدا ايشان مي كرديم اضافه كردند: درغرب علم بود اما اخلاق ثروت نه اما بود، عدالت نه. صنعت و تكنولوژي پيشرفته بود اما همراه با تخريب طبيعت و اصالت انسان. اسم مردم سالاري بود ولي در عمل سرمايه سالاري برجامعه حاكم بود. الان هم همينطور است. رهبر معظم انقلاب اسلامي، حاكميت پول، ثروت و سرمايه به جاي راي مردم، استفاده از پيشرفتهاي علمي براي استثمار ملتهاي ديگر و همراه بودن آزادي با ظلم، بي بندوباري و افسارگسيختگي در غرب را بيان كردند و گفتند: يك روزنامه قابل ذكر نمي توان در آمريكا و اروپا يافت كه مال سرمايه دارهانباشد. اين كه آزادي نشد! آيت الله خامنه اي با اشاره به محاكمه و برخورد حكومت فرانسه روژه با گارودي كه مدعي عدم كشتار يهودي ها از سوي آلمان نازي شده فرمودند بود:شما، كجا ديده ايد كسي بتواند در غرب عليه صهيونيسم حرفي بزند. اگر كسي وابسته به سرمايه دارها و مراكز سرمايه داري نه نباشد، حرفش زده مي شود، نه صدايش به گوش مي رسد و نه آزادي براي كار روزنامه نگاري دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي سپس به تشريح ارزشهاي موردنظر مردم هنگام پيروزي انقلاب پرداختند و فرمودند: مردم دنبال يك سلسله ارزشهايي بودندكه در رژيم گذشته از آنها خبري نبود و اگر بخواهيم آن را در يك كلمه خلاصه كنيم بايد بگوييم كه آنها دنبال اسلام بودند. آيت الله خامنه اي با بيان اين نكته كه اسلام واژه، مجملي است وتفاسير گوناگوني درباره ارزشهاي آن مي شود، به تبيين برخي از ارزشهاي اسلامي پرداختند و ايمان از، عدالت رفع، شكاف طبقاتي و فقر مردمي بودن،، دينداري، دوري از اسراف و تجمل سلامت، ديني واخلاقي زمامداران، رواج اخلاق فاضله آزادي، فكر و بيان استقلال، سياسي، فرهنگي واقتصادي و حكومت مردمي به عنوان مهمترين ارزشها و خواسته هاي مردم از انقلاب اسلامي نام بردند. ايشان فرمودند: ابزار تحقق اين خواسته ها، روح ايمان، جهاد، فداكاري و ايثار مردم بود و چيزي كه توانست اين بناي رفيع و اسلامي را بعد ازقرنها بر مملكت حاكم كند، اين بود كه ارزشهايي از اين قبيل، پايه نظام جديد باشد و زندگي نويني را در اين نقطه از عالم پديد آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامي تصريح كردند: همه اين ارزشها در جامعه قابل تحقق است. هر چند هنوز با وضعيت مطلوب خيلي فاصله داريم اما با وضعيتي كه جامعه زمان پيروزي انقلاب داشت، حكومت اسلامي با توفيق بسيار حركت كرده و حقيقتا كارايي، خود را نشان داده است. آيت الله خامنه اي در اين زمينه به تقبيح كساني كه مي گويند مردم هنگام پيروزي انقلاب نمي دانستند، چه مي خواهند فرمودند: كساني، كه نه اسلام را مي شناختند و نه آن را مي خواستند و جرات نمي كردند به حكومتهاي غربي پشت كنند، حالا مي گويند مردم نمي دانستند چه مي خواهند. اگر نمي دانستندچطور 8 سال جنگ را با بردباري پيش بردند. ايشان تاكيد كردند: مردم در آن هنگام خوب مي دانستند چه مي خواهند والان هم خوب مي دانند. خواسته آنها، پياده شدن ارزشهاي اسلامي در جامعه است كه اين ارزشها پايه نظام اسلامي محسوب مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضرورت