Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790222-48124S9

Date of Document: 2000-05-11

به شكايات مردم در زمينه ثبت نام مدارس، رسيدگي مي شود با تشكيل ستاد مركزي نظارت بر امر ثبت نام مدارس در وزارت آموزش وپرروش، به شكايات خانواده ها رسيدگي و پاسخ لازم به آنها داده مي شود. ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس در ادارات كل آموزش و پرورش استانها وادارات مناطق نيز تشكيل شده است. اداره كل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، از خانواده هادرخواست كرد كه براي نتيجه گيري مطلوب و جلوگيري از سرگرداني، ابتدا مسائل و مشكلات خود را در ستادهاي ادارات بخش، شهر يا شهرستان خود پيگيري و در صورت قانع نشدن، به اين ستاد در مراكز استانها مراجعه كنند. وزارت آموزش و پرورش 8172302 8172393 شماره هاي 8898051را 8894068 و براي برقراري ارتباط تلفني خانواده ها با ستاد مركزي نظارت بر ثبت نام مستقر در اين وزارتخانه اختصاص داده است.