Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790215-48059S6

Date of Document: 2000-05-04

چشم انداز انتخاب بزرگ مردم افتضاح نيست ابتدا: راقم اين سطور، به عنوان آدمي دلمشغول محيط زيست و حيات وحش، چندان دغدغه يي درباره بازي سياسي جناح هاي درگير و افاضات بازي گردانان آنها با ندارد اينهمه، گفته هاي ديروز آقاي محمدجواد لاريجاني در يك روزنامه محافظه كار، آنچنان ناقض حريم شهروندي و نيز نافي شعور و شخصيت شهروندان است كه، با عرض پوزش از خوانندگان محترمي كه در اين ستون پرداختن به موضوعات ديگري را مي پسندند، برمي تابد به ايشان پاسخي بايسته داده شود: بعد: انتخابات 29 بهمن پس از دو انتخابات دوم خرداد 76 و دوازدهم فروردين 58 يكي از باشكوه ترين همه پرسي ها در تاريخ جمهوري اسلامي ايران به شمار اين مي رود نكته توسط رهبري انقلاب، رئيس جمهوري، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و ديگر مقامات بلندپايه نظام مورد تاكيد قرار گرفته و در تمامي بيانيه هاي رسمي، استقبال مردم از اين انتخابات، به عنوان نشانه اي از پايبندي آنها به نظام و انقلاب ياد شده است. اما ديروز ايشان به خود اجازه دادند اين انتخابات را افتضاح بزرگ بنامند. البته آقاي لاريجاني به عنوان يك شهروند حق دارند درباره انتخابات نظري مغاير با مقامات بلندپايه كشور داشته باشند، اما قطعا در اين موضع اپوزيسيوني ديگر نبايد نظر خود را به عنوان تبلوري از خواست عمومي حاكميت تلقي كنند. ديگر: وي از پس چندين فراز وامصيبتا درباره مخدوش شدن عرصه دموكراسي در جريان انتخابات موصوف، صرفا به ذكر دو نكته به عنوان دلايلي كه برمبناي آنها مي بايست انتخابات تهران باطل شود، اشاره كرده است: نخست اينكه اغلب كساني كه براي دادن راي به حوزه ها مي آمدند در دست خود رشته باريكي از كاغذ داشتند كه در آنها اسامي منتخبان خود را نوشته بودند و از نشان دادن آن به ديگران و توصيه براي دادن راي به آنها خودداري نمي كردند. وي اين نكته را نقض قاعده ممنوعيت تبليغات از 24 ساعت قبل از انتخابات تا زمان آن دانسته است. وي همچنين اشاره كرده كه در مواردي مردم برگه خود را در داخل ماشين و مغازه هاي اطراف پرمي كرده اند و نه داخل خود حوزه. اين دو ادله آقاي لاريجاني به واقع بيانگر اعتقاد او به ميزان شعور و تعقل شهروندان است. به راستي اغلب شهروندان تا پيش از آنكه در صف بايستند، هيچ تصوري از فضاي انتخابات و ماهيت گروه هاي رقيب نداشتند و راي آنها به اصلاح طلبان صرفا ناشي از اغواگري هاي افرادي بود كه رشته باريكي از كاغذ در دست؟ داشتند به گمان ايشان شهروندان مي بايست اسامي 30 نامزد منتخب و شماره كد آنها را از بر كرده و بدون در دست داشتن هيچ فهرستي به پاي صندوق راي؟ مي آمدند اينكه افرادي فهرست انتخابي خود را در پياده رو يا داخل ماشين پر كرده باشند، البته كاري خلاف مقررات است، اما به چه نحو مي تواند موجب دگرگوني سرنوشت انتخابات؟ شود چند درصد شهروندان اين كار را ؟ كرده اند و از ميان اين گروه چند درصد مورد اغواي كساني قرار گرفته اند كه بيرون حوزه براي اصلاح طلبان تبليغ ؟ مي كرده اند قضاوت در اين باره البته به عهده شهرونداني است كه آقاي لاريجاني مطلقا آنها را فاقد قوه انتخاب مي داند. همچنين: از پس چند روز فضاي پرابهام و فراگير شدن شايعه ابطال انتخابات تهران توسط محافظه كاران آقاي لاريجاني، نخستين فردي است كه اين قصد را شفاف و علني اعلام مي كند. با توجه به جايگاه آقاي لاريجاني در ميان محافظه كاران، گفته هاي وي را بايد حد اعلاي استدلال آنهابراي ابطال انتخابات تهران دانست. آيا واقعا با همين پايه از منطق و توجيه مي خواهند با آراء ميليون ها شهروندي كه با حضور خود در انتخابات حماسه آفريده و پايه هاي نظام را مستحكم كرده اند بازي؟ كنند اما: از انتخابات 29 بهمن حدود دو ماه و نيم گذشته است. ادله اعلام شده از سوي آقاي لاريجاني براي ابطال انتخابات، ظاهرا به مشاهدات ايشان در حوزه هاي راي گيري متكي است. ايشان به عنوان يك فرد قانونگذار و متعهد به نظام، چرا تاكنون اين مشاهدات را هيچ جا اعلام نكرده اند. پيش از اين دو بار آراء تهران بازشماري شده و باتوجه به تمهيدات اتخاذ شده از سوي وزارت كشور و شوراي نگهبان براي برگزاري بدون حرف و حديث انتخابات، از جمله گماردن حدود ده ناظر و مجري در هر حوزه، در هيچكدام از بازشماري ها چندان تفاوتي در نتيجه راي گيري پيدا نشده است. از سوي ديگر، به تازگي شوراي نگهبان نيز به صراحت اعلام كرده است اين انتخابات هرگز باطل نخواهد شد. به راستي چرا در چنين مقطعي آقاي لاريجاني سراسيمه وارد گود شده و با اين دليل كه مردم نام كانديداها را حفظ نكرده و فهرست آنها را در دست داشتند! خواستار ابطال آراء پايتخت كشور شده؟ است ناصر كرمي