Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48085S1

Date of Document: 2000-05-07

ورزش كشتي با نسخه هاي كنوني قابل درمان نيست بازتاب ناكامي هاي ورزش كشتي در ايران دكتر محمد توكل منصور مهديزاده محمد علي صنعتكاران گروه ورزشي: در پي ناكامي تيم كشتي ايران درچهاردهمين دوره مسابقه هاي كشتي آزاد قهرماني آسيا كه در شهر گوي لين چين برگزار شد و در آن تيم اعزامي كشورمان بدون كسب حتي يك مدال طلا به كشور بازگشت، اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي علاقه مندان و صاحبنظران به اين رشته ورزشي در جامعه پديدار شد كه درمجموع روند فعلي و اداره اين ورزش در كشور مورد انتقاد قرار گرفت. همانگونه كه ما هم در مطالب مختلف خود به تجزيه و تحليل كلي پرداختيم، در حال حاضر به دلايل مختلفي كه موجود است ورزش كشتي ما حالت بيمار گونه اي دارد كه با نسخه هاي كنوني مسئولين و دست اندركاران هرگز قابل درمان نيست و طبيعتا در صورت ادامه روند كنوني اوضاع و احوال از آنچه كه اكنون هست، بدتر هم خواهد شد. با هم تازه ترين اظهار نظرها درباره وضعيت كنوني كشتي ايران را مي خوانيم: محمد توكل: در تيم اعزامي ايران به چين هدف مشخص نبود! دكتر محمد توكل نايب رئيس فدراسيون بين المللي كشتي ( فيلا ) درباره، نتيجه ضعيف تيم ملي كشتي آزاد ايران درمسابقه هاي آسيايي چين گفت: در اين باره واقعا نمي دانم كه چه بگويم. زيراامسال، سال المپيك است و نبايد حرفي به ميان آورد كه باعث اختلاف وناراحتي و نااميدي دست اندركاران ورزش كشتي شود. به نظر اينجانب، تيم ملي كشتي آزاد ايران بايد با نفرات اصلي خود و مقتدرانه در رقابتهاي قهرماني آسيا شركت مي كرد، زيرا اين رقابتها مثل مسابقه هاي جهاني ازاهميت خاصي برخوردار است و ما بايد هميشه از اعتبار و حيثيت خود در قاره آسيا دفاع كنيم. وي افزود: در اعزام تيم ايران به چين، در واقع هدف مشخص نبود. اگرمقصود فقط كسب سهميه بازيهاي المپيك سيدني در وزن 85 كيلوگرم بود بايدكشتي گير اين وزن را به رقابتهاي آسيايي مي فرستادند، اگر جوانگرايي مدنظربود بايد در همه وزن ها از وجود كشتي گيران جوان استفاده مي شد. اگر قهرمان شدن در آسيا ملاك بود، بايد يك تيم قوي و مقتدر به چين گسيل مي شد. دكتر توكل گفت: واقعيت اين است كه تيم ما در چين نتيجه خوبي بدست نياورد و نتوانست اسباب رضايت خاطر مردم و دوستداران ورزش كشتي را فراهم كند. مردم از اين تيم انتظار كسب مدال طلا داشتند كه چنين نشد و تيم ايران براي نخستين بار بدون مدال طلا از مسابقه هاي قهرماني آسيا به ميهن بازگشت. وي درپايان اضافه كرد: اينجانب همواره اعتقاددارم كه درتمامي مسابقه هاي مهم بين المللي از جمله قهرماني آسيا بايد با تركيب اصلي خود شركت كنيم زيرا پاي حيثيت و اعتبار مملكت در ميان است. منصور مهديزاده: كشتي ايران خالي از پشتوانه است منصور مهديزاده مهمترين مشكل موجود در ورزش كشتي ايران را نداشتن پشتوانه هاي قابل اتكا و مفيد براي تيم ملي كشتي آزاد ايران دانست و چنين گفت: تيم هاي نوجوانان و جوانان ايران سالها است كه در