Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790222-48131S9

Date of Document: 2000-05-11

پروانه ساختماني در مشهد در يك هفته صادر مي شود گروه شهرستانها: به منظور رفع مشكل مسكن، شهرداري مشهد زمان صدور مجوز پروانه ساختماني رادرصد 75 كاهش داد. به گزارش خبرنگار همشهري نايب رئيس شوراي شهر مشهد همچنين گفت: روندي كه براي دريافت پروانه ساختماني بايد طي مي شد يك ماه بود كه براساس تصويب شوراي شهر اين زمان به يك هفته كاهش خواهد يافت. وي با اشاره به فقدان يك رويه مناسب و كامل براي صدور پروانه ساختماني خبر از تدوين كتابچه راهنما براي آشنايي عموم مردم با قوانين و ضوابط شهرداري داد و گفت: شهرداري مشهد موظف است ظرف 6 ماه اين كتابچه را آماده كند و در اختيار شهروندان قرار دهد. نيكوكاران افزود: به منظور زيباسازي سطح شهر طرح صدور پايان كار، منوط به نماسازي ساختمان ها در خيابان هاي اصلي شهر مشهد شده است.