Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48079S1

Date of Document: 2000-05-07

ديروز در دادگاه مطرح شد ماجراي نقشه سرقت با استفاده از داروي خوابآور گروه حوادث: آخرين جلسه رسيدگي به پرونده 4 نفر كه با طرح نقشه سرقت مرد 58 ساله اي را با نوشاندن داروي خوابآور و ضربات سنگين آچار به قتل رسانده بودند ديروز صبح در شعبه 1604 به رياست قاضي علي نظري در دادگاه جنايي تهران برگزار شد. بر اساس مفاد اين پرونده در تاريخ 28 تيرماه سال 77 حميدرضا متهم رديف اول و طراح نقشه به همراه همسرش توران كه در يكي از خانه هاي خيابان پيروزي مستاجر بودند به همراه هاشم و ژاله صاحبخانه شان كه برادر و خواهر بودند نقشه سرقت از مقتول محمود عباسي 58 ساله رامي كشند. آنها به بهانه تعمير سيم هاي برق وي را به منزل كشانده و سپس با ريختن داروي خوابآور در چاي، او را بيهوش كرده و سپس با ضربات آچار وي را از پاي درآوردند. نظريه پزشكي قانوني علت مرگ را وارد كردن ضربه سنگين بر سر مقتول اعلام كرد. با توجه به اين نظريه متهم رديف اول حميدرضا به دفاع از خود پرداخت. وي اظهار داشت كه اولين ضربه را ژاله بر سر مقتول زده و او ضربات بعدي را زده است. اين در حالي بود كه همسرش توران كه در اين پرونده متهم است كه داروي خوابآور را براي انجام طرح نقشه تهيه كرده است در اعترافاتش گفته بود كه به هنگام شنيدن سر و صدا از داخل اتاق به همراه ژاله در آشپزخانه بودند. ژاله در دفاعياتش گفت: من چنين كاري نكرده ام حميدرضا خودش ضربات را بر سر مقتول زده است و وي نيز اظهار داشت كه حميدرضا بخاطر اينكه مي خواهد جرمش كمتر شود مرا همدست خود قرار داده است و هاشم نيز در دفاع از خود گفت: خودم خبر قتل را به كلانتري اطلاع داده ام چگونه مي توانم متهم باشم. در ادامه جلسه قاضي دادگاه از برادر مقتول خواست تا اگر قاتل را مي شناسد آنرا معرفي كند وي اظهار كرد كه هر 4 نفر از اين متهمان در قتل برادرم مشاركت داشته اند ولي نمي تواند فردي را كه عامل اصلي مي باشد معرفي كند. در پايان جلسه قاضي نظري گفت: قاتل با شواهد و يا اقرار صريح به قتل مشخص مي شود اين در حاليست كه در اين پرونده اقرار صريحي وجود ندارد به همين خاطر اين پرونده از موارد مبهم شناخته شده است كه با موافقت اولياي دم با اجراي مراسم قسامه حكم نهايي صادر خواهد شد. قاضي پرونده براي رسيدگي به اين پرونده جلسه نهايي را به آينده موكول كرد.