مسابقه هاي جهاني رده هاي سني خودشركت مي كنند وعنوان هاي درخشاني چون قهرماني ونايب قهرماني جهان را تاكنون بدست آورده اند، اما به دليل نداشتن برنامه ريزي درست دراين زمينه، تاكنون بسياري از اين كشتي گيران نتوانسته اند در سطح بزرگسالان درخشش داشته باشند. وي در اين زمينه افزود: اگر تيم هاي نوجوانان و جوانان را به مسابقه هاي جهاني مي فرستيم، در اصل بايد هدف را پشتوانه سازي براي تيم ملي بزرگسالان قرار دهيم نه آنكه، خود را دل خوش به مقام قهرماني جهان در رده هاي سني نوجوانان و جوانان كنيم و از برنامه آينده تيم ملي بزرگسالان ايران غافل شويم. مهديزاده گفت: بسياري از كشتي گيران نوجوان و جوان، بعد از شركت درمسابقه هاي جهاني نوجوانان و جوانان به حال خود رها و فراموش مي شوند و هيچ كس سراغي از آنها نمي گيرد. اين واقعيت تلخ كشتي ما است كه در همه سالهاوجود داشته است. وي ادامه داد: مسابقه هاي متعدد بين المللي كشتي در رده سني نوجوانان و جوانان در كشورمان هر سال برگزار مي شود اما اين رقابتها به دليل نداشتن برنامه و هدف مشخص، فايده اي براي كشتي ما نداشته است. مهديزاده درباره بدست آوردن سهميه ورود به بازيهاي المپيك سيدني گفت: تيم ملي كشتي آزاد ايران اگر قوي بود در همان مسابقه هاي قهرماني جهان بايد سهميه شركت در بازيهاي المپيك را كسب مي كرد نه آنكه بعدا به فكر كسبسهميه المپيك در رقابتهاي ديگري مثل تورنمنت هاي گزينشي در كشورهاي مختلف و مسابقه هاي قهرماني آسيا باشيم. عدم كسب سهميه المپيك در مسابقه هاي جهاني آنكارا و آتن در هر دو رشته كشتي آزاد و فرنگي در واقع حكم تجديد شدن يك دانش آموز را در امتحانات آخرسال دارد كه مي خواهددرآخرين فرصت يعني در شهريور ماه قبول شود. به اعتقادشما آيا مي توان با نمره ناپلئوني در بازيهاي المپيك مدال كسب كرد و شاگرداول شد! تجربه نشان داده است كه دانش آموز تجديدي كمتر سابقه دارد كه بتواند شاگرد اول بشود. وي مساله ضرورت انضباط در بين مربيان و كشتي گيران را مورد اشاره قرارداد و گفت: تنها در سايه انضباط مي توان به موفقيت رسيد. آنهايي كه مساله انضباط را به كشتي گيران گوشزد مي كنند، خود بايد افراد باانضباط و منظمي باشند. نه آنكه با بي نظمي هاي خود باعث نااميدي و دلسردي در بين كشتي گيران در اردو شوند. مهديزاده درباره جوانگرايي درتيم ملي كشتي آزاد ايران گفت: جوانگرايي خوب است ليكن اكنون كه حدود پنج ماه به آغازبازيهاي المپيك سيدني باقي مانده است، وقت مناسبي براي جوانگرايي نيست. زيرا سرافرازي مملكت مطرح است. بايد باتجربه ها را در مسابقه هاي آسيايي، جهاني و بازيهاي المپيك شركت داد. تجربه اندوزي وقت و زمان مشخصي دارد. اكنون وقت آن حالا نيست كه در آستانه بازيهاي المپيك قرار داريم بايدتجربيات را بكار ببنديم. محمدعلي صنعتكاران: براي ساختن دوباره كشتي چهار سال وقت لازم است محمد علي صنعتكاران درباره نتيجه تيم ملي كشتي آزاد ايران درمسابقه هاي قهرماني آسيا درچين گفت: حقيقت امر اين است كه ما درچندسال اخير در ورزش كشتي، سيرنزولي را طي كرده ايم. همه سرمايه