Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790214-48038S3

Date of Document: 2000-05-03

توقيف نشريات و بازداشت روزنامه نگاران مغاير قانون اساسي و قانون مطبوعات است بيانيه انجمن صنفي روزنامه نگاران به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات گروه اجتماعي: انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به مناسبت 13 ارديبهشت روز جهاني آزادي مطبوعات با صدور بيانيه اي تاسف عميق خود را از رخدادهاي جاري در عرصه مطبوعات و دستگيري روزنامه نگاران ابراز داشت. در اين بيانيه آمده است: روز جهاني آزادي مطبوعات از اينرو داراي اهميت و سزاوار پاسداشت است كه چشم اندازهاي اميدواركننده اي را بر روي همه آزاديخواهان جهان براي دستيابي به افقهاي تازه آزادي مي گشايد و پيوند وثيقي را بين همه آنان براي رويارويي با اقتدارگرايان و آزادي گريزان دامن مي زند و روزنامه نگاران بعنوان پيشگامان راه آزادي در سراسر جهان اين روز را گرامي مي دارند تا بر رنج و آلامي كه بر آنان در اين راه وارد مي شود، مرهم نهند. در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به اصول مختلف قانون اساسي آمده است: آزادي مطبوعات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بهترين وجه تعريف و تضمين شده، بگونه اي كه نوعي مصونيت براي فعالان مطبوعاتي و روزنامه نگاران پيش بيني شده است، توقيف اخير نشريات و بازداشت چند تن از روزنامه نگاران كه ظاهرا با تمسك به برخي مواد قانوني انجام شده است، هيچگونه انطباقي با اصول قانون اساسي و قانون مطبوعات ندارد. در پايان اين بيانيه آمده است: روز جهاني مطبوعات فرصت دوباره اي براي نمايش وحدت و همدلي روزنامه نگاران ايران است تا از حقوق صنفي خود دفاع نمايند.