Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790213-48028S2

Date of Document: 2000-05-02

رمز 7 براي داشتن خانواده اي استوار همين حالا، اين باورهاي موفقيت آميز را براي رهايي از باورهاي دست وپاگيري كه يك عمر گريبان گير شما خواهد شد، به كار ببريد. خانواده موفق اين چنين مي انديشد. آنها در نظر اول وجه اشتراكي ندارند زيرا در ارتباطات انساني تنوعهاي فراواني وجود دارد، اما محققان برجسته دريافته اند كه خانواده هايي كه داراي روابط عاطفي مستحكمي بوده با هر رنگ پوست، تعداد خانواده و پيشينه داراي وجه اشتراكي بسياري هستند. بنابراين اگر شما يك خانواده پرجمعيت و يا كم جمعيت باخلق وخوي متفاوت باشيد، بهترين وجديدترين تفكراتي كه مي توانيد بدان اطمينان داشته باشيد آن است كه دركناريكديگركانون خانواده را هرچه گرمتر و مستحكمتر كنيد. - 1 كودكتان به حضور فيزيكي و عاطفي شما در كنار خويش نيازمند است طبق گزارش هاي جديد پژوهشگران مركز آمار كارولينا بهتر است والدين با فرزندانشان از همان اوان كودكي تا پايان ارتباطي صميمي و مستحكم داشته باشند، و اين گزارش ها نشان مي دهد نوجواناني (كودكان بين 13 تا 19 سال ) كه روابط نزديكي با والدينشان داشته و يا تحت تاثير والدين خويش هستند تا دوستانشان، كمتر در معرض خطر اعتياد و راههاي خلاف قرار مي گيرند. وجود اين روابط صميمي از بدو تولد حياتي است و هنگامي كه در نوزاد ارتباط شكل مي گيرد تاثير آن در رفتار كودك در آينده نمايان خواهد شد. پروفسور اپستين، پروفسور خانواده از دانشگاه مريلندبيان مي دارد: والدين بايد به نوزادشان اين اطمينان را ببخشند كه در صورت نياز، آنها در دسترس او بوده و به علاوه ياور او در كسب شهامت براي استحكام اين رابطه صميمي باشند. و همچنان كه كودكان در حال رشدند مي توانند از والدين خويش در لحظات مقتضي (قبل از مدرسه، بعداز آن هنگام خواب و زمان صرف غذا ) بهره جويند. سوزان لوين متخصص روان درمان در پيرامون مسائل خانواده ابراز مي دارد: اگر شما از آن دسته از والدينيد كه به طور منظم با كودكانتان غذا مي خوريد، يا هنگام خواب در كنارش داستان مي خوانيد، بهتر است بدانيد كودكانتان براي اين ساعات لحظه شماري مي كنند. و همچنانكه فرزندانتان نيازمند حضور فيزيكي شما بوده نيازمند روابط عاطفي شما با خويش نيز هستند، پس لحظاتي خصوصي و صميمي را به آنها اختصاص دهيد. پروفسور در اين رابطه مي گويد كه در اين لحظات با كودكانتان راجع به آنها و مسائل و زندگي روزمره شان صحبت كنيد. شما مي توانيد به محض يافتن فرصتي باكودكانتان هم صحبت شويد (به آن گل نگاه كن! كدامشان را بيشتر دوست؟ داري ) يا آيا وقتي دوستت با تو بازي نكرد ناراحت وقتي؟ شدي من بچه بودم در چنين لحظاتي ناراحت مي شدم، اما به هر حال، بهتر است دليل اين كار را از دوستت؟ بپرسي! و پروفسور بنسون مي افزايد: اين نوع دادوستد كلامي فرزندتان را قادر مي سازد تا شما را به چشم يك چاره ساز و ياور و نه يك رقيب نگاه كند. - 2 پدر و مادر عزيز شما يك سرپرست هستيد نه يك زورگو طبق اظهارات پروفسور هات، محقق و مدير هيات علمي، خانواده را از نظر تربيتي به سه روش تقسيم مي كند: والدين مستبد، والديني هستند كه قوانين و تنبيهاتي دلبخواه و لازم الاجرا براي فرزندانشان در نظر مي گيرند، والدين آسان گير كه فقط رضايت كودكان مورد نظر آنها است و به ندرت به كودكانشان جواب منفي مي دهند و سرانجام والديني كه پروفسور از آنها به عنوان والدين مقتدر نام مي برد كه اين والدين يكسري بايدها و نبايدها براي فرزندانشان گرفته كه در مورد اين حدود توضيحاتي به آنها مي دهند و با آنها روابطي گرم و متقابل را برقرار مي كنند. اين خانواده ها كه با اين روش هاي موءثر شكل مي گيرند كمتر از خانواده هايي كه اين دستورات را بدون توضيح و به صورت اوامر صادر شده از مقامات بالا، اجرا مي كنند صدمه ديده و يا كشمكش دارند. مادري كه داراي دو فرزند است در اين رابطه بيان مي