Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790214-48037S2

Date of Document: 2000-05-03

با مردم ثمرات مطبوعات فعاليت مطبوعات در چهارچوب آزادي هاي قانوني به رشد و شكوفائي كشور كمك مي كند و محدود كردن اين فعاليت ها زيان بسياري به همراه دارد. اميدواريم هر چه زودتر زمينه براي فعاليت هاي قانوني روزنامه هاي تعطيل شده فراهم شود. يوسف طبيبي - تهران خشكسالي و محيط زيست خشكسالي در دوره هاي گذشته نيز در كشور ما وجود داشته است اما مشكلاتي كه اكنون به وجود آمده، ناشي از نابودي جنگلها و از ميان رفتن پوشش گياهي است كه اميدوارم مورد توجه قرار بگيرد. رئوف صادقيان - تهران تامين اجتماعي و نيازهاي جامعه در زمينه تامين اجتماعي و پاسخگويي مناسب به نيازهاي درماني بيمه شدگان هنوز به يك برنامه موفق و استاندارد شده اميد نرسيده ايم است مجلس ششم در اين مورد عنايت لازم را داشته باشد. فريده مهرباني - كرمانشاه ورزش و مردم موفقيت هاي ورزشي در كشور ما جدا از موفقيت هاي مردم در جهت مردم سالاري نمي تواند باشد. هر قدر آراء مردم و حقوق ملت بيشتر رعايت شود، در ميدان هاي ورزشي هم موفقيت بيشتري خواهيم داشت و بالعكس. كيوان خرسندي از ثبت نام خبري نيست اعلام شده بود كه مدارس ابتدايي از دوم ارديبهشت ماه موظف به ثبت نام كلاس اولي ها هستند، اما در اين دو روز با مراجعه به سه مدرسه، پاسخ مشخصي دريافت نكرده ايم. مورد 2 تلفن به همشهري طلب خشونت به هر قيمت! افراد و گروههايي كه سعي دارند به هر قيمت جامعه را به سوي تشنج بكشانند، طالبان خشونت هاي غيرقانوني هستند و رفتار و اعمالشان مغاير با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري كشورمان مي باشد. ناصر قبادي - تهران