Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48090S4

Date of Document: 2000-05-08

در حاشيه اجلاس پتروشيمي در هزاره سوم ( ) 2 محمدصادق جنان صفت در اجلاس پتروشيمي در هزاره سوم 200 نفر از صاحبان صنايع، اقتصاددانان و مقامهاي مسئول و مديران واحدهاي صنعتي شركت داشتند. با تعدادي از آنها درباره آرزوهايشان براي ايران پرسيدم كه خلاصه پاسخ ها را روز گذشته خوانديد. از شنوندگان پرسيدم كه براي دستيابي به آرزوهاي خود چه اميدهايي؟ دارند توانايي هاي ايران آيا اميدآفرين هستند. شايد پاسخ هاي اين افراد بارها بيان شده است، اما به دليل اينكه هرگز اين توانايي ها مورد استفاده قرار نگرفته است، به نظر مي رسد تكرار آنها خالي از فايده نيست: - 1 ايراني ها مردمي بردبار باهوش جمعي پنهان خفته ميهن پرست، مهمان دوست و... اين هستند ويژگي ها، همان ابزارهايي هستند كه امروزه از آنها به عنوان لوازم توسعه نام برده مي شود. - 2 پس از پيروزي انقلاب سرمايه گذاري چشمگيري در بخش آموزش هاي رسمي در سطوح مختلف در كشور انجام شده است و از اين نظر ايران جزء يكي از كشورهاي ممتاز به شمار مي آيد. سرمايه گذاري هاي تكميلي در اين باره مي تواند ارزش سرمايه هاي كشور را دهها برابر كند. - 3 ايراني ها امروزه در سراسر جهان پراكنده اند و ارزش سرمايه هاي مادي آنها بالغ بر ميلياردها دلار برآورد مي شود. علاوه بر اين ارزش مهارت ها و دانش انباشته شده اين ايراني ها نيز سرمايه عظيمي براي كشور ايران است. - 4 ايران از نظر ذخاير گاز و نفت در رديف كشورهاي تراز نخست جهان است، ذخاير معدني ايران مثل مس، طلا، سنگ آهن و.. در دنيا كم نظير است. اقليم جغرافيايي ايران از تنوع و گوناگوني عجيبي برخوردار است، صنعت گردشگري ايران مي تواند منبع درآمد ارزي فراواني باشد، وجود منابع دريايي در ايران جزء استثناهاست و... - 5 ايران از نظر جغرافيايي در موقعيت كاملا ويژه و ممتازي قرار گرفته است. وجود همسايه هاي ثروتمند با بازارهاي پرقدرت در حاشيه خليج فارس، وجود چندين كشور تازه از بند رسته با بازارهاي تشنه در شمال، توانايي ايران براي تبديل شدن به يك منطقه ممتاز حمل و نقل از غرب به شرق و... اين توانايي ها اميد را در دل ايراني ها زنده نگه مي دارد.