Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48084S2

Date of Document: 2000-05-07

براي پاسداشت كمال الدين بهزاد چه ؟ كرده ايم استاد زمانه حضرت بهزاد است كو داد هنروري به عالم داده است كم زاد بسان او از مادر دهر بالله كه بهزاد از او بهزاد است قاضي احمد او را پدر مينياتور ايران، مظهر بدايع صور و مظهر نوادر هنر لقب داده اند. بهزاد هنرمند بزرگ مينياتور ايران بي شك از كساني است كه در تاريخ هنر جهان نام و آوازه اي بسزا يافته اند. وي به كمال رساننده سنت هاي عظيم اين هنر ظريف بود و نام او بود كه قسمت عمده هنر مينياتور اسلامي را بعد از وي به سبك و شيوه ايراني درآورد. وي در ه 854سال -. ق در هرات به دنيا آمد در اوان كودكي يتيم شد و ميرك هروي نقاش دربار سلطان حسين بايقرا او را زيربال حمايت خود گرفت و چون آثار نبوغ هنري در بهزاد متجلي شد بعد از درگذشت ميرك رياست كتابخانه دربار تيموريان به وي رسيد. شاه اسماعيل صفوي بعد از فتح هرات بهزاد را به پايتخت (تبريز ) آورد و رياست كتابخانه دربار را بدو سپرد. شاه اسماعيل همواره بهزاد را عزيز مي داشت بطوريكه در هنگامه جنگ چالدران هنرمند محبوب خويش را در غاري امن مخفي كرد. كمال الدين بهزاد كسي بود كه مينياتور بي جان ايراني را روح و حال بخشيد و مكتبي ايجاد كرد كه ظرافت را با طبيعت درهم آميخت و هنرش نام او را شهره آفاق كرد. بهزاد عمري را با عزت و احترام در دربار صفوي سپري كرد و سرانجام در ه 942 سال -. ق در تبريز درگذشت و در باغي بنام باغ شيخ كمال واقع در محله بيلانكوه (از محلات قديمي تبريز ) و در كنار آرامگاه كمال خجندي (شاعر قرن هشتم هجري ) بخاك سپرده شد. به خاطر داشته باشيم كه به فراموشي سپردن ياد و نام بزرگ مرداني همچون بهزاد حقيقتا ظلمي است در حق فرهنگ، هنر و هويت تاريخي يك ملت. به هيچ عنوان روانيست كه شاهد نشستن غبار فراموشي بر نام كساني باشيم كه در طول تاريخ هنر بي بديل ايراني از سر پنجه هاي خلاقشان متجلي گشته و باعث اعتلاي نام ايران شده است. به راستي براي پاسداشت مقام پدر مينياتور ايران كه موزه هاي مشهور جهان به داشتن اثري از او به خود مي بالند چه؟ كرده ايم كدامين مقبره باشكوه و در خور شان يك هنرمند را بر سر مزارش ساخته ايم يا كدامين كنگره را براي زنده نگاهداشتن ياد و نام بهزاد برگزار؟ كرده ايم آنچه باعث شده نامهايي چون پيكاسو، داوينچي و امثالهم در عالم هنر زبانزد جهانيان شود فقط و فقط آثار جاودانه ايشان نيست بلكه قسمت عمده اي از اين شهرت واعتبار جهاني مرهون تلاش وقدرشناسي هم ميهنان اين مردان نامي عرصه هنر است. آري، اروپايي در اين مورد هم از ما، گوي سبقت ربوده و با هر وسيله ممكن اعم از كتاب، فيلم و برگزاري كنگره و نمايشگاه مفاخر ملي خود را به چهره هاي بين المللي تبديل كرده است اما ما با بهزاد و هزاران نابغه ديگر عالم علم و هنر چه برخوردي؟ داشته ايم ازيك نكته نبايستي غفلت كرد و آن اينكه نسلهاي آينده در مورد رفتار ما با مفاخر كشورمان چگونه قضاوت خواهند؟؟ كرد مهدي بزاز دستفروش دانشجوي تاريخ دانشگاه تبريز