تحقق اين ارزشها را پذيرش ي يكجا همه آنها و اعتقاد به حركت رو به جلو انقلاب و اصلاح روشهاي غلط دانستند. ايشان انقلاب را نه يك امر دفعي بلكه امري تدريجي توصيف كردند وفرمودند: گرچه يك مرحله انقلاب كه همان مرحله تغيير نظام سياسي بصورت است، دفعي است اما ارزشهاي آن بايد در طول زمان تحقق يابد و بخشهايي كه تحول نيافته، روز به روز با كارها و روشهاي جديد بر پايه ارزشها درجامعه تحول يابد تا ملت بتواند با نشاط و باقدرت به سمت هدف حركت كند. آيت الله خامنه اي تاكيد كردند: برگشت، عقب گرد و ايستادن در انقلابغلط است و بايد در همه امور مربوط به زندگي اعم از قانون، فرهنگ و اخلاق عمومي، نظام علمي و آموزشي، فعاليتهاي اقتصادي، هنر و اداره حكومت وكشور و حتي در حوزه هاي علميه انسانهاي با فكر، شجاع و روشن بين روز به روزانديشه ها و آرمانهاي جديد را در چارچوب ارزشهاي اسلامي جستجو كرده و درراستاي تكامل انقلاب حركت كنند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حركت تكاملي انقلاب در چارچوب ارزشهاي اسلامي را منوط به سه عنصر عنوان كردند و فرمودند: نخست، ارزشهايي كه انقلاب براساس آنها پديد آمده، بايد مورد توجه بوده و بشدت از آن حراست ثانيا، شود، همه ارزشها بايد با هم و در كنار هم ديده شوند و ثالثا، بايدحركت رو به جلو باشد. آيت الله خامنه اي گفتند: ركود، سكون و سكوت موجب ايجاد جمود، تحجر وكهنگي مي شود و فقدان كارايي را به دنبال مي آورد. از اين رو، اگر نيروهاي انقلابي بخواهند كهنگي بوجودنيايد و جامعه دچار ناكامي نشود، بايد حركتي رو به جلو داشته باشند. همان چيزي كه من از آن به عنوان اصلاحات و انقلابي پيشرفت و نوآوري بر اساس ارزشهاي انقلاب ياد كرده ام. ايشان با اشاره به اين نكته كه بطور طبيعي ممكن است برخي نيروهابه بخشي از ارزشها بيشتر از برخي ديگر اهميت دهند افزودند: بهتر، اين است كه به همه ابعاد توجه شود، اما اگر عده اي به ارزشها و برخي ديگر به تحول و پيشرفت اهميت بيشتري دهند، مي توانند مكمل يكديگر باشند. رهبر انقلاب اسلامي تاكيد كردند: ممكن است كساني كه به ارزشها بيشترتوجه مي كنند، به ديگران بتازند كه به ارزشها بي احترامي مي كنيد يا آنهاكه به تحول و پيشرفت بيشتر توجه مي كنند، به دسته ديگر بگويند شما به تحول توجه نداريد و ايستا هستيد. اينگونه حرفها هست. اشكالي ندارد امادو طرف بايد همديگر را تحمل و قبول كنند. ايشان گفتند: وقتي اساس حركت را كه ارزشهاي اسلامي و حركت در چارچوبآن است، همه قبول دارند، چندان اهميت ندارد كه عده اي به اين يا آن بخش آن توجه مرز كنند بين اينها، واقعي و تعيين كننده نيست. آنها مي توانندبا هم وحدت عمومي داشته باشند و هويت كلي جامعه اسلامي را تشكيل دهند. آيت الله خامنه اي تصريح كردند: اگر دو بخش يادشده، همانند دو جناح ودو بال پرنده خوب و هماهنگ با يكديگر عمل كنند و آنها كه پايبند ارزشهاهستند، به همان اندازه به ضرورت تحول بينديشند و آنها كه دلبسته پيشرفت و حركت رو به جلو هستند، به همان اندازه به ارزشها توجه كنند، جامعه ازهر دو سود خواهد برد و انقلاب به اهداف