Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790220-48103S7

Date of Document: 2000-05-09

روي پيشخوان كتاب فروشي ها ماجراهاي محله ما (مجموعه 24 طنز اجتماعي ) نويسنده: محمد جواد /مظفر ناشر: انتشارات كوير، چاپ اول / قطع 1379 /رقعي قيمت 135 650 تومان صفحه ماجراهاي محله، پس از اولين رئيس جمهور دومين اثر محمدجواد مظفر است كه در دو سال گذشته منتشر مي شود. اين مجموعه حاصل كار قلمي نويسنده در نشريه محله ما، ويژه منطقه يك تهران است كه در 24 شماره از شنبه دوم ارديبهشت تا سه شنبه بيستم آبان 1376 نوشته شده است. در تمامي اين طنزها نويسنده با استفاده از تخيل كوشيده، به ماجراها جذابيت ببخشد و با مددستاني از واقعيت، آنها را ملموس و عيني نمايد، به گونه اي كه خواننده احساس كند، چيزي را مي خواندكه گوشه اي از زندگي خود اوست. نقاشي هايي نيز در لابه لاي داستان آمده كه بر لطافت نوشته ها افزوده است. تاريخ مشروطه ايران و 18 تاريخ ساله آذربايجان اگر چه ديدگاههاي كسروي در برخي زمينه هاي فرهنگي و.... نه با عقلانيت هم سنخي داشت و نه با عرف روزگار ما. اما دو اثر وي با عنوانهاي تاريخ مشروطه ايران و 18 تاريخ ساله آذربايجان را در زمره آثار علمي و قابل استفاده نوشتاري درباره تاريخ معاصر ايران (زمان مشروطه ) است. اين اثر پيش از اين در همان هياءت و حروفچيني قديمي، از سوي انتشارات اميركبير به چاپ مي رسيد، اما انتشارات صداي معاصر، همزمان با نمايشگاه بين المللي كتاب، اين اثر را در هياءتي پاكيزه تر و با حروفچيني و عكسهاي شفاف تر به چاپ رسانده و در سالن شماره 8 نمايشگاه بين المللي در معرض قضاوت اهل فكر و فرهنگ گذاشته است، بر اين دو اثر دكتر رحيم رضازاده ملك مقدمه اي تحليلي نوشته كه خواندن آن خالي از لطف نيست. دختر بخت نويسنده: ايزابل /آلنده مترجم: اسدالله /امرايي ناشر: انتشارات كتابسراي /تنديس چاپ /اول 1379 قطع رقعي جلد /شوميز 2000 تومان ايزابل آلنده در پرو به دنيا آمده است و در شيلي بزرگ شده. شهرت آلنده در نخستين نگاه شايد به سرگذشت غمبار دموكراسي سرنگون شده شيلي و روي كار آمدن حكومت نظاميان، تبعيد، اعدام و شكنجه گره خورده اما باشد در اصل سواي چنين روابطي، آلنده نويسنده اي است كه در همه زمينه هاي داستان و رمان بضاعت خود را به نمايش گذاشته از آلنده خانه اشباح، داستانها اوالونا، عشق وسايه ها و پائولينا به فارسي ترجمه شده است. اسدالله امرايي مترجم اين اثر نيز تقريبا وضعي مشابه نويسنده دارد. امرايي تقريبا تمامي عرصه هاي ترجمه ادبي، از داستان كوتاه كوتاه تا داستان كوتاه و سپس داستانهاي نيمه بلند و بعدها رمان را ترجمه كرده است. در 6 ماه گذشته و پس از ترجمه رمان كوري اثر ساراماگو (كه چاپ سوم آن درنمايشگاه بين المللي از سوي انتشارات مرواريد عرضه مي شود ) اين دومين رماني است كه از امرايي و البته با ويراستاري غلامحسين سالمي منتشر مي گردد. دختر بخت حكايت انساني و دردآور موقعيت كساني است كه با بلندپروازي مي خواهند حرف خود را به كرسي بنشانند. تراژدي ديگر انسان در موقعيت پيچيده جهان كه خوشبختي را نويد مي دهد، اما از خوشبختي در آن هيچ خبري نيست. جمعه هاي باراني مجموعه داستان: ناهيد /كبيري ناشر: نثر /چشمه 71 /صفحه قيمت تومان 400 جمعه هاي باراني عنوان مجموعه داستاني است از شاعر معاصر ناهيد كبيري كه اخيرا از سوي نشر چشمه منتشر شد. ناهيد كبيري در اين مجموعه كه شامل ده داستان