Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48081S3

Date of Document: 2000-05-07

نرخ توقف وسايل نقليه در معابر داراي ايست سنج تعيين شد گروه شهري: به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران در شصت و هفتمين جلسه خود مصوبه حق توقف وسايط نقليه شهروندان در معابر داراي ايست سنج ( پاركومتر ) مشتمل برماده واحده و دو تبصره ذيل آنرا به شرح ذيل تصويب كرد. ماده واحده: به شهرداري تهران اجازه داده مي شود به ازاي هر ساعت توقف وسايط نقليه در طول روزهاي غيرتعطيل رسمي در خيابانها و معابر داراي ايست سنج به مبلغ 750 الي 1500 ريال دريافت و به حساب درآمد شهرداري تهران واريز نمايد. تبصره يك ( ): 1 طول روز از ساعت 6 صبح الي 22 شب خواهد بود. تبصره دو ( ): 2 ماده واحده فوق از تاريخ ابلاغ بمدت سه ماه بصورت آزمايشي اجراء مي شود و شهرداري تهران موظف است با بررسي هاي دقيق كارشناسي در اين خصوص در اين مدت نسبت به تهيه و ارائه لايحه اصلاحي به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب اقدام نمايد.