خود دست خواهد يافت. ايشان يادآور شدند: آنچه كه مي تواند همه ارزشها را مورد نظر قرار دهدو پيشرفت را شامل حال همه نيروها كند، چيزي است كه در قانون اساسي و فقه شيعه بيان شده يعني است، فقيه عادل زمان شناسي در جامعه حضور داشته باشدكه بتواند انگشت اشاره و هدايت او كارها را به پيش ببرد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي سپس به نحوه تعامل كنوني جناحهاي سياسي بايكديگر اشاره كردند و فرمودند: جناحها كه بعضي بيشتر به ارزشها و بعضي بيشتر به تحول و پيشرفت توجه دارند، اكنون همديگر را كمتر تحمل مي كنند. اگر آنها بيشتر يكديگر را تحمل كنند، وجود دو جناح نه تنها مضر نيست بلكه مفيد است و مي توانند مكمل هم باشند. آيت الله خامنه اي لازمه اين امر را توجه جناحها به خطرها دانستند وگفتند: هر دوطرف را خطرهايي تهديد مي كند. آنها كه به ارزشها توجه مي كنند وتحول، تغيير و پيشرفت را ناديده مي گيرند، خطر تحجر و آنها كه به تحول توجه مي كنند و ارزشها را در درجه اول قرار نمي دهند، خطر انحراف ايشان تهديدمي كند تاكيد كردند: هر دو طرف بايد مواظب باشند كه گروه اول دچارجمود و تحجر و ديگري دچار انحراف و زمينه سازي براي دشمن و مخالفين اساس ارزشها نشوند. اگر هر دو گروه توجه كنند، جامعه مي تواند جامعه والايي باشد كه با همان وحدتي كه لازم است زندگي خود را به سمت تكامل و تعالي اسلامي پيش ببرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي، دومين خطر مهمي كه جناحهاي سياسي را تهديدمي كند، خطر نفوذي ها برشمردند و فرمودند: خطر بزرگتر اين است كه ممكن است دشمن به هر دو طرف نفوذ كند و در آن طرف، به عنوان ارزش گرايي با هرگونه تحول حتي با راههاي رفته مخالفت كند و بخواهند حركت انقلاب رابرگرداند و از اين خطرناكتر، در اين طرف، به عنوان تغيير و تحول وپيشرفت، كساني بيايند كه با اساس ارزشها و اصل اسلام، تدين مردم و عدالت اجتماعي مخالفند و به دنبال سرمايه سالاري غربي و كيسه دوختن هستند. آيت الله خامنه اي، نفوذ آدمهاي بيگانه را در هر بخشي خطرناك توصيف وتصريح كردند: از همه خطرناكتر، خطر نفوذ آنها در مراكز فرهنگي است كه باآن ذهن، ايمان و باورهاي مردم و مسير صحيح حركت مردم را مي خواهند قبضه كنند و در اختيار خويش بگيرند. رهبر معظم انقلاب نفوذ اينگونه افراد در گوشه و كنار كشور را بيانگرخطر تهاجم فرهنگي دانستند و افزودند: تحول مورد نظر كساني كه به اساس ارزشهااعتقاد ندارند، تحول نظام اسلامي به غيراسلامي يعني حذف نام حقيقت اسلام، اسلام و فقه اسلامي است. ايشان نفوذي هاي يادشده را به دو دسته تقسيم كردند و افزودند: بعضي نخست، تفاله هاي رژيم گذشته كه عمله ظلم و جور دستگاه پهلوي بودند امااكنون خود را طرفدار آزادي مردم، سالاري و دموكراسي مي خوانند و اصلاحات شعارشان، آمريكايي است و دسته دوم، كساني كه وابسته به رژيم گذشته نيستنداما از اوايل انقلاب نشان دادند كه به اداره كشور بر اساس احكام اسلام عقيده اي ندارند. رهبر معظم انقلاب درباره گروه دوم فرمودند: آنها دشمن اسلام اسم نيستند، اسلام را مي خواهند اما مطلقا عقيده اي به اداره