دارد: هنگامي كه زمان خواب فرزندانم فرا مي رسد اگر به آنها توضيح بدهم كه كم خوابي موجب بي حوصلگي و خستگي فردا صبح آنها مي شود، آنها راحت تر به رختخواب مي روند تا هنگامي كه به آنها دستور انجام اين كار را مي دهم و پروفسور هات در تاييد اين مادر مي گويد كه موفقيت اين مادر جاي تعجب ندارد زيرا برقراري اين حدود كه توسط والدين مقتدر در نظر گرفته مي شود به كودكان يك احساس امنيت بخشيده، زيرا اين قوانين بيشتر جنبه تربيتي و آموزشي داشته كه البته شما مي بايست دلايل قانع كننده اي در ارتباط با اين بايدها و نبايدها به كودكانتان اگرچه خردسال باشند، ارائه دهيد. پس به جاي آنكه به فرزند خردسالتان بگوييد دوستت را نزن بهتر است بگوييد: اگر دوستت را بزني ممكن است صدمه ببيند و ديگر نتواني با او بازي كني البته والدين مي بايست قابل انعطاف بوده و در هنگام تهيه اين قوانين اعتدال را رعايت كنند زيرا اين قوانين بايد به گونه اي تدوين شود كه فرزندان اين حدود و قوانين را در محيط مناسب بوجود آمده توسط والدين، كسب كنند. همچنين تحقيقات پروفسور هات نشان مي دهد كه فرزندان والدين مقتدر تمايل كمتري به سركشي و تجاوز داشته و داراي روابط اجتماعي محكمتري با همكلاسي هاي خود هستند زيرا آنها بحث و گفتگو و مصالحه را آموخته اند، و به همين دليل اين كودكان علت قوانين وارزشهاي والدين را دانسته و راغبتر به قبول آن ارزشها و قوانين خواهند بود. - 3 عشق خود را ابراز كنيد هيچ چيز به اين ميزان كه فرزندان متوجه عشق بي قيد وشرط والدين نسبت به خويش شوند، روابط فرزندان را با خانواده شان مستحكمتر نمي كند. مگي اسكارف نويسنده كتاب دنياي صميمي (دنياي صميمي: چگونه خانواده كامياب مي شود و چگونه شكست مي خورد ) بيان مي دارد: عشق بي قيد و شرط بدان گونه است كه عشق شما به فرزندتان به رفتار و اعمال يا اهداف او بستگي ندارد و اجازه بدهيد فرزندتان بداند اگرچه هر چيزي او انجام مي دهد مورد پسند شما نيست اما شما به او عشق مي ورزيد به خاطر وجود او، و همچنين اجازه دهيد فرزندتان بداند كه اين مطلب بين شما و همسرتان نيز صادق است. وقتي شما و فرزندتان آزادانه و بي هيچ قيد وشرطي عواطف محبت آميز خود را نسبت به هم نشان داده و زماني را به يكديگر اختصاص مي دهيد و به استحكام، مراقبت و حسن روابط خويش توجه داريد، موجب استحكام و مزايايي براي تمامي خانواده خواهد شد. وي مي افزايد: همچنين اين موضوع محيط خانواده را از احساس شعف پر مي كند و در كنار يكديگر بودن را براي تمام خانواده مطلوب مي سازد. و اجراي آن مي تواند آن قدر سهل باشد كه به صورت يك عمل ناخودآگاه درآيد و اين بدان معني نيست كه وقتي كودكتان فقط يك كار كم اهميت انجام داد به او بگوييد: من به داشتن تو افتخار مي كنم. دكتر بنسون مي گويد: بهتر است او را در آغوش بگيريد، او را بوسيده و بگوييد: تو عالي هستي و دليلي هم براي آن وجود ندارد. - 4 شما و همسرتان بايد بار مسئوليت را به دوش بكشيد طبق يك مطالعه گسترده ملي ( ه -: . ش ) 1377 توسط انجمن غيرانتفاعي خانواده و كار، وقتي پدر و مادر در كارهاي منزل و مسئوليتهايشان مشاركت ورزند هر عضوي از اعضاي خانواده از كار حاصله بهره مند خواهد شد. نتيجه حاصله براي مادر؟ چيست مردان شاغل در مراقبت از كودك و كارهاي روزمره بيش ازپيش مشاركت خواهند كرد. استفاني كوتز (نويسنده كتاب راهي كه ما حقيقتا در آن هستيم ) بيان مي دارد: قصور مردان در انجام كارهاي منزل يك علت بزرگ براي افسردگي و اضطراب زنان است وقتي مردان به طور جدي درگير كار منزل شوند ممكن است در ابتدا اختلافاتي بروز كند، اما تمامي مشاهدات حاكي بر آن است كه بعد از آن، زن راضي تر و ازدواج وخانواده مستحكمتر خواهد شد. همچنين مشاركت در امر بچه داري نيز براي مردان مفيد است و وقتي پدر خانواده خود را وقف فرزندان مي كند، موجب اتخاذ تصميمات سالمتري گشته كه او را از عادات مضر شبيه اعتياد به الكل و مواد مخدر، كه سبب صدمه زدن به