Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790215-48054S1

Date of Document: 2000-05-04

در جلسه دوم دادگاه اعلام شد: مجيدي: اگرحجاريان را من مي زدم اكنون زنده نبود در جلسه اول دادگاه، ضارب مدعي شده بود كه آنان قصد كشتن حجاريان را نداشته اند مجيد قريشي صاحب موتورسيكلت عوامل ترور حجاريان مرتضي مجيدي خونسرد تر از سعيد عسگر در جلسه دوم دادگاه سخن گفت گروه حوادث: دومين جلسه محاكمه عاملان ترور سعيد حجاريان نايب رئيس شوراي شهر تهران ساعت 9 و 25 دقيقه ديروز در شعبه 32 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست محمدحسن رازقندي برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در اين جلسه كه با حضور خبرنگاران، عكاسان و فيلمبرداران رسانه هاي داخلي و خارجي و دو تن از اعضاي شوراي شهر تهران همراه بود با حضور دو تن از شاهدان عيني حادثه و شهادت صاحب موتورسيكلت دادگاه ابعاد تازه اي به خود گرفت. ابتدا دكتر صابري روانپزشك سازمان پزشكي قانوني گفت: براساس معاينه انجام گرفته، متهمان درحال حاضردچار جنون و مشكل اختلال حواس نيستند. در ادامه جلسه دادگاه به دنبال درخواست نماينده مدعي العموم، رئيس دادگاه از محمد محمدزاده وحسن فتاح به عنوان مطلعان صحنه حادثه خواست مشاهدات خود را بيان كنند. محمدزاده درجايگاه قرارگرفت و گفت: روزحادثه مقابل ساختمان شوراي شهر با يكي از دوستانم تقريبا نزديك اين دو موتور سوار ايستاده بوديم كه ديديم مجيدي سوار موتور شد و رفت مقابل ساختمان شورا و عسگر نيز كه لباس زيادي پوشيده بود رفت جلو و با خونسردي و آرامش يك تير زد و باهمان خونسردي سوار موتور شدند و رفتند. پس از اظهارات شهود، سعيد عسگر متهم رديف اول پرونده ترور حجاريان در جايگاه قرار گرفت. زندي نماينده مدعي العموم ازوي پرسيد، علت اينكه تصميم گرفته شد ترورحجاريان مقابل ساختمان شورا انجام شود به چه انگيزه اي بود. متهم: انگيزه خاصي نبود با آن مسائلي كه مقدمي به مجيدي گفته بودآن محل تعيين شده بود وقصدما ضرب وشتم بود. زندي: باتوجه به اينكه اطراف ساختمان شورا مراكز اداري از جمله شهرداري و مراكز قضايي وجود داشت، چرا اين محل تعيين شده بود. متهم: محمدعلي مقدمي گراي اين عمليات را مقابل شوراي شهر به مجيدي داده بود و همچنين به مجيدي گفته بود كه سه تير از اسلحه نگهبانان مشقي است و حجاريان نيز اسلحه و محافظ ندارد. زندي: قبل از ترور مثلا حجاريان، روز قبل، ازمحل ديدن كرده بوديد. عسگر: نه خير، ولي قبلا براي رفتن به معراج، محل را ديده بودم. زندي (نماينده مدعي العموم ): چگونه متوجه ورود حجاريان شديد. عسگر: با اشاره سر مقدمي. زندي: چه زماني قرار بود ازاسلحه استفاده كنيد. عسگر: زمان خاصي معين نشده بلكه بود، هروقت كه به حجاريان نزديك مي شديم لابد سلاح را بايد بيرون مي كشيدم. زندي: با چه كساني به فروشگاه قدس رفتيد و چه خريد كرديد و آيا فيش خريد را داريد. متهم: با جان نثاري و روغني به فروشگاه قدس رفتيم كه بعداز تحويل اسلحه به جان نثاري، وي رفت و من با روغني از قدس خريد كرديم و فيش آن را درجريان تحقيقات قضايي از خانواده ام گرفته اند. نماينده مدعي العموم: اسلحه را تحويل چه كسي داديد. متهم: اسلحه به همراه يك شلوار را تحويل جان نثاري دادم. زندي: آيا از قبل قرار براين بود كه اسلحه را به وي تحويل