Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790213-48030S6

Date of Document: 2000-05-02

با گذشت بيش از سه ماه شوراي نگهبان هنوز اصلاحيه قانون ايمني راه ها و راه آهن را بررسي نكرده است گروه اقتصادي: عليرغم افزايش نگران كننده تصادف هاي جاده اي و مرگ و جرح رانندگان و مسافران هنوز شوراي نگهبان قانون ايمني راه ها و راه آهن را كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، بررسي نكرده است. در صورت تصويب نهائي اصلاحيه قانون ايمني راه ها و راه آهن، اختيارات وزارت راه و ترابري براي ايمن سازي راه ها و مقابله با روند فزاينده و نگران كننده تصادف هاي جاده اي افزايش مي يابد. به نوشته نشريه پيام حمل ونقل، عباس محمودآبادي معاون دفتر ايمني ترافيك سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور با اعلام اين مطلب افزود، مطالعاتي كه برپايه اطلاعات جمع آوري شده از تصادف هاي جاده اي سال 1375 انجام شده بيانگر آن است كه درصد 10حدود از تصادف ها در 67 مقطع يك كيلومتري كه معادل يك دهم درصد از طول راههاي كشور است، رخ داده اند. بررسي هاي دقيق تر نيز نشان مي دهد كه درصد 40حدود از تصادف هاي جاده اي در فاصله حداكثر 5 كيلومتري و 65 درصد از تصادف ها در فاصله حداكثر 15 كيلومتري از شهرها رخ داده اند. وي گفت: دليل اين امر را مي توان در مواردي چون دسترسي هاي غيرمجاز به راه ها در حوالي شهرها، اختلاف سرعت وسايل نقليه مختلف و ورود و خروج متعدد وسايل نقليه به راه ها در محدوده هاي شهري دانست. در ميان اين عوامل دسترسي هاي غيرمجاز به راه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه ديگر عوامل نيز به نحوي معلول چنين علتي هستند. وي همچنين خاطرنشان كرد كه وزارت راه براي برخورد و مجازات مرتكبين تجاوز به حريم راه ها با مشكلات متعددي مواجه است. وي با اشاره به اين امر كه اصلاحيه قانون ايمني راه ها و راه آهن 29 دي ماه سال 78 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است گفت: اين قانون هنوز از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده است.