ودارايي كشتي ما در رقابتهاي بين المللي جام تختي در قزوين رو شد. در آن مسابقه ها تيمي ناقص از جانب آمريكا به ميدان آمد و سه مدال طلا را خيلي راحت با خود به آمريكا برد. اگر دو تيم ناقص نيز از روسيه و تركيه به جام تختي مي آمدند، آنوقت هيچ مدال طلايي براي كشتي گيران ايراني باقي نمي ماند. اين در حالي بود كه ما به جزء يكي دو نفر، همه سرمايه هاي كشتي خود را به جام تختي فراخوانده بوديم. به همين دليل فدراسيون كشتي تصميم گرفت كه از اين پس بر خلاف گذشته به كشتي گيران جوان بها بدهد و ميدان را در اختيار آنان بگذارد. كاري كه صورت قبلا نگرفته بود. ديديد كه تيم ملي كشتي آزاد ايران اعزامي به مسابقه هاي جام جهاني در آمريكا را در بيشتر وزن ها، كشتي گيران جوان تشكيل مي دادند. حتي در وزن 63 كيلوگرم دو كشتي گير جوان به نامهاي ماشاءالله حسيني اكبر و بهتري به آمريكا اعزام شدند. وي گفت: نداشتن پشتوانه در كشتي موجب شد كه در مسابقه هاي جهاني سال در 99 آنكارا به مقام چهارم برسيم در حاليكه عنوان قهرماني جهان در سال پيش از آن را در اختيار داشتيم. پيش از شركت در مسابقه هاي جهاني آنكارابرخي ها از تكرار مقام قهرماني ايران در جهان سخن مي گفتند اما با كدام پشتوانه و با كدام برنامه! مدير تيم هاي ملي كشتي ايران گفت: براي ساختن تيم ملي كشتي آزاد ايران كه بتواند مقتدرانه و باصلابت در مسابقه هاي جهاني از مقام و حيثيت كشتي اين مملكت دفاع كند، حداقل چهارسال وقت لازم است. يعني يك برنامه درازمدت را بايد در دستور كار قرار دهيم. بنابراين نبايد در حال حاضر از اين تيم، انتظار و توقع زيادي داشت. هدف واقعي فدراسيون كشتي اين است كه درآينده، تيم ملي ايران مقتدر باشد. وي درباره جوان شدن تيم ايران براي شركت در مسابقه هاي آسيايي گفت: دو تن از كشتي گيران شاخص تيم ملي ايران چون عليرضا دبير و عليرضاحيدري آسيبديدگي داشتند و نمي توانستند در رقابتهاي آسيايي چين كشتي بگيرند. از سوي ديگر عباس جديدي تمرينات خود را تازه آغاز كرده بود وآمادگي لازم را نداشت. به همين دليل ما براي آنكه به هدف خود ارج بگذاريم، از وجود كشتي گيران جوان استفاده كرديم اگر چه اين تيم جوان نتوانست درچين نتيجه خوبي بگيرد ليكن مهم اين است كه به نيروهاي جوان ميدان داديم. صنعتكاران گفت: به هر حال بايد از يك جا شروع كرد تا به هدف رسيد وما جوانگرايي را از جام جهاني در آمريكا و مسابقه هاي آسيايي در چين شروع كرديم تا به همان هدف خود كه داشتن يك تيم ملي قوي و مستحكم در سالهاي آينده است، برسيم. مدير تيم هاي ملي كشتي كشورمان براي آماده ساختن تيم ملي كشتي آزادايران به منظور شركت در بازيهاي المپيك سيدني گفت: براي اين تيم، چهاراردوي مقطعي يك ماهه پيش بيني شده است. احتمال دارد دو مرحله از اين اردودر خارج از تهران و در شهرستانها كه ارتفاع سطح آنها از تهران بالاتر باشدتشكيل شود. ما براي آنكه بتوانيم حداقل مدالهاي بازيهاي آتلانتا (يك طلا، يك نقره و يك برنز ) را در سيدني تكرار كنيم بايد تا فرصت باقيمانده تاآغاز اين بازيها، شبانه روز تلاش كنيم.