دهيد. متهم: نه خير، ولي صلاح ندانستم كه سلاح پيش من باشد و بادادن اسلحه در واقع جان نثاري را ازخودمان دور كرديم. زندي: آيا مجيدي مي دانست كه شما به فروشگاه قدس مي رويد. متهم: نه خير زندي: طبق اظهارات قبلي، ظاهرا بعدازخريد به سينما و بعد از آن به يك بانك رفته ايد. متهم: بله بعد از سينما به خانه رفتيم و سپس به بانك ملي شعبه شهرداري منطقه 20 رفتيم و روغني پول آب و عوارض به آنجا پرداخت كرد. زندي: موتوري كه استفاده آيا شد، قبلا ديده بودي وآيا دراين مورد از مجيدي سئوال كردي. متهم: نه خير ولي سئوال نيز نكردم بااينكه برايم سئوال بود. زندي: براي تروربا مجيدي كجا قرار گذاشته بوديد. عسگر: قصد ما ضرب وشتم بود و من گفته بودم كه دونفر ديگر (جان نثاري وروغني ) نيز به عنوان مراقب درصحنه باشند تا بتوانند ما را به هنگام درگيري از صحنه خارج كنند. نماينده مدعي العموم بانشان دادن يك شلوار گفت: آيا اين شلوار را تحويل جان نثاري دادي و چرا دو شلوار پوشيده بودي سعيد عسگر: بله همين شلوار بود و براي اينكه با عوض كردن شلوار شناسايي نشويم، دوشلوار پوشيده بودم. سپس رئيس دادگاه ازمتهم پرسيد: آيا اظهارات شهود را قبول داريد. متهم: بلي قاضي: آيا از اين اسلحه قبلا نيز استفاده كرده بوديد و آيا آموزش ديده بوديد. متهم: بله درترور شفيعي ازاين اسلحه استفاده كرده بودم و آموزش مقدماتي نظامي را دردبيرستان ديده بودم. قاضي: چگونه به ترور شخصي كه نمي شناختيد اقدام كرديد. متهم: چهره اش را نديده بودم ولي آثار قلمي وي را در صبح امروز مطالعه كرده بودم و در انتخابات شوراي شهر به ليستي كه حجاريان در آن بود راي دادم. رئيس دادگاه درادامه سوال خود از سعيد عسگر پرسيد، اتهام تشكيل گروه را قبول داريد. عسگر: نه خير، گروهي دركار نبود بلكه در برخي موارد براي از بين بردن فساد درمحل اقدام مي كرديم. قاضي: دومورد آتش سوزي منزل واتومبيل از اتهامات شماست، آيا قبول داريد. متهم: نه خير، قبول ندارم. رئيس دادگاه سپس از عسگر خواست به اتهام مباشرت درترور حجاريان وشفيعي به عنوان ضارب، تحريق دومورد منزل واتومبيل، حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز و تشكيل گروه غيرقانوني آخرين دفاعيات خود را انجام دهد. عسگر گفت: دفاع را به وكيل مدافع خودم واگذار مي كنم. ابوالفضل فاطمي وكيل مدافع سعيد عسگر در جايگاه قرارگرفت وگفت: من آرزوي شفاي عاجل براي آقاي حجاريان دارم وبه عنوان وكيل مدافع متهمان رديف اول و دوم از آقايان حجاريان و شفيعي تقاضا دارم كه نسبت به موكلان اين جانب گذشت كنند. وي افزود: اگر چنين كنند يك بار ديگر فتوت و جوانمردي خود را به نمايش خواهند گذاشت و اين سرمشقي براي جوانان آينده خواهد شد. در ادامه جلسه قاضي دادگاه با اشاره به اتهامات محسن مجيدي در خصوص معاونت در ترور حجاريان، شفيعي و كاوه و خريد و نگهداري غيرمجاز اسلحه، از متهم خواست از خود دفاع كند. مجيدي با معرفي خود افزودسال 29 سن دارد و 24 ساعت به نگهباني و 48 ساعت بقيه را به فعاليت در زمينه خريد و فروش موتور اشتغال دارد. وي اتهامات خود در خصوص حجاريان و شفيعي را قبول كرد اما گفت: اتهام مشاركت در ترور كاوه را قبول ندارد. متهم گفت: مقدمي به منزلمان مي آمد و مطالبي در مورد حجاريان مي گفت از جمله اينكه وي، دانشجويان را به بيراهه عامل مي