Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790221-48114S3

Date of Document: 2000-05-10

انتشار كتاب ماه تاريخ و جغرافيا 27 28 شماره هاي و 29 از كتاب ماه (ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب ) مربوط به تاريخ و جغرافيا كه به صاحب امتيازي خانه كتاب ايران و مدير مسئولي احمد مسجد جامعي منتشر مي شود، به دستمان رسيد. در اين سه شماره با مطالب پر دامنه و فراواني درباره نقد و بررسي كتابهاي تاريخ و جغرافي منتشر شده در زمان حاضر و نيزكتابهاي چاپي و نسخ خطي علوم تاريخ و جغرافي روبه رو مي شويم. از اين گذشته، فهرست كتابهاي منتشر شده در اين دو رشته به طور تفصيلي در اين ماهنامه منتشر مي شود كه مي تواند همراه با ساير اطلاعات، كار استادان دانشگاه و دبيران علاقه مند به اين رشته ها را در فرايند تدريس تسهيل كند. با كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، مي توان با صندوق پستي 31313145 و نيز شماره تلفن 6415255 تماس گرفت.