Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790220-48109S11

Date of Document: 2000-05-09

تشكل هاي سياسي پيرو خط امام و رهبري نسبت به توطئه هاي دشمنان هشدار داد گروه سياسي: تشكل هاي سياسي پيرو خط امام و رهبري ديروز با انتشار بيانيه اي نسبت به گسترش موج تهاجم فرهنگي، رشد مظاهر فساد اخلاقي و رواج شايعه پراكني هادر جامعه هشدار داد و اعلام كرد: اكنون دشمن از بيرون و درون، با تمامي توان و نيرو و امكاناتش درصدد براندازي نظام اسلامي است و اين نظام نوپاروزهاي سختي را سپري مي كند. در اين بيانيه تاكيد شده است: در اين سالها برخي گروههاي سياسي وفادار به نظام كه خود را برندگان انتخابات دوم خرداد و منجي نظام اسلامي مي دانستند رويه اي وحدت ستيزانه و انحصارطلبانه پيش گرفتند و با انديشه فتح سنگر به سنگر مراكز قدرت وحذف رقيب از عرصه سياست و در پرتو تحليل هاي انحرافي پيرامون تحولات ارزشي جامعه بر امواج تبليغاتي پايگاههاي مطبوعاتي دشمن سوار شدند. بدين ترتيبفاصله اين گروهها با دشمن روز به روز كمتر شد و شفافيت فضاي سياسي كشوردر اثر اختلاط آنان كاهش يافت. تشكل سياسي پيرو خط امام و رهبري افزوده است: پيش از برگزاري انتخابات مجلس ششم برخي سياسيون ادعا كرده بودند كه انتخابات تهران باطل شدني نيست و مي توان بي دغدغه هر تخلفي در انتخابات انجام داد. اكنون هم برخي سياستمداران پرمدعا ابطال انتخابات تهران را از سوي شوراي نگهبان غيرعاقلانه و بازي با آتش مي خوانند. به راستي دليل اين همه خط و نشان كشيدن براي شوراي نگهبان و ابراز نگراني از بررسي دقيق انتخابات تهران و تخلفات ؟ احتمالي چيست اين بيانيه از شوراي نگهبان خواسته است كه درنهايت سرعت و دقت به انتخابات تهران رسيدگي كند و به دور از هرگونه مصلحت سنجي به وظايف قانوني خود عمل كند و مطمئنا هر نتيجه اي كه منطبق براسناد و مدارك ومطابق باقانون باشد مورد قبول همه مردم خواهد بود.