خويشتن درامان مي شود، مي دارد و مهمتر از همه مشاركت والدين در نگهداري فرزندان براي كودكان امري دلپذير است. پدري كه بدين گونه عمل مي كند به كودكش اين فرصت را مي دهد كه همكاري والدين را مشاهده كند و علاوه بر آن احساس مثبتي از نحوه ارتباط پدر و مادر با يكديگر بدست آورده و اين همكاري توسط پدران از 20 سال اخير چشمگيرتر شده است. - 5 بهتر است براي هر توانايي از هر كدام از فرزندانتان اظهار خوشحالي و شادماني كنيد كودكان استعدادها، توانائيها، علايق و خلق وخويي متفاوت دارند و چگونگي رسيدگي والدين با توجه به اين تفاوتها بستگي به واكنش آنها خواهد داشت و والدين مراقب كودك را مجبور نخواهند كرد كه خود را شبيه كودك ديگر بسازد. در عوض، بهتر است به علايق و نقاط قوت هر كدام از فرزندانشان احترام بگذارند. يك خانواده استوار كه به خصوصيات فردي تك تك خانواده احترام مي گذارد به كودك اين پيام را منتقل مي كند كه نوآوري (منظور جستجو براي يافتن شغل و يا حرفه اي مناسب استعدادهاي شخصي است ) كردن بهتر از اين است كه شما مناسب و هماهنگ با كار خويش نباشيد. - 6 بهتر است برخوردها و ناملايمات را به صورتي سازنده هدايت كرد سوزان لوين متخصص اطفال ابراز مي دارد: اگرچه داشتن اضطراب هميشگي براي كودك بسيار زيان آور است، اما سعي در اجتناب از تمامي برخوردها و كشمكش ها هم غيرممكن است و هم به سود كودك نيست و كودك نيازمند يادگيري مهارت بحث و مجادله و حل ناملايمات است. چگونه يك eخانواده استوار با مشكلات به طور سازنده برخورد؟ مي كند نخست، والدين احساساتي شبيه ناكامي وعصبانيت را به عنوان جزيي از زندگي بپذيرند. سپس، در همان خردسالي به كودكان بياموزند كه بيان احساسات منفي، خوب بوده و ديگر آنكه ناراحتي يكي از اعضاي خانواده را جدي بگيريم و به او بفهمانيم كه به حرفها و ناراحتي او توجه نشان مي دهيم و اين به كودك مي آموزد كه ممكن است گاهي نقطه نظرهاي ديگران پذيرفته شود. پس يك روش موءثر در هنگام بروز و بيان اختلافات بدين شرح است: يك نفس عميق بكشيد، به سخنان شخص مقابل به دقت گوش دهيد و آنچه كه ديگران بيان مي كنند را تكرار كنيد. خانواده هاي استوار نه تنها اختلافات را شناسايي مي كنند بلكه به حل آن هم اسكارف مي پردازند نويسنده مي گويد: اگر كودكتان مكررا تقاضاي شما را براي جمع آوري وسائلش نشنيده بگيرد يا اينكه همسرتان عليرغم تذكر بسيار شما، گلها را آب ندهد، بهتر است كه يك مادر عاقل باشيد و بگوييد: مي خواستم تو وسايلت را جمع كني اما تو اين كار را انجام ندادي و به همين دليل از دست تو عصباني هستم، نه اينكه بگوييد: هيچ كس به حرفهاي من گوش نمي دهد! اصلا تابه حال شما به حرفهايم گوش نداده ايد. در روش درست به خانواده اجازه داده مي شود در حل مشكل تلاش كنند نه آنكه يكديگر را متهم سازند. - 7 به مراسم سنتي پايبند باشيد در اين عصر، در جايي كه بزرگسالان و كودكان دايما در تلاشند تا سهم جداگانه اي براي خود از اين دنيا داشته باشند، اين برنامه ها به خانواده ها كمك مي كند تا آهسته تر و با يكديگر در اين تلاش سهيم باشند. عملا، اين برنامه ها از هر خانواده با خانواده ديگر متفاوت است. اين برنامه ها مي تواند شامل شركت منظم در مراسم مذهبي، يك بازي منظم و دسته جمعي در شبهاي ايام تعطيل، انجام بزرگداشتها و يا مناسبتهاي سنتي، آنچه كه در تمام اين برنامه ها مشترك بوده، نظم است، كه تمام اين مراسم و برنامه ها در روزهاي خاصي برگزار مي شود. دكتر هات اظهار مي دارد: اين نوع مراسم امنيت و ثبات شخصيتي را در كودكان بالا برده و جمع بودن خانواده در كنار يكديگر احساس اعتماد را تقويت كرده و همچنين كودكان اين گونه خانواده ها احساس مطلوبي از اينكه جزيي از خانواده اند، دارند. اسكارف بيان مي دارد كه خانواده محلي است كه كودك سوءالات اساسي درمورد زندگي را كشف كرده و در يك خانواده منسجم و استوار پاسخ به تمامي اين سوءالات مثبت است. منبع: مجله پرنتز مترجم: معصومه ح. نوري