Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790217-48072S4

Date of Document: 2000-05-06

ديدار گروهي از دانشجويان دفتر تحكيم وحدت با مراجع قم * آيت الله صانعي: در جامعه اسلامي همه مسئوليم و هر كس اختيارات بيشتري دارد مسئوليتش هم بيشتر است. * آيت الله عبايي خراساني: حركت شما ( دانشجويان ) همان راه امام و تاكيد بر پيوند حوزه و دانشگاه است. * آيت الله مكارم شيرازي: خوشبختانه تفاهم نزديكي بين رهبر انقلاب و رياست جمهوري مي بينيم چرا اين تفاهم در سطوح پايين تر و متوسط؟ نباشد قم - خبرگزاري جمهوري اسلامي: گروهي از دانشجويان عضو انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي تهران ( دفتر تحكيم وحدت ) عصر چهارشنبه گذشته در قم با چند تن از مراجع ديدار كردند. در اين ديدارها كه با آيات بهجت، مكارم شيرازي و صانعي انجام شددانشجويان ضمن طرح دغدغه هاي خود از رهنمودهاي بزرگان حوزه بهره مند شدند. حدود 100 دانشجوي پسر و دختر دانشگاه هاي تهران دراين ديدارها شركت داشتند. در ديدار دانشجويان با آيت الله ناصر مكارم شيرازي يكي از اعضاي دفترتحكيم وحدت طي سخناني هدف ازحضور دانشجويان را ايجاد ارتباط هرچه نزديكتربا مراجع و علما و طرح بدون واسطه دغدغه هاي خود ذكر كرد. آيت الله ناصر مكارم شيرازي ضمن ابراز خرسندي از ديدار دانشجويان و بااشاره به دغدغه هاي آنان به توضيح رمز موفقيت در زندگي از ديدگاه وحي پرداخت. آيت الله مكارم شيرازي با اشاره به برخي مسائل روز كشور گفت: اگر همه كشور و همه جناح ها دست به دست هم بدهند و جهاد خالصانه بكنند دست هدايت الهي با ما خواهد بود. وي گفت: اگر امروز مشكلاتي داريم لابد عيبي دركار ما پيدا شده است. وي اضافه كرد: خوشبختانه تفاهم نزديكي بين رهبرانقلاب و رياست جمهوري مي بينيم و هنگامي كه در بالا تفاهم وجود دارد چرا درسطوح پايين تر و متوسط نباشد. وي با اشاره به مشكلات تعطيلي مطبوعات گفت: روزنامه ها براي كشور مفيداست و هرچه بيشتر باشد بهتر است، اما مشكلاتي پيش مي آيد كه بايد طرفين آن را حل كنند. آيت الله مكارم شيرازي افزود: يكي از وظايف مطبوعات اطلاع رساني است اماببينيد اين وظيفه به چه مشكلي برخورد ؟ كرد اگر من بگويم لااله الاالله روزنامه يك جناح لااله آن را تيتر مي كند و روزنامه جناح ديگر الاالله را. وي گفت: من سه روزنامه از دو جناح مختلف و يكي نيز ميانه مطالعه مي كنم وقتي نگاه به مطالب آنها مي اندازم فكر مي كنم هر كدام درباره يك كشورنوشته شده است، اما رسم اطلاع رساني اين نيست، با اين شيوه مردم دچارسردرگمي مي شوند. وي تاكيد كرد: اگر نويسندگان مطبوعات هردو جناح به سه اصل ملتزم باشندمشكلي درامر مطبوعات نخواهيم داشت. وي رعايت ارزشهاي اسلامي بويژه ارزشهايي كه نزد همه بزرگان دين مسلم است، پرهيز از تحريك مردم عليه يكديگر و توجه به مشكلات مردم را براي مطبوعات لازم دانست. آيت الله مكارم شيرازي با قدرداني از صدور اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت دردعوت مردم و دانشجويان به حفظ آرامش به آنان توصيه كرد همين روش را باآرامش بيشتر و اخلاص بيشتر ادامه دهند. در ديدار دانشجويان باآيت الله بهجت كه به علت عدم برنامه ريزي قبلي همه دانشجويان نتوانستندحضور يابند، سه تن ازنمايندگان دانشجويان با وي و فرزندش ديدار و گفتگو كردند. همچنين ساير دانشجويان نيز پس ازاتمام درس ايشان درمسجد حضرت فاطمه (س ) با آيت الله بهجت ديدار كردند كه وي نصايحي رادرخصوص انجام وظايف ديني مطرح كرد. دانشجويان دفتر تحكيم وحدت همچنين با آيت الله صانعي ديدار و گفت و گوكردند. آيت الله يوسف صانعي دراين ديدارخطاب به دانشجويان گفت: شما اگر مي خواهيد بدنبال اسلام وپياده شدن احكام آن برويد، برسرراه شما مشكلات وجود دارد و بايد دربرابرآن به وظايف خود عمل كنيد. وي بااشاره به انجام تلاش هايي براي بروز ناامني درجامعه درآستانه برپايي مجلس ششم گفت: امروز روز صبر و استقامت انقلابي است و روزي كه حركت لازم باشد، بارعايت همه مجوزهاي قانوني مي توانيد انجام دهيد. آيت الله صانعي افزود: همه بدبختي ها و سختي ها بخاطر اين است كه اين مردم مي خواهند تفكر انقلاب اسلامي، امام صحيفه نور حاكم باشد. وي گفت: همه دشمني ها بخاطر آن است اين كشور بناست قانونمند شود و طبق قانون اساسي اداره شود. آيت الله صانعي درخصوص موضع علما درباره مسائل روز جامعه گفت: بزرگان وزعماي حوزه و اساس حوزه اسلامي با مردم هستند و باسياست اسلامي آشنا هستند. وي ازاطلاعيه دفترتحكيم وحدت درخصوص لزوم حفظ آرامش و پرهيز از هرگونه تنش قدرداني كرد و خواستار رعايت هرچه بيشتر هوشياري و آرام نگاهداشتن فضاي جامعه شد. وي گفت: درجامعه اسلامي همه مسئوليم و هركس كه اختيارات بيشتري داردمسئوليتش هم بيشتر است و اختيارات بدون مسئوليت دراسلام وجود ندارد. وي گفت: اساس روحانيت و علماي بزرگ و مراجع عاليقدر بر حفظ جنبه هاي روحاني روحانيت و خيرخواهي همگان بوده و خواهد بود تا درانجام مسئوليت هاي خود موفق شوند. از سوي ديگر درديدار دانشجويان با آيات عظام مكارم شيرازي و صانعي يكي از دانشجويان سخناني درخصوص نگراني هاي دانشجويان از مسائل روز كشور بيان كرد. وي گفت: امروز دانشجوياني كه دغدغه دين داشته و سعي درترويج دينداري دردنياي امروز دارند با نگراني هايي مواجه اند و از مراجع و علما خواستارراهنمايي هستند. نماينده دانشجويان گفت: درهفته هاي اخير بحران هايي برسرراه دولت و نيزدغدغه هاي مقام معظم رهبري ايجاد شده كه ازنظردانشجويان قابل تامل و بررسي است. اين دانشجو گفت: برخي تندروي ها كه ممكن است به نام دين انجام شود اثرات سوئي در ذهن جوانان دارد كه ديدگاه هاي مراجع و علما مي تواند اين اثرات راخنثي كند. دانشجويان دفتر تحكيم وحدت شب گذشته همچنين با آيت الله محمد عبايي خراساني عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ديدار و گفت و گو كردند. آيت الله عبايي خراساني نيز طي سخناني با اشاره به شرايط حساس كشور درروزهاي اخير، خواستار رعايت هر چه بيشتر نظم و آرامش درجامعه شد. وي ديدار دانشجويان با مراجع را حركتي مثبت و لازم ارزيابي كرد و گفت: حركت شما همان راه امام (ره ) است كه بر پيوند وثيق ميان حوزه و دانشگاه تاكيد داشت. وي گفت: اين ارتباطات مانع بروز برخي بدبيني ها مي شود و اين واقعيت كه شما حافظان دين و انقلاب دردانشگاه هستيد و آن را دردانشگاه و ميان جوانان ترويج مي كنيد، بهتر مشخص مي شود. وي افزود: مراجع و علما بدليل علاقه ذاتي كه به جوانان و دانشگاهيان دارند از شما استقبال كرده اند و اين نشان مي دهد كه آنان توجهي به تبليغات منفي كه عليه شما مي شود ندارند. آيت الله عبايي ضرورت حفظ آرامش بويژه درمحيطهاي دانشجويي را برشمرد وگفت: اسلام اساسا طرفدار گفت و گو است و شما بايد حتي با مخالفان خود به گفت و گو بنشينيد و همديگر را قانع كنيد. اين دانشجويان قصد ديدار با چندتن ديگراز مراجع ديگر را نيز داشتند كه به دليل عدم هماهنگي قبلي و كمبود وقت اين ديدارها ميسر نشد.