Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48077S3

Date of Document: 2000-05-07

آرزو در حاشيه اجلاس پتروشيمي در هزاره سوم ( ) 1 محمدصادق جنان صفت ديروز نمايندگان 100 شركت خارجي و دهها شركت ايراني در تهران گردهم آمده بودند تا با توانايي ها و نيازهاي ايران در صنعت پتروشيمي و احتمال سرمايه گذاري در اين بخش آشنا شوند. در گفت وگوهاي كوتاهي كه با تعدادي از شركت كنندگان ايراني در اين سمينار داشتم اين پرسش را طرح كردم كه آرزوي آنها براي كشورشان؟ چيست خلاصه پاسخ هاي آنها به شرح زير است: - 1 ضريب امنيت سياسي - اقتصادي در كشور افزايش يابد. - 2 شرايط لازم و كافي براي رشد سرمايه گذاري در كشور پديدار شود. - 3 نرخ بيكاري به پايين فروغلتيده و فرصت شغلي براي صدها هزار نفر از بيكاران كشور ايجاد شود تا جوانان جوياي كار افسرده و اندوهگين نباشند و پدران بيكاري كه درآمد ندارند شرمنده فرزندان خود نشوند. - 4 با افزايش درآمد ملي و درآمد افراد جامعه شور و نشاط در خانواده ها بيشتر شود. پدران و مادران فرصت بيشتري پيدا كنند تا ساعات بيشتري را در كنار فرزندان خود سپري كنند و تلاش كنند تا تربيت آنها را در كمال آرامش به انجامي نيكو برسانند. - 5 افزايش درآمدها موجب شود تا مردم با آرامش زندگي كنند مطالعه كنند، تفريح كنند و سطح دانش و آگاهي هاي خود را افزايش دهند. - 6 آرزوي همه اين است كه ايران آبادتر از هميشه تاريخ باشد و در مسابقه رشد اقتصادي در دنياي امروز از همسايگان و رقبا پس نيفتد و با سرافرازي از كشورشان سخن بگويند و اميدوار باشند كه امنيت ملي ايران زمين به دليل ناتواني اقتصادي به خطر نيفتد...