Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790212-48015S4

Date of Document: 2000-05-01

دانشگاههاي خصوصي، آينده اي جديد را براي جوانان رقم مي زنند! نگاهي به گسترش آموزشهاي خصوصي در نظام آموزش عالي لهستان انقلاب آموزشي لهستان را فرا گرفته جوانان است كه به خوبي مي دانند رفاه آتي شان به داشتن مدرك بستگي دارد، تقلا مي كنند خود را وارد تعدادي از دانشگاههاي جديد كنند. به گزارش رويتر، با توجه به فقر نظام دانشگاهي دولتي، بسياري از لهستانيها چاره اي ندارند جز آنكه به موءسسات خصوصي جديدي بروند كه هدفشان ارائه آموزش عالي به شهروندان فقير، روستانشينان و كساني است كه از لحاظ استعداد يادگيري در رده متوسط قرار دارند. به رغم ترديدهايي كه در مورد كيفيت آموزش در برخي از موءسسات نو تاسيس وجود دارد، ظهور آنها شمار فارغ التحصيلاني را كه به مهارتهاي زبان و تجارت مسلط هستند، افزايش داده است و اين به سبب مهارتهاي موجود در نيروي كار است كه سرمايه گذاران غربي به آن اهميت مي دهند. در زمان حكومت كمونيسم، به غير از چند دبستان و يك دانشگاه كه از سوي روحانيان كاتوليك اداره مي شد، نظام آموزشي خصوصي وجود يك نداشت كارشناس آموزشي در اين مورد گفت: در آن دوران، شمار دانشجويان به علت ضعف مالي دانشگاهها، مديريت ضعيف و امكانات ناكافي زياد نبود. در آغاز دهه 1990 چهارصد هزار نفر در 91 دانشگاه لهستان درس مي خواندند. فقط 7 درصد جمعيت 39 ميليون نفري كشور مدرك دانشگاهي داشتند. اين نسبت در اتحاديه اروپا درصد 20 و در امريكا 40 درصد است. ايجاد دانشگاههاي خصوصي، ثبت نام دانشگاهي را بيش از سه برابر كرده است و اكنون در 95 دانشگاه دولتي و 171 دانشگاه خصوصي /1 3حدود ميليون دانشجو درس مي خوانند. در سال 1999 شمار دانشجوياني كه براي اولين بار به دانشگاه راه يافتند، برابر با تعداد دانش آموزان دبيرستاني در آغاز دهه 1990 بود. اتخاذ سياست اقتصاد بازار پس از سقوط كمونيسم در سال سبب 1989 شد تا از نياز به فارغ التحصيلان رشته هاي هنري كاسته شود. اكنون محور رشته هاي دانشگاهي بر مهارتهاي تجاري متمركز است. بيش از نيمي از دانشگاههاي خصوصي به آموزش مديريت اختصاص دارند. تاسيس نهادهاي آموزش عالي خصوصي در شهرهاي متوسط لهستان كه فاقد دانشگاههاي دولتي است، دانشجوياني را كه براثر فقر مادي نمي توانند به شهرهاي ديگر بروند، قادر كرده است كه در كلاس حضور از يابند زماني كه موءسسه عالي بازاريابي و بازرگاني در شهر لزنو با جمعيت 62000 نفر در غرب لهستان گشايش يافت 1200 نفر از مردم آن از اين موءسسه فارغ التحصيل شده اند و در حال حاضر 1700 نفر ديگر در آن به تحصيل مشغول هستند. زمان كلاسهاي آن انعطاف پذير است و مسئولان آن مي كوشند دريافتن شغل به دانشجويان كمك كنند تا آنان شهريه را بپردازند. دانشگاههاي دولتي نيز تا حدي نيمه خصوصي شده اند. اين امر با استفاده از يك مفر قانوني امكان پذير شده است كه بر ارائه آموزش رايگان تصريح دارد. دانشگاهها از ظرفيت كلاسهاي تمام وقت كم كرده اند و درعوض بر تعداد كلاسهاي پاره وقت افزوده اند كه مي توانند درقبال ارائه آنها شهريه بگيرند. اكنون دوسوم دانشجويان لهستاني هزينه تحصيل خود را مي پردازند. شهريه دوره ها از 2400 زلوتي ( دلار )براي 580 تحصيل پاره وقت در دانشگاههاي دولتي تا زلوتي 8000 در سال براي شهريه تحصيل تمام وقت در دانشگاه خصوصي و در رشته اي معروف مانند مديريت يا بازاريابي است. براي بسياري از كساني كه در شهرهايي زندگي مي كنند كه فاقد دانشگاه است، مجموع هزينه هاي شهريه، خرج زندگي و مسكن كمرشكن است. ميانگين دستمزدبين 2192 زلوتي در ماه در ورشو تا 1473 زلوتي در منطقه فقير جنوب شرق كشور متغير است. با اين حال، براي اين دانشجويان، تحصيل به طور تمام وقت در دانشگاه خصوصي به صرفه تر از تحصيل به طور پاره وقت در دانشگاه دولتي است، بخصوص با توجه به اينكه دانشگاههاي جديد برنامه هاي پرداخت شهريه خاصي براي دانشجوياني دارند كه بامشكل مادي روبه رو هستند. اين دانشگاهها اغلب شهريه را در چند قسط دريافت مي كنند. البته از بسياري از اين دانشگاهها، به علت ارائه آموزش با كيفيت پايين انتقاد شده است. از آنجايي كه ورود به دانشگاههاي خصوصي، به گذراندن آزمون ورودي نيازي ندارد، برخي معتقدند كساني كه از برنامه درسي سختگيرانه دانشگاههاي دولتي گريزان هستند، به اين دانشگاهها رو مي آورند. يك كارشناس وزارت آموزش لهستان گفت: دانشجويان ترجيح مي دهند براي پرهيز از مردود شدن در آزمون ورودي دانشگاههاي دولتي و تحقير و فشار روحي ناشي از آن به دانشگاههاي خصوصي بروند. اين واقعيتي است كه صاحبان شركتها و صنايع نيز بدان معترف هستند كه در دانشگاههاي خصوصي كيفيت آموزش در سطح بالا در نيست بررسي اي كه اخيرا به عمل آمد، نخستين دانشگاه خصوصي اين كشور در رده سي وپنجم قرار گرفت. برخي منتقدان مي گويند دانشگاههاي خصوصي فاقد تجربه و پيشينه دانشگاههاي دولتي هستند. اما شماري ديگر معتقدند در چند دانشگاه خصوصي كيفيت آموزشي بالاست، بخصوص در رشته هاي زبان و مهارتهاي عملي. يك كارشناس آموزش اذعان كرد نظام آموزشي خصوصي، هنوز براي بهبود جا دارد و 10 تا 15 سال ديگر طول مي كشد تا نظام دانشگاهي مشابه با همتاي آن در اتحاديه اروپا ايجاد شود. به هر حال، عرصه آموزش عالي به مانند ديگر موضوعات موجود در دوران گذار نهايتا خود را با واقعيتهاي جديد تطبيق خواهد داد و درنتيجه دانشگاههاي ضعيف تعطيل خواهند شد. اما كارشناسان توصيه مي كنند مردم بايد به ارزش آموزش عالي خصوصي پي ببرند و درك كنند مدرك تحصيلي را صرفا با پول نمي توان در خريد حال حاضر، ورود به دانشگاههاي خصوصي لهستان، راهي بدون دغدغه براي بسياري از مردم جهت كسب مدرك دانشگاهي است. مترجم: وحيدرضا نعيمي