Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48074S3

Date of Document: 2000-05-07

رو در رو سه دادگاه در يك نگاه اين روزها بررسي پرونده هاي حمله به كوي دانشگاه تهران، ترور حجاريان و شكايت از عمادالدين باقي در سه شعبه از دادگاههاي قوه قضائيه در جريان است. نحوه تشكيل اين دادگاهها و انعكاس اخبار آن بويژه از صداوسيماي جمهوري اسلامي جاي تامل بسيار دادگاه دارد نظري فرمانده انتظامي تهران و چند تن از ماموران وي به اتهام حمله به كوي دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان يكي از اين دادگاههاست. اين دادگاه علني بوده دوستان، آشنايان و بستگان متهمين مي توانند در آن شركت كنند و حتي به هنگام ورود آنان به دادگاه بر سر آنها گل بريزند و صلوات بفرستند، كليه خبرنگاران مطبوعات و صداوسيما قادرند در جلسات اين دادگاه شركت كرده و جريان گفتگوها را نيز ضبط كنند. در اين دادگاه موضوع قتل عزت ابراهيم نژاد به عنوان پرونده جداگانه اي مطرح است كه ظاهرا ربطي به متهم اصلي حمله به كوي دانشگاه هم نحوه ندارد پخش خبر اين دادگاه در صداوسيما بدين گونه است كه اظهارات دانشجويان كه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و يكي از آنان چشم خود را از دست داده و ديگري از طبقه سوم خوابگاه به پائين پرتاب شده است از صداوسيما پخش نمي شود، اظهارات شاكيان نظري كه در ميان صدها دانشجوي ضرب و شتم شده جرات شكايت پيدا كرده اند و وكيل يا آنها، انعكاس نمي يابدو يا انعكاس محدودي دارد ولي سخنان نظري تقريبا بطور كامل از سيماي جمهوري اسلامي پخش سخناني مي شود كه در آن گروهها و افراد جبهه دوم خرداد و وزارت كشور متهم به دخالت در جريان كوي دانشگاه مي شوند. دادگاه دوم مربوط به محاكمه متهمان به ترور حجاريان است. اين دادگاه نيز علني است و خبرنگاران مطبوعات نيز مي توانند در آن شركت كنند. خانواده و دوستان متهمين نيز در اين دادگاه شركت مي كنند تا قوت قلبي براي آنان باشند. اظهارات متهمين اين دادگاه كه حاكي از رضايت آنان، خونسردي و اطمينان خاطر است از صداوسيما پخش مي شود. و اما دادگاه سوم كه عمادالدين باقي در آن محاكمه مي شود نيمه علني است و فقط خبرنگاران صداوسيما و خبرگزاري جمهوري اسلامي قادرند در اين دادگاه حاضر شوند و ضبط مكالمات دادگاه نيز ممنوع است. حضور دوستان و آشنايان باقي جز همسر و دختر او در دادگاه ممنوع است تا وي احساس دلگرمي و پشتيباني نكند. خبر اين دادگاه نيز در صداوسيما منعكس نمي شود و فقط چند روزنامه اي كه باقي مانده اند مي توانند دفاعيات باقي را از يك كانال آن هم خبرگزاري جمهوري اسلامي بگيرند و به چاپ حال برسانند با توجه به اظهارات برخي خطباي نماز جمعه كه از بين رفتن اعتماد عمومي به صدا و سيما و دستگاه قضايي كشور را به نفع منافع ملي ندانسته اند بايد گفت تنها عملكرد فراجناحي و عدالت خواهانه دستگاههاي نظام است كه مي تواند اعتماد عمومي به آنان را قوت بخشيده و يا سلب كند و لاغير. زهرا ابراهيمي