Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48091S2

Date of Document: 2000-05-08

بار 2 قصاص براي زن جنايتكاري كه نوه و قتل رساند پدربزرگ را به گروه حوادث: حكم قصاص زن جنايتكاري كه نوه و پدربزرگ صاحبخانه را با قرص خوابآور به قتل رسانده بود از سوي قاضي اسماعيلي رئيس شعبه 1602 دادگاه جنايي تهران صادر شد. اين زن كه زينبالسادات معروف به سودابه است، نوزدهم مرداد سال گذشته با ريختن قرص خوابآور در غذاي فضل الله ساله 70نيك خواه و شهروز 12 ساله آنها را ابتدا بيهوش و سپس به قتل مي رساند و از صحنه حادثه مي گريزد. با اطلاع يكي از آشنايان وي در يك ميهماني در حالي كه مست بود شناسايي و دستگير مي شود. سودابه كه مدتي به عقد موقت محمود پدر شهروز درآمده بود و در منزل آنان زندگي مي كرد چندي پيش از محمود درخواست عقد دائم مي كند اما محمود تقاضاي او را رد كرده و همين امرباعث كينه او شده و درصدد انتقام جويي برمي آيد. يك روز كه محمود به محل كارش رفته بود سودابه در غذاي پدر محمود فضل الله و نوه اش شهروز (پسر محمود ) تعدادي قرص سمي ريخته دقايقي بعد از خوردن غذا پيرمرد در رختخوابش جان سپرد و نوه اش نيمه جان روي زمين افتاد. سودابه دست، پا و دهان شهروز را بست و پيكر نيمه جانش را در كمد ديواري گذاشت و پس از بستن درب اتاق از آنجا متواري شد. چند روز بعد همسايگان به علت پراكنده شدن بوي تعفن به ماموران انتظامي خبر دادند. ماموران پس از كمي جست و جو در آپارتمان متوجه شدند بوي تعفن از طبقه اول ساختمان به مشام مي رسد آنان پس از شكستن پنجره وارد خانه شدند و با جسد پيرمرد در رختخواب و جسد ديگري در كمد كه قابل شناسايي نبود روبه رو شدند. كارآگاهان شعبه 10 و قاضي جنايي در جريان تحقيقات موفق به دستگيري اين متهم شدند. وي كه چندي قبل به قتل اعتراف كرده بود باتوجه به تقاضاي اولياي دم و اعترافات و آخرين دفاعيات خود از سوي قاضي اسماعيلي به 2 بار قصاص و 80 ضربه شلاق به خاطر شربالخمر و يكسال حبس محكوم شد.