Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790221-48115S4

Date of Document: 2000-05-10

رئيس شركت نفتي شورون: تحريم هاي آمريكا مانع همكاري شركت هاي نفتي با ايران است نيويورك - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس شركت نفتي شورون آمريكا، روز يكشنبه در ديدار با نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفت: تحريم هاي آمريكا مانع همكاري شركت هاي نفتي باصنايع نفت و گاز ايران هستند. ديويد رايلي رئيس شركت نفتي شورون آمريكا كه سومين شركت بزرگ نفتي اين كشور مي باشد، روز يكشنبه با هادي نژادحسينيان نماينده دائم ايران در سازمان ملل ديدار و گفت و گو كرد. رايلي در اين ديدار خواستار همكاري با شركت هاي نفتي ايران شد، اماتاكيد كرد، تحريم هاي آمريكا عليه ايران مشكل بزرگي براي شركت هاي آمريكايي ايجاد كرده است. نژادحسينيان تاكيد كرد، تحريم هاي آمريكا بيش ازاينكه به ايران آسيبزده باشد، به شركت هاي آمريكايي آسيب رسانده است به گونه اي كه شركت هاي آمريكايي از رقباي اروپايي خود براي مشاركت در طرح هاي نفتي ايران عقبمانده اند. نماينده دائم ايران گفت: صنعت نفت و گاز ايران در طول سال هاي اخيرتوانمندي هاي خوبي كسب كرده است كه شركت هاي آمريكايي بايد با اين پيشرفت ها آشنا شوند و با توجه به توانايي هاي موجود در ايران، برنامه هاي پيشنهادي خود را ارائه كنند. نژادحسينيان تاكيد كرد، كشورهاي اروپايي شناخت خوبي از پيشرفت هاي ايران در زمينه نفت و گاز به دست آورده اند و همكاري خوبي با ايران راپايه گذاري كرده اند. شركت نفتي شورون سومين شركت بزرگ نفتي آمريكا پس از شركت هاي اگزان و موبيل است.