كوتاه است. زباني ساده را پي مي گيرد و با ذهنيتي شاعرانه به لايه هاي ظريف دردها و عاطفه هاي انساني واجتماعي سرمي كشد. طرح جلدكتاب از آثار استادمحمدعلي ترقي جاه نقاش مشهور ايراني است كه با حال وهواي داستان ها همخواني و هماهنگي دارد. مرآت المثنوي تنظيم اشعار مثنوي بر حسب موضوع همراه با بازيابي آيات قرآني و احاديث نبوي تاليف وتحقيق قاضي /تلمذحسين به تصحيح بهاءالدين خرمشاهي با همكاري ساميه /بصيرشردهي ناشر: نشر گفتار، چاپ اول / 1378 قطع وزيري /گالينگور قيمت تومان 4200 صفحه 856 درباره كتاب مرآت المثنوي قاضي تلمذحسين هيچ نوشته اي رساتر از مقدمه مرحوم عبدالحسين زرين كوب نيست. استاد زنده ياد در اين باره نوشته است: اين كتاب نه فقط يك گزيده مفيد و دقيق از تمام دفاتر 6 گانه مثنوي شريف را تحت عنوان يواقيت القصص در دسترس دوستداران مثنوي مي گذارد، بلكه فهرست دقيق جالبي از مطالب مثنوي را نيز تحت عنوان دررالحكم شامل تنظيم است و ترتيب مطالب چنان با دقت انجام شده است كه خواننده مثنوي اكثر مطالب عمده اي را كه درجاي جاي مثنوي مورد طرح و بحث واقع شده است، به هدايت اين فهرست مي تواند به دست آورد. تلمذحسين درطي اجزاي اين كتاب علاوه بر منتخب حكايات و فهرست مطالب عمده مثنوي، بخش عمده اي از آنچه را درمثنوي شريف ماخوذ از قرآن يا تقرير تفسير آن است نيز تحت عنوان جواهرالقرآن آورده چنانكه بخش است عمده احاديث مثنوي را تحت عنوان لاالسنن نقل كرده است. براي پرمايه شدن كتاب زندگينامه جلال الدين رومي اثر خامه استاد عرفان پژوه هلموت ريتر با ترجمه بهاءالدين خرمشاهي آمده است. كتاب كوچه حرف ت به كوشش: احمد شاملو، آيدا /سركيسيان ناشر: انتشارات مازيار چاپ /اول 1379 قطع رقعي جلد كالينگور با روكش نخستين مجلد حرف ت كتاب كوچه در اواسط نمايشگاه بين المللي كتاب منتشر شد تا مجموعه مجلدات اين كار عظيم به عدد 9 برسد و اين براي مجموعه اي به اين گستردگي هنوز آغاز راه است و حروفهاي فراواني مانده است تا اين كار به انجام خوش اگر برسد چه شاملو در مقدمه جلد نخست خود آورده است كه سعي خواهد كرد تمامي مواردي را كه مي توان در همان حروف ابتدايي جاي داد، بياورد تا در حروف بعدي با ارجاع به جلدهاي نخستين، كار حجم كمتري را به خود اختصاص دهد، اما تا اين سخن شاملو به نتيجه برسد، بايدجلدهاي فراواني منتشر شيوه شود چاپ و نشر كتاب نيز پاكيزه است و از دغدغه ها ودقت ورزي هايش حكايت و نشان از توسعه فن آوري و هنر چاپ و نشر ايران دارد. قمار عاشقانه شمس و مولانا نويسنده: عبدالكريم /سروش ناشر: انتشارات صراط، چاپ اول، / قطع 1379 /رقعي قيمت 330 1450 تومان صفحه درحوزه مولاناشناسي، عبدالكريم سروش نامي آشناست و مباحث و شرح و تفسيرهايي كه وي درباره مثنوي معنوي داشته، مورد توجه اهل فكر و فرهنگ قرار گرفته است. قمار عاشقانه مولانا و شمس مجموعه اي از 10 سخنراني سروش است كه از حدود 15 سال پيش و به تناوب درباره مولانا ودرمكانهاي مختلف ايراد كرده است. اين سخنراني ها با تنقيح و افزايش فراوان صورت كتاب يافته تا بخشي هر چند اندك از ديدگاههاي سروش درباره مولانا، صورت مكتوب يابد. قمار عاشقانه مولوي، و تصوف عشقي غم، عاشقي و خنده معشوقي خنده، نمكين خداوند شمس، و مولانا تاويل، درمثنوي حسين، بن علي جلال الدين رومي قصه، موسي و شبان و رازهاي نهان دريا، و آفتاب در شعر مولوي و داستان معاويه و ابليس مجموعه ده بخش كتاب را شكل مي بخشند.