Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48092S2

Date of Document: 2000-05-08

دادگاه جنايات جنگي در كوزوو براي رسيدگي به اتهامات نظاميان صرب به گفته يك مقام سازمان ملل متحد در پريشتينا، در يك اقدام بي سابقه، دادگاه جنايات جنگي در كوزوو تشكيل مي شود و قضات بين المللي در دادگاه هاي محلي به قضاوت خواهند پرداخت. به گفته اين مقام هدف از اين اقدام راه اندازي يك سيستم قضايي است كه به خاطر كثرت پرونده ها و نگراني از تعصبهاي قومي، ناكارآمد شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پريشتينا، پليس سازمان ملل حدود 40 صربمظنون به ارتكاب جنايات جنگي را بازداشت كرده است. بسياري از اين افرادكه بيش از يك سال از زمان بازداشت آنان سپري شده است، اكنون دست به اعتصابغذا زده اند واين امر باعث شده فشار براي ارجاع پرونده آنان به دادگاه شدت يابد. يك مقام سازمان امنيت وهمكاري اروپا در كوزوو، گفت: چنانچه موفق شويم اين جريان را تاپايان ماه ژوئن به نتيجه برسانيم، توفيق بزرگي به دست آورده ايم. وي كه دفترش عهده دار نظارت و پيشبرد سيستم قضايي نوپاي هيات سازمان ملل در كوزوو است، اظهار داشت: با توجه به روند كند كارها در اين منطقه، چنانچه اين امرتا تاريخ مذكور صورت گيرد كار، بي سابقه اي خواهد بود. اين نهاد افراد مظنون به ارتكاب جنايات جنگي را كه برخي از آنان در ژوئن 1999 دستگير شدند در بازداشت خود دارد و بر اساس مقررات خود مي تواند افراد مظنون را پيش از مشخص شدن وضعيت يعني محاكمه يا آزاد شدن تا 12 ماه در بازداشت نگاه دارد. در دادگاه هاي جديد براي جنايتكاران جنگي و مجرمان جرائم قومي قضات بين المللي، در كنار قضات محلي صرب و آلبانيايي تبار فعاليت خواهند كرد.