كشاند، فساداست و قصد سرنگوني نظام را دارد. وي افزود: براساس صحبتهاي مقدمي به او گفتيم آ درس حجاريان را بده تا او را كتك بزنيم و تنبيه كنيم. مجيدي گفت: يك هفته قبل از ترور حجاريان، مقدمي نزد من آمد و با گوشزدكردن خطرات حجاريان گفت كه او را بايد با اسلحه بزنيد. وي افزود: مقدمي خاطرنشان كرده بود كه ساعت 9 صبح خيابان بهشت خلوت است. وي افزود: مقدمي به ما گفته بود كه برنامه ترور حجاريان هماهنگ شده و وي هيچ محافظي ندارد. مجيدي گفت: مقدمي اصرار داشت كه كار را تمام كنيم و مراقب باشيم كه كار خراب نشود و براي اين منظور نيز گفته بود قبل از ترور حجاريان اگر علامت مثبت دادم اقدام كنيد و گرنه اقدام نكنيد. وي افزود: ما در خصوص خطر حضور مقدمي در صحنه ترور سئوال كرديم كه وي پاسخ داد نامه اي از شخصي دارم كه پس از ترور، من را از منطقه دور مي كنند. در ادامه جلسه دادگاه مجيدي گفت: موتور را از فردي به نام قريشي به بهانه اينكه برايش بفروشم، از وي تحويل گرفتم. وي افزود: قبل از ترور، يكي دو بار با موتور به خيابان بهشت رفتيم سپس اسلحه را به سعيد عسگر دادم، او يك چسب به صورتش زد و براي ترورآماده شديم. مجيدي تاكيد كرد: مقدمي با پنج دقيقه تاخير به محل ترور آمد و پس ازاينكه با خانمي صحبت كرد به ما علامت داد كه تلفن زده و زمينه براي اجراي ترور آماده است. وي افزود: پس از اينكه مقدمي علامت داد، من به سعيد عسگر گفتم مثل اينكه حجاريان آمد و به او توصيه كردم كه دقت كند كه مقدمي نامه را به چه كسي مي دهد و بغل اشتباهي، دستي حجاريان را هدف قرار ندهد. متهم گفت: من به عسگر گفته بودم فقط يك گلوله به فك پايين او به عنوان تنبيه بزند. نماينده مدعي العموم از مجيدي سئوال كرد: اگر شما قصد كتك زدن حجاريان را داشتيد چرا مسلحانه اقدام به اين كار كرديد كه متهم پاسخ داد: ما ابتدا قصد كتك زدن حجاريان را داشتيم اما مقدمي ما را اغفال كرد و از انگيزه ما سوءاستفاده كرد. مجيدي با اشاره به اينكه اسلحه را از فردي به نام صفرمقصودي خريده است، گفت: مقصودي يكي از مشتريانم بود و يك روز اسلحه اي آورد و گفت آن را ارزان مي فروشم. در اين لحظه رازقندي رئيس دادگاه از قريشي خواست نحوه تحويل موتور به مجيدي را بيان كند. مجيد قريشي نيز در جايگاه حاضر شد و گفت: موتورسيكلت مورد استفاده در ترور حجاريان متعلق به من است. در ادامه جلسه دادگاه، مجيد قريشي (صاحب موتورسيكلت ) گفت: شب قبل ازحادثه، مجيدي (متهم رديف دوم ) تلفن كرد و گفت كه براي موتورسيكلت مشتري پيدا كرده است و پيشنهاد كرد اگر قصد فروش آن را داري موتور را امشب به من بده كه من نيز موافقت كردم. قريشي گفت: مجيدي به من گفت كه حجاريان را زده است و من ضمن اينكه باورم نمي شد با تعجب به او گفتم چرت و پرت مي گويي. در اين لحظه قاضي دادگاه از مجيدي سوال كرد: آيا مطالب مطرح شده از سوي قريشي در خصوص نحوه تحويل موتورسيكلت را قبول داري كه متهم پاسخ داد بله. مجيدي گفت: مقدمي به ما گفته بود كه همه چيز قبلا هماهنگ شده است وحتي اگر خواستيد مي توانيد موتور سيكلت را كنار پياده رو پارك كنيد. در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات عاملان ترور حجاريان، رئيس دادگاه پايان جلسه را در ساعت 12 و پنج دقيقه اعلام و ادامه رسيدگي را به روز سه شنبه هفته آينده 20 ارديبهشت ماه موكول كرد.