Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790221-48117S1

Date of Document: 2000-05-10

وكلاي مدافع تقاضاي عفو كردند، دادگاه ضاربان حجاريان پايان يافت دادگاه رسيدگي به ترورحجاريان در حالي پايان يافت كه سعيد حجاريان قرباني شبكه ترور به خاطر وضعيت جسماني فرصت نيافت تا در دادگاه حاضر شود و به طرح شكايت از متهمان بپردازد * در دادگاه حجاريان از افرادي كه توسط شبكه ترور در شهرري، از پاي درآمده اند سخني گفته نشد * كاوه: پرونده پزشكي قانوني و گواهي پزشكي مرا فردي با ريش بور از بيمارستان هفتم تير به سرقت برده است علي پور چالويي دراغلب جلسات دادگاه تبسم بر لب داشت محمدعلي مقدمي تنها متهمي كه در دادگاه ازمشاركت در ترور حجاريان اظهار ندامت كرد گروه حوادث: آخرين و سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات عوامل ترور حجاريان ديروز در شعبه 32 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي محمدحسن رازقندي برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات عوامل ترور حجاريان در حالي برگزار شد كه سعيد حجاريان قرباني شبكه ترور به خاطر وضعيت جسمي فرصت نيافت تا در دادگاه حاضرشود وبه طرح شكايت از متهمان بپردازد. دادگاه ديروز در سومين جلسه با گزارش متهمان رديف هاي دوم تا هشتم خاتمه يافت و عليرغم آنكه سعيد حجاريان هنوز شكايتي نكرده و معتقد است مدعي العموم بايد در اين مساله شاكي باشدوكلاي متهمان از وي، و دو شاكي پرونده شفيعي و محمود كاوه تقاضاي گذشت كردند. در سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات عوامل ترور نيز صحبتي از افرادي كه پيش از ترور حجاريان توسط شبكه ترور در شهرري از پاي درآمده بودند، نشد. در ادامه جلسه دادگاه ديروز مجيدي متهم رديف دوم پرونده بار ديگر در جايگاه متهم قرار گرفت و در پاسخ قاضي كه شفيعي را از كجا مي شناختيد، گفت: با سعيد عسگر تحقيقاتي داشتيم و تصميم گرفتيم كه او را از كمر به پايين بزنيم. مجيدي اتهام مشاركت در ترور كاوه را رد كرد. قاضي از مجيدي در خصوص نقش وي در ترور كاوه سوال كرد كه متهم پاسخ داد: پورچالويي آمد و اسلحه ام را گرفت و من بعدا متوجه شدم كه از آن براي ترور كاوه استفاده كرده است. در اين هنگام زندي نماينده مدعي العموم از متهم پرسيد: شما در اعترافات قبلي خودتان گفته بوديد از قبل از ترور كاوه اطلاع داشته ايد. متهم گفت: صحبت هاي قبلي را در فشار مطرح كرده بودم و الان دارم حقيقت را مي گويم كه به مشكلي برنخورم. نماينده مدعي العموم از متهم پرسيد: اينكه گفته بوديد در ترور كاوه به عنوان ناظر حضور داشتيد، دروغ بوده است. مجيدي تاكيد كرد كه در ترور كاوه حضور نداشته است. نماينده مدعي العموم از مجيدي سوال كرد: نفوذ اظهارات مقدمي بر روي شما با توجه به اينكه در يك سازمان داراي حيثيت كار مي كرديد و از موقعيت خود آگاه بوديد، چه مقدار بوده است، باتوجه به اينكه اين اظهارات را به سعيد عسگر نيز منتقل كرده بوديد. متهم پاسخ داد: من به عسگر گفتم كه مقدمي از دوستان است و جزو جبهه مشاركت ملي و حجاريان نيز ضد نظام، ضد جبهه مشاركت ملي و عامل فساد است. نماينده مدعي العموم گفت: جلسات در منزل شما تشكيل مي شد، تداركاتچي گروه بوديد و اسلحه و موتور را تهيه كرديد، آيا فكر نمي كنيد اگر روزي ترورهاكشف شود، متهم شويد كه چرا خودتان به عمد نقش ضارب را بر عهده نگرفتيد. مجيدي پاسخ داد: وقتي كه مقدمي فهميده بود ترور شفيعي كار ماست براي ما دام چيده بود. قاضي از متهم پرسيد: با توجه به اينكه مقدمي هفت سال از شما كوچكتر است چگونه تحت تاثير وي قرار مي گرفتيد. مجيدي پاسخ داد: مقدمي اطلاعات عمومي خوبي دارد. در ادامه جلسه ابوالفضل فاطمي وكيل مجيدي گفت: از طرف متهمان رديف اول و دوم از مصدومان طلب گذشت مي كنم. وكيل مدافع با اشاره به اتهام برهم زدن امنيت ملي به موكلان خود، تاكيدكرد: اينان عاشقان نظام و انقلاب هستند، چگونه ممكن است قصد براندازي نظام را داشته باشند. درادامه جلسه رسيدگي، رئيس دادگاه اعلام كردكه اتهامات محمد علي مقدمي در خصوص معاونت در ترور حجاريان رسيدگي مي شود. سپس قاضي از محمدعلي مقدمي خواست در جايگاه متهمان قرار گيرد و از خوددفاع كند. زندي از متهم پرسيد: چگونه به