Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790221-48115S7

Date of Document: 2000-05-10

واردات خودرو ايراني توسط ايرانيان مقيم خارج آزاد شد گروه اقتصادي: با تصويب هيات وزيران ورود خودروهاي ايراني كه به خارج صادر شده اند، چنانچه توسط اتباع ايراني خريداري شود پس از 2 سال به كشور آزاد است. متن مصوبه هيات وزيران به اين شرح است: هيات وزيران در جلسه /1/1379 31مورخ بنا به پيشنهاد شماره 1019333 /12/1376 27مورخ وزارت صنايع و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ورود خودروهاي توليدي شركتهاي خودروسازي داخلي كه به خارج از كشور صادر و توسط اتباع ايراني مقيم خارج از كشور يا دارندگان كارنامه شغلي در خارج از كشور خريداري مي شوند، بعد از دو سال مجاز وي است افزود: تاثير اين مصوبه حمايت از صنايع خودروسازي داخلي و تشويق صادرات خودروهاي ايراني و همچنين تسهيلات براي خريداران اتومبيلهاي موصوف در خارج از كشور و امكان ورود آن است.