Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790221-48121S4

Date of Document: 2000-05-10

دو فوريت طرح تشكيل سازمان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات تصويب شد راه چمني: طرح جديد به ايجاد سازمان اطلاعات به جاي وزارت اطلاعات منجر خواهد شد كه در اين صورت چنين سازماني به هيچ جا پاسخگو نخواهد بود حسين مرعشي: طرح ايجاد تشكيلاتي در درون وزارت اطلاعات، ايجاد مديريت موازي با اين وزارتخانه است كه درنهايت به سود نظام نيست گروه سياسي: درجلسه علني ديروز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي دوفوريت طرح تشكيل سازمان حفاظت اطلاعات به تصويب رسيد. درماده واحده اين طرح پيشنهادي آمده است: به منظور حفظ و صيانت وزارت اطلاعات وسازمان هاي وابسته در زمينه هاي اطلاعاتي و امنيتي، با انحلال بخش معاونت حفاظت وزارت، سازماني وابسته به وزارت اطلاعات با سلسله مراتبمستقل ومتمركز به نام سازمان حفاظت اطلاعات تشكيل مي شود. ماموريت ووظايف قانوني اين سازمان، مشابه سازمان هاي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح ووزارت دفاع مي باشد. براساس تبصره هاي اين ماده واحده، رئيس اين سازمان در صورت صلاحديدمقام معظم رهبري توسط ايشان منصوب مي شود و بودجه وامكانات بخش معاونت حفاظت وزارت عينا به اين سازمان منتقل مي شود. طراحان اين طرح علي زادسر، محمد عظيمي طرقدري، سيد طاهر سيد طاهري، محسن يحيوي، سيد علي اكبر موسوي حسيني، حميدرضا ترقي، مرتضي فضلعلي، موسي قرباني، حميد كريمي، محمد رضايي، مقداد نجف نژاد، حسيني، حسيني نژاد، حسين ايراني، احمد نجابت، سيد محمود علوي، محمدرضا باهنر، محمدحسن جمشيدي اردشيري، احمد پيش بين، سيداحمد رسولي نژاد و محمد حسين نخبه الفقهايي هستند. به گزارش خبرنگار همشهري نمايندگان جناح اقليت مجلس به شدت از تصويب طرح تشكيل سازمان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات جلوگيري خواهند آنها كرد قصد دارند در ديدار با رئيس مجلس و رئيس جمهوري نگراني شديد خود را از ارائه اين طرح عنوان كنند. همچنين قرار است از كليه راههاي قانوني جهت جلوگيري از تصويب اين طرح از جمله پيشنهاد مسكوت ماندن طرح، سلب فوريت آن و.. استفاده شود و در صورتيكه اين راهها نتواند آن را به مقصود برساند، آخرين راه حل كه آبستراكسيون است به مرحله اجرا درخواهد آمد. به گفته يكي از نمايندگان جناح چپ، مخالفان طرح مذكور آبستراكسيون را اگر لازم باشد حتي تا پايان دوره مجلس پنجم ادامه خواهند داد. در پايان جلسه ديروز مجمع حزبالله مجلس جلسه اي تشكيل داد تا در مورد نحوه برخورد جناح اقليت با اين طرح به رايزني بپردازند. مصطفي زارعي نماينده سروستان در مورد اين طرح گفت: طرح مزبور با عجله تقديم مجلس شده و بدون كار كارشناسي است. وي با اشاره به مهم بودن موضوع طرح گفت: طرحي كه موضوع مهمي دارد ولي ظرف يك روز مي خواهد به قانون تبديل شود داراي تبعات منفي است كه مي تواند وزارت اطلاعات را در آينده با مشكل مواجه كند. وي افزود: نشانه هايي در طرح هست كه مي خواهد در درازمدت نفوذ رئيس جمهوري را بر وزارت اطلاعات كاهش دهد. زارعي با اشاره به تعيين رئيس سازمان توسط رهبري كه در طرح پيش بيني شده است گفت: انتساب عملكرد سازماني كه در ماموريت هاي خود ممكن است دچار نواقص و اشتباهاتي شود به بالاترين مقام معنوي كشور تبعات خطرناكي دارد. نماينده سروستان اهداف پشت پرده طرح را تضعيف حاكميت رئيس جمهوري عنوان كرد و گفت: در حال حاضر معاونت حفاظت اطلاعات در وزارت اطلاعات وجود دارد كه طراحان مي توانند طرحي در جهت تقويت اين معاونت ارائه كنند. زارعي در پاسخ به اين پرسش كه رئيس سازمان از افراد وزارت اطلاعات خواهد بود و يا خارج از آن گفت: شايد بخواهند خارج از وزارت اطلاعات تصميماتي بگيرند. كار مطالعه نشده است و بايد ابعاد آن به طور دقيق بررسي شود. وي درخصوص عدم توجه آقاي ناطق نوري به نامه تشكيك راي گيري براي اين طرح گفت: همان دقايق اول ما تشكيك را امضاء كرديم ولي رئيس جلسه گفت: تشكيك دير رسيده است. حسين مرعشي نماينده كرمان نيز طرح مزبور را باعث ايجاد مديريت موازي با وزارت اطلاعات دانست و گفت: دو مديريتي كردن سيستم ها مناسب نيست، وي واگذاري سازمان اطلاعات كه داراي مسائل پرماجرايي است به رهبري نظام را مناسب ندانست و گفت: مشخص نيست طراحان اين طرح چه نوع دوستي با رهبري دارند كه قصد انجام اين اشتباه را كرده اند. مرعشي نتيجه را تضعيف وزارت اطلاعات دانست و گفت: مجموعه اتفاقات و حوادثي كه رخ داده از جمله اختلاف نظر جدي كه در مورد نحوه برخورد با پرونده قتل هاي زنجيره اي پيش آمد باعث ارائه اين طرح شد. محمود آستانه نماينده سربند و شازند نيز با اشاره به عدم اطلاع نمايندگان از مفاد طرح مزبور گفت: ما اصلا نمي دانستيم موضوع چيست ضمن اينكه در طي بيست سال گذشته هميشه بحث هايي در رابطه با وزارت اطلاعات بوده است ولي اينكه ظرف 24 ساعت طرحي را با قيد دوفوريت به مجلس بدهند قابل تامل است. آستانه با اشاره به وجود حفاظت اطلاعات در هر يك از نيروهاي نظامي گفت: وزارت اطلاعات ساختار حفاظتي را در درون خود دارد و حراست هاي ساير وزارتخانه ها را نيز دربرمي گيرد، حال تشكيل يك سازمان جديد با هزينه هاي زياد جز ايجاد ناهماهنگي چيز ديگري نخواهد داشت و مشكلات زيادي براي پرسنل وزارت اطلاعات و مردم به وجود خواهد آورد. محمدرضا راه چمني نماينده سبزوار نيز گفت: چند ماه قبل نيز باهنر طرحي تهيه كرده بود كه سازمان اطلاعات تشكيل شود و اين طرح نيز ادامه همان است در حالي كه اگر سازمان اطلاعات تشكيل شود به هيچ جا پاسخگو نخواهد بود. وي با اشاره به اينكه براساس قانون اساسي نمي توان وزارت اطلاعات را منحل كرد تشكيل سازمان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات را باعث تضعيف مجلس ششم و دولت دانست و گفت: جناح راست كه از مجلس ششم نااميد شده است و نگران عملكرد آن مي باشد با اين طرح ها قصد تضعيف و كاهش اختيارات آن را دارد.