يكباره از انگيزه پيدا كردن شغل منصرف شديد و قصد ترور حجاريان را كرديد. متهم پاسخ داد: چند بار با دفتر حجاريان تماس گرفته بودم. وي افزود: قبل از ترور حجاريان سعيدعسگر را نديده بودم. قاضي گفت: نامه اي را كه به حجاريان داديد، قرائت كنيد. متهم گفت: در نامه اي كه با سربرگ شوراي شهر است، آمده است: آقاي مقدمي را كه از برادران فعال است و سابقه شش سال حفاظت از مجلس را دارد، به خدمت مي رسند. وي افزود: پس از ترور حجاريان به اتفاق حكيمي پور وي را به بيمارستان برديم. متهم گفت: در بيمارستان كارهاي مربوط به پذير ش و آزمايش خون حجاريان را انجام دادم. وي افزود: حكيمي پور از من خواست بعدازظهر به شوراي شهر بروم كه من نيز رفتم و هيات رئيسه شوراي شهر سوالاتي از من كردند. متهم گفت: پس از انجام كار حجاريان در بيمارستان به دليل اينكه حالم مناسب نبود از محل خارج شدم. قاضي با اعلام كفايت مطالب مطرح شده از سوي مقدمي گفت: اگر به عنوان آخرين دفاع حرفي داريد، مطرح كنيد كه متهم پاسخ داد: پشيمانم. حاجيان وكيل مدافع مقدمي نيز در سخناني گفت: عسگر و مجيدي اقدام به تشكيل گروه براي انجام ترور كرده بودند و مقدمي عضو اين گروه نبوده و دراقدامات اين گروه شركت نكرده بود. وي افزود: مقدمي فقط مجيدي را مي شناخته و بدون حضور مقدمي نيز امورانجام مي شد. حاجيان تاكيد كرد: پيشنهاد ترور از سوي مجيدي مطرح شده بود نه مقدمي. وي خاطر نشان كرد: موكل من پشيمان است و با دادگاه و ماموران نيزهمكاري كامل داشته است. وكيل مقدمي با اشاره به نقش ناچيز موكلش در ترور حجاريان و عدم سابقه كيفري، از دادگاه براي مقدمي تقاضاي تخفيف در حكم كرد. در ادامه جلسه دادگاه، قاضي موسي جان نثاري را به اتهام معاونت درترورحجاريان به جايگاه فراخواند تا متهم از خود دفاع كند. جان نثاري در پاسخ به اتهامات مطرح شده گفت: فكر مي كردم اگر خودم را در ترور دخيل بدانم، جرم بچه ها كمتر مي شود. وي افزود: در صحنه حادثه بودم اما نه براي ترور. متهم گفت: عسگر كيسه اي را به من داد كه داخل آن يك شلوار بود و بعدامتوجه شدم اسلحه نيز داخل آن بوده است. متهم گفت: سعيد عسگر ساعت 12 شب به در منزل آمد و نايلوني را كه تحويل داده بود، پس گرفت. درادامه دادگاه مهدي روغني فرزند نبي الله 24 ساله در جايگاه قرارگرفت تا به اتهامات خود پاسخ دهد. قاضي سپس از مهدي روغني به عنوان متهم سوال كرد: شما از چه موقعي بااين جمع آشنا شديد. روغني گفت: من با بچه ها از قبل در باشگاه آشنا بودم ولي براي اصلاح فساد در داخل محل از اوايل اسفند ماه گذشته دور هم جمع مي شديم. قاضي: چه كسي شما را توجيه كرد كه بعنوان مراقب در آنجا حضور داشته؟ باشيد متهم: آقاي عسگر قاضي: شما چرا؟ پذيرفتيد متهم: ايشان مي گفتند كه سعيد حجاريان براي براندازي نظام فعاليت مي كند. در ادامه، متهم بعدي، علي پورچالويي در جايگاه قرار گرفت تا از اتهامات خود دفاع كند. وي گفت: علي پورچالويي ديپلمه فرزند حسن متولد 1354 شغلم مربي ورزش هاي رزمي و ساكن شهر ري هستم. قاضي: اتهام شما شركت در ترور آقاي كاوه به نحو مراقب بود. آيا اتهام را قبول؟ داريد متهم: در خصوص نحوه ترور، خير. نماينده مدعي العموم گفت: ايشان عضو اين گروه بودند و در ترور كاوه به عنوان متهم رديف اول و در ترور آقاي شفيعي نيز بعنوان معاونت دخالت داشتند. وي افزود: پورچالويي اقرار صريح و اعتراف صريح دارد مبني بر اينكه در ترور كاوه نقش اول را داشتند و در ترور آقاي شفيعي به عنوان معاون عمل كرده است. قاضي: ترور آقاي كاوه از ناحيه چه كسي عنوان؟ شد متهم: ترور كاوه از ناحيه خودم عنوان شد. قاضي: تصميم ترور كاوه در كدام جمع از گروه مطرح؟ شد متهم: تصميم ترور گرفته نشد، بعد از باشگاه و كلاس با آقايان گكوناني، روغني، جان نثاري و عسگر درباره كاوه صحبت كردم. متهم خاطرنشان كرد: به در منزل كاوه رفتيم و زنگ زديم و به كاوه گفتيم چند لحظه بيايد داخل مغازه با ايشان كار داريم. پورچالويي گفت: پس از شليك، بلافاصله بيرون آمدم و سوار موتور شدم گكوناني من را تا سر كوچه مان رساند. وي اضافه كرد: بعد اسلحه را تحويل مجيدي دادم. پس از شنيدن دفاعيات ديگر متهمان وكيل آنها به دفاع پرداخت و قاضي ختم دادگاه رااعلام و صدور حكم را به آينده موكول كرد.