Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48011S3

Date of Document: 2000-04-30

داريوش مصطفوي: فوتبال براي همه، همه براي فوتبال ديدگاههاي نامزدهاي رياست فدراسيون فوتبال گروه ورزشي: قرار است انتخابات روءساي فدراسيونهاي ورزشي به زودي برگزار شود و در اين ميان انتخاب رئيس فدراسيون فوتبال كانون توجه همگان است. تاكنون نامزدي محسن صفايي فراهاني، داريوش مصطفوي، عليرضا رحيمي، غلامحسين فرزامي، احمد نيك كار، محمد دادكان و پرويز ابوطالب در سازمان تربيت بدني ثبت شده و هر كدام از اين افراد با حضور در محل اتحاديه باشگاهها ديدگاههاي خود را بيان كردند. در همين راستا گروه ورزشي خبرگزاري جمهوري اسلامي قرار است با تمامي اين نامزدها به گفتگو بپردازد و آنها به تشريح برنامه هاي خود بپردازند. امروز صحبتهاي داريوش مصطفوي را كه تاكنون دو دوره به عنوان دبير فدراسيون و يك دوره در نقش رئيس فدراسيون انجام وظيفه كرده مي خوانيم و در شماره هاي آتي ديدگاههاي ديگر نامزدها را به چاپ خواهيم رساند. مصطفوي در ابتدا گفت: من براي پيشرفت فوتبال اينگونه مي انديشم كه فوتبال براي همه، همه براي فوتبال. هدف من از طرح اين جمله اين است كه فدراسيون فوتبال بايد فدراسيوني آگاه، مدرن، فعال و پيشرفته جهت ارتقاي اين ورزش باشد. وي