كشور بر اساس احكام فقه، اسلامي و حاكميت اسلامي ندارند و معتقد به ارزشهاي غربي هستند. اوايل انقلاب عده اي از اينها توانستند امور را در دست بگيرند و اگر امام به داد انقلاب نمي رسيد، همين آقايان آرام آرام كشور را به دامن آمريكامي انداختند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: يك عده از اينها گاهي دم از اسلام مي زنند امامي روند با كساني كه صريحا دارند عليه اسلام شعار مي دهند، اظهار همبستگي مي كنند و يا شعار ضديت با نظام اسلامي و دفاع از حكومت غيرديني يا ضدديني مي دهند. پيداست اينها نفوذي، غريبه و بيگانه اند و جزو دسته اي نيستندكه ارزشها را قبول دارند اما معتقد به تحولند. ايشان تصريح كردند: بنده چندماه قبل در مورد خودي و غيرخودي صحبت كردم اما فرياد بعضي ها بلند شد. منظور من از غيرخودي كساني هستندكه اسلام انقلاب، و ارزشها را قبول ندارند. حضرت آيت الله خامنه اي در همين ارتباط لزوم هوشياري جناحهاي سياسي جامعه را يادآور شدند و تاكيد كردند: عوامل نفوذي بيگانگان و پشتيبانان خارج از كشور آنها، سرويسهاي جاسوسي و كساني كه پشتيباني تبليغاتي از آنهارا در راديوهايشان مي كنند و هم كساني كه احتمالا بصورت آشكار ياپنهان پول حواله مي كنند، همه بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد وبنده تا مسئوليت دارم و نفس مي كشم اجازه نخواهم داد آنها با مصالح كشوربازي كنند. آيت الله خامنه اي برخورداربودن ازروحيه و عمل لازم در دفاع ازمصالح انقلاب و كشور و مصالح عاليه اسلام و مردم را از شرايط ضروري ولي فقيه دانستند و فرمودند: هركس ديگري كه دراين مقام و مسئوليت باشد، همينطوراست و غير از اين نيز امكان ندارد. رهبر معظم انقلاب افزودند: آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه رادر قانون اساسي گذاشت، او فهميد كه چه مي كند و بنابراين اگر كسي در اين مسند، اين روحيه و عمل را نداشته باشد، شرايط از او سلب مي شود و براي اين مسند ديگرصلاحيت نخواهد داشت. امام جمعه تهران متزلزل كردن بناي مستحكم نظام اسلامي را مادامي كه اصل نوراني ولايت فقيه در قانون اساسي وجود دارد و مردم به اسلام عميقا معتقدهستند غير ممكن دانستند و خطاب به جناحهاي سياسي داخل نظام فرمودند: بياييد مرزهاي جديد و نو را تعريف نظام كنيد اسلامي متكي به ايمان خيل عظيم مردم است و برنده شدن اين جناح يا آن جناح نظام را از مسير اسلام خارج نمي كند، بنابراين مردم با انتخاب خود و فرستادن افراد به مراكزقدرت، به دنبال اين هستند كه مملكت را بر اساس ارزشهاي اسلامي از تبعيض، فقر، بي عدالتي و ديگر ضعفهايي كه دارد نجات دهند. ايشان دو جناح اصلي داخل نظام را به كمرنگ كردن مرزهاي ميان خود وگرم كردن روابط فيمابين فراخواندند و از آنها خواستند كه مرز خود را بابيگانه ها آشكارتر و واضح تر كنند. مقام معظم رهبري بردفاع نظام اسلامي از جان، مال، عرض، ناموس وحيثيت همه آحاد جامعه و از جمله مخالفين نظام كه دست به توطئه و معارضه نزده باشند تاكيد كردند و گفتند: نظام اسلامي يك دزد را بدون توجه به اينكه خانه مخالف يا موافق نظام را سرقت كرده است مجازات مي كند و يك قاتل نيز بدون توجه به اينكه چه كسي را كشته است مجازات مي شود. همچنين نظام اسلامي امنيت مردم را در تمامي نقاط كشور، صرفنظر از ميزان اعتقادآنها به نظام حفظ و حراست مي كند، بنابر اين حكومت نسبت به همه آحاد ملت چه مسلمان باشند و چه غيرمسلمان، يك وظيفه مشخص دارد و مادامي كه يك فرد به معارض، توطئه گر، برخوردكننده و عامل دشمن تبديل نشده رفتار است، حكومت با او هيچ تفاوتي با ساير مردم نخواهد داشت. آيت الله خامنه اي رفتار جناحهاي سياسي را با رفتار حكومت متفاوت دانستند و فرمودند: جناحهاي سياسي بايد مواضعي صريح و روشن در قبال مخالفين اسلام، انقلاب، راه امام و اسلاميت نظام اتخاذ كنند و مرزهاي خودرا با آنان مشخص سازند. جناحهاي سياسي همچنين بايد مرزهاي خود را درمقابل متحجرين و جامدين و كساني كه به ظاهر متدين هستند اما به تحول انقلاب و اصل آن هيچ اعتقادي ندارند روشن كنند. ايشان اساس حركت دشمن را عليه نظام اسلامي يك حركت فرهنگي و رواني توصيف كردند و فرمودند: دشمن مي خواهد مردم را به آينده كشور، انقلاب، دولتمردان و مسئولان متدين در بخشهاي مختلف قواي مجريه، قضائيه و مقننه بدبين و نااميد كند و مي كوشد كه بين مسئولين جدايي بيندازد و ميان آنها نقار ايجاد كند و در اين ميان آنچه موجب شد كه من از مطبوعات گله وشكايت كنم، اين بود كه آن مطبوعات فاسد درست همين كارها را يعني مي كردند، تصويري كج و معوج و نااميدكننده از آينده ترسيم مي كردند و ازوضع فعلي نيز تصويري خلاف ارايه مي دادند. مقام معظم رهبري غير كارآمد نشان دادن مسئولان كشور را خواست دشمن دانستند و با تاكيد بر ضرورت پرهيز مطبوعات از ايجاد اين فكر فرمودند: همه كساني كه در صحنه سياسي كشور حضور دارند بايد به ارزشها و پايه هاي اساسي انقلاب اعتماد كنند و مطمئن باشند كه اسلام تنها عاملي است كه مي تواند اين كشور را نجات دهد. امام جمعه تهران فرمودند: همه كساني كه در صحنه سياسي كشور حضور دارند به ارزشها و پايه هاي سياسي انقلاب يعني اسلام اعتماد كنند. رهبر معظم انقلاب افزودند: خوشبختانه امروز مسئولين كشور، رئيس جمهورروساي قوا و بسياري از اجزاي دولت، شخص رئيس جمهوري، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه، اعضاي مجلس و ان شاءاله مجلس آينده كساني هستند كه مي توانند اين اميد را در مردم تقويت كنند كه آينده در اين كشور آينده خوب خواهد بود و نيروهاي اين مردم در خدمت به بنا و سازندگي مادي ومعنوي كشور راه خواهد افتاد و به فضل پروردگار دشمن نخواهد توانست اين مردم را از ادامه اين مسير بازبدارد و تسلط اهريمني و جهنمي بيگانگان متجاوز و پرتوقع را نخواهند گذاشت به اين كشور بر گردد. امام جمعه تهران در عين حال اظهار داشتند: البته من از بعضي اجزاي دولت ايراد دارم و معتقدم وظايفشان را يا درست نمي شناسند يا درست پايبندي به آن نشان نمي دهند. آيت الله خامنه اي در پايان خطبه دوم نماز جمعه تصريح كردند كه دشمن به هيچ وجه نخواهد توانست مردم ايران را از ادامه اين مسير باز بدارد ومردم نيز اجازه بازگشت بيگانگان و تسلط اهريمني آنان بر كشور را نخواهند داد.