Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790217-48065S2

Date of Document: 2000-05-06

عماد الدين باقي در سومين جلسه دادگاه: صدا و سيما بايد در برابر تك تك شهروندان مسئول باشد فيلم هايي چون عصر عاشورا، هويت و چراغ نشانه وجود عناصر سعيد امامي در تلويزيون است گروه اجتماعي: سومين جلسه محاكمه عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري روزنامه توقيف شده فتح روز پنجشنبه در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران تشكيل شد. در ابتداي جلسه، علي ياري نماينده حقوقي صدا و سيما در طرح شكايت خودگفت: آقاي باقي در سه مرحله مرتكب جرم عليه صداو سيما شده است اين سازمان نيز سه فقره شكايت كرده است. وي افزود: آقاي باقي در تاريخ هشتم فروردين ماه سالجاري درمصاحبه باروزنامه فتح با عنوان اينكه ترور (ترورحجاريان ) را تشكيلاتي معرفي كرده است نام صداو سيما را دركنار نهادهاي نظامي و انتظامي معرفي واعلام مي كندكه يك پاي اين تشكيلات در صدا و سيما است. نماينده حقوقي صدا وسيما در زمينه شكايت دوم گفت: مصاحبه اي در فروردين 24تاريخ ماه 79 در روزنامه مشاركت چاپ مي شود كه مصداق بارز نشر اكاذيب وافترا به صدا و سيما است. وي اضافه كرد: باقي در اين مصاحبه گفته است كه درباره صدا وسيما كافي است فراخواني شود تا تمام كساني كه طي چند سال گذشته توسط برنامه هاي صداوسيما متضرر شده اند از اين سازمان شكايت كنند آن وقت مي بينيد كه از سراسر كشور چقدر شاكي و چه لشكري عظيم جمع مي شود. علي ياري، باقي را مستحق مجازات مربوط به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي دانست. وي سپس به شكايت سوم صداوسيما از باقي پرداخت و گفت وي (باقي ) در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 79 مقاله اي در روزنامه فتح با عنوان شارلاتانيزم نوشته تلويزيوني، است كه مصداق بارز نشر اكاذيب و توهين و افترا است. نماينده حقوقي صدا و سيما اضافه كرد: آقاي باقي دراين مقاله گفته است كه مونتاژ ناجوانمردانه فيلم كنفرانس برلين موجب آشوب ملي در كشور شده است كه خود لفظ ناجوانمردانه يك توهين و نشر اكاذيب است. عمادالدين باقي نيز در پاسخ به اتهامات مطرح شده، گفت: نقش صدا وسيما در تهيه فيلم هايي چون كاروان عصر عاشورا و برنامه هاي هويت، چراغ و پخش گزينش شده فيلم كنفرانس برلين حاكي از وجود موثر عناصر سعيد امامي در تهيه اين برنامه هاي تلويزيوني است. عمادالدين باقي درپاسخ به اظهارات علي ياري نماينده حقوقي مبني براين كه اقدام وي در نوشتن مقاله اش جنبه سياسي داشته، گفت: دقيقا اين گونه بوده است به دليل اين كه صدا وسيما هم با انگيزه و اهداف سياسي است كه دست به اين خرابكاري ها زده است و به همين دليل هم است كه شمابراي تخطئه انگيزه يا موضوع بنده مقايسه مي كنيد كه بنده چقدر راجع به بي. بي. سي و يا سي. ان. ان نوشته ام. وي تصريح كرد، اين صدا و سيما است كه از بودجه مردم ارتزاق مي كند و به همين دليل هم بايد در برابر تك تك شهروندان مسئول باشد و مردم هم حق دارند شما را مورد مواخذه قرار دهند. باقي درادامه دفاع از خود گفت، اگر ما به شما انتقاد مي كنيم به اين دليل است كه از سازماني كه متعلق به اين ملت است انتظار داريم و ازسوي ديگر لطمه اي كه صدا وسيما مي تواند به وحدت ملي ما بزند، سي ان ان و بي بي سي نمي توانند بزنند. عضو سردبيري روزنامه توقيف شده فتح، عملكرد صدا و سيما در پخش فيلم كنفرانس برلين را سوءال برانگيز خواند و گفت: صدا و سيما با مونتاژ قسمت هاي مختلف فيلم كنفرانس برلين و سانسور مطالبي كه مدعوين ايراني، درحمايت از انقلاب اسلامي مطرح كرده بودند، قصد داشت اصلاح طلبان را درايران زير سوءال ببرد. وي در پاسخ به سوءال قاضي كه اطلاعات مربوط به كنفرانس برلين را ازكجا بدست آورده است، گفت: اطلاعات خود را از افراد شركت كننده در كنفرانس و مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس بدست آورده است. باقي در ادامه دفاعيات خود با تاكيد براين كه چگونه است كه هر گاه فردي از مسئول سازماني انتقاد كند آن را تعميم مي دهند به پرسنل آن سازمان افزود: من هيچگونه اتهام و تهمتي را متوجه نهاد صدا وسيما نكرده ام اما درخصوص عوامل موجود در اين سازمان كه به يك محفل و تشكل خشونت آميز وابسته هستند، هشدار داده ام. باقي درادامه مجددا يادآور گرديد كه صدا و سيما چرا از پخش برنامه هاي هويت و چراغ كه وي از آنها به عنوان نشانه هاي تكوين بحران سياسي اجتماعي در جامعه ياد كرد و توسط سعيد امامي و عواملش تهيه شده عذرخواهي نمي كند. بنابراين گزارش درادامه اين دادگاه، عبدالحميد محتشم مديرمسئول نشريه يالثارات الحسين ( ع ) به طرح شكايت خود پرداخت وگفت: آقاي باقي در مصاحبه اي در 16 فروردين ماه سال 79 درهفته نامه پيام هاجر اينجانب را متهم كرده است كه گفته ام آقاي حجاريان حقش بود كه ترور و ياكشته شود. وي افزود: بنده دبير انصارحزب الله هستم و به طور رسمي انزجار خودمان را ابراز و بارها از جرايد اين انزجار را اعلام كرده ام و گفته ام كه ترورآقاي حجاريان ناجوانمردانه بوده است. محتشم در ادامه خواستار مجازات باقي شد. عمادالدين باقي در دفاع از خود گفت: آقاي محتشم درباره ترورآقاي حجاريان به خبرگزاري ايسنا مي گويد، گرچه وي در گذشته از نيروهاي مذهبي بود و از نقش برجسته اي در گروه هاي دوم خرداد برخوردار بود اما عملكرد وسخنان وي در چند ماهه اخير زمينه هاي ايجاد حساسيت و نفرت را درباره وي فراهم آورد. باقي اضافه كرد: آقاي محتشم همچنين گفته است، كسي كه شمشير كين رابيرون كشد با همين شمشير به خاك مي افتد كه ايشان با اين سخنانشان ايجادنفرت كرده اند. باقي افزود: محتشم دربخش پاياني اين مصاحبه فضاي جامعه رانامطلوب توصيف كرده و گفته است كه ما ازاين فضاناخشنود هستيم و آقاي حجاريان هم يكي از كساني بوده است كه در ايجاد اين فضا موثر بوده اند. وي تاكيد كرد كه اين مصاحبه نه تنها تحليل گران بلكه خوانندگان ايشان را به اين گزاره سوق مي دهد كه آقاي حجاريان حقش بود وي گفت كه از اين سخنان اگر اين منظور نمي رسد پس معنايش چيست. عضو شوراي سردبيري روزنامه توقيف شده خاطرنشان فتح، كرد كه اين عباراتي كه از قول محتشم در خبرگزاري ايسنا بيان شده خيلي تندتر از مقاله من است. سومين جلسه رسيدگي به اتهامات عمادالدين باقي در /ساعت 50 دقيقه 13 به پايان رسيد و جلسه بعدي به روزيكشنبه آينده ارديبهشت 18ماه سال 79 ساعت صبح 9 در ساختمان جديد مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت واقع در خيابان ميرعمادموكول شد. گفتني است در دادگاه عمادالدين باقي فقط خبرنگار صدا و سيما و خبرگزاري جمهوري اسلامي حضور دارند و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي و يا متهم حق ضبط كردن روند دادگاه را ندارند.