Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48088S5

Date of Document: 2000-05-08

عمادالدين باقي در چهارمين جلسه دادگاه گزارش داد تشكيلات مخفي ترور و خشونت چگونه سازماندهي مي شود گروه اجتماعي: چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري روزنامه فتح، صبح ديروز در سالن ساختمان جديد مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت برگزار شد. در اين جلسه دادگاه نيز علي رغم جاي فراوان براي حضور خبرنگاران مرتضوي از ورود خبرنگارن جلوگيري كرد و فقط خبرنگار صدا و سيما و خبرگزاري جمهوري اسلامي اجازه حضور يافتند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي: در اين جلسه به شكايت نيروي انتظامي، مديركل سابق اطلاعات استان قم و فرماندار سابق اين استان ازعمادالدين باقي رسيدگي شد. نماينده حقوقي نيروي انتظامي در اين جلسه با اشاره به درج مقاله اي درروزنامه فتح در روز هشتم فروردين ماه امسال گفت: آقاي باقي در اين مصاحبه از تشكيلاتي نام برده است كه يك پاي آن درنيروي انتظامي و سپاه است و پاي ديگرش در وزارت اطلاعات و صدا و سيما است. وي افزود: در اين مطلب، طوري القاء شده است كه ترور حجاريان توسط نيروي انتظامي انجام شده است و تشكيلاتي محفلي براي ترور وبرنامه ريزي آن در نيروي انتظامي سازماندهي شده است. عمادالدين باقي در تشريح مستندات خود گفت: چندي پيش سرهنگي ازحفاظت اطلاعات نيروي انتظامي به من مي گفت كه در جريان قتل فروهرها به عنوان مراقب در صحنه حضورداشته است. مرتضوي با قطع سخنان متهم گفت: آيا شما حاضريد كه اسم و مشخصات منابع شفاهي خود را اعلام نماييد. متهم در پاسخ گفت: اين شخص مدتها است كه زندگي مخفي دارد و درهنگامي كه به قتل فروهرها اعتراض مي كند او را به رگبار بسته اند، اواحساس امنيت نمي كند، اگر امنيت او را تضمين مي كنيد از او خواهم خواست كه در دادگاه حاضر شود. مرتضوي گفت: اگر لازم باشد تامين هم مي دهيم، اما اظهارات او ربطي به موضوع ترور حجاريان ندارد. باقي گفت: من در مصاحبه توضيح داده ام كه تشكيلاتي خارج از اين نهادهاتشكيل شده است اما اعضاي آن در نهادهاي مختلف پراكنده شده اند و از آن سوء استفاده مي كنند. رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: اگر شما بتوانيد حتي چند نفر راهم نام ببريد كه در اين ترور نقش داشته اند در واقع دفاع كرده ايد، اگراشتباه هم كرده ايد توضيح دهيد. باقي گفت: مقامي در كسوت يك نظامي آنهم در حساسترين پست امنيتي كه به گفته خودش مركز ثقل امنيتي است مانند عضو يكي از تندروترين گروههاعمل و ابراز نظر مي كند. رييس دادگاه در اين قسمت خطاب به متهم گفت: بايد مشخصا اسم ببريد. باقي گفت: من به عنوان يك شهروند مي بينم كه يك مقام حساس اين نيروكرارا سخناني آتشين عليه بخشي از حاكميت و مطبوعات و نيز ساير نيروهامطرح مي كند و صريجا حرف از كشتن و قتل و تهديد مي زند و بعد از ترورحجاريان در نشريه بامداد مورخ يازدهم فروردين ماه مي گويد: ما تصميم مي گيريم كساني را كه با قلم به جان مردم افتاده اند و آمريكا را ترويج مي كنند سرنوشتان همين است يا به دست ما و يا به دست ديگران. وي افزود: وقتي مقام حساس يك نيرو اين را مي گويد نتيجه اش اين مي شود كه در نوار ضبط شده از تهديد حجاريان با استناد به اينگونه صحبتهاي نقدي مي گويد: شما را بايد بكشيم. يعني در واقع برداشت خود را از اين صحبتها عملي مي كند، مستندات يك جوان براي ترور، صحبت كسي است كه در كسوت نظامي گري اينگونه موضعگيري مي كند. در ادامه جلسه، قاضي مرتضوي از وكيل سيد اسماعيل خطيب مدير كل سابق اطلاعات استان قم خواست كه شكايت خود را مطرح كند. وكيل شاكي با قرار گرفتن در جايگاه گفت: در مقاله اي به قلم آقاي باقي در روزنامه فتح مورخ شانزدهم اسفند ماه سال گذشته درباره حضور آقاي خطيب در محل قتل بانو برقعي (زن پسرعموي آقاي مصطفي پور محمدي - معاون پيشين وزارت اطلاعات ) چنين القاء شده است كه وي به هنگام قتل نيز حضور داشته است. باقي با قرارگيري در جايگاه، در پاسخ گفت: جوابيه اين مقاله از سوي آقاي خطيب در همان روزنامه درج شده است و در حالي كه در هيچ كجاي اين مطلب مورد اعتراض، اشاره اي به دخالت ايشان در قتل نشده است چگونه است كه وي اتهامي اينچنيني را متوجه خودشان دانسته اند. وي تاكيد كرد كه اين مقاله جنبه انتقادي داشته و در آن تاكيد شده است كه با تشكيلات اطلاعاتي كشور چرا تا كنون اين پرونده به فرجام نرسيده است، علاوه بر اين كه مستندات اين مقاله اظهارات اولياي دم است كه خود دردادگاه حضور دارند. جلسه ديروز ساعت 13 و 35 دقيقه پايان يافت و رييس دادگاه اعلام كرد جلسه بعدي اين محاكمه ساعت 9 صبح امروز دوشنبه برگزار مي شود. قاضي مرتضوي خاطرنشان كرد: شكايت هايي كه در جلسه بعدي مطرح خواهدشد مربوط به وزارت اطلاعات وآقاي علي فلاحيان است. به گزارش خبرنگر ما، باقي بدليل وقت عمل جراحي از قاضي تقاضاي مهلت نمود كه قاضي به وي گفته است حتي اگر بر روي برانكارد هم باشد، بايد براي حضور در دادگاه بيايد وگرنه حكم توقيف وي را صادر مي كند. همچنين ديروز شكايت 51 صفحه اي محسني اژه اي بعنوان مدعي العموم از باقي به وي اعلام شد و 5 روز براي دفاع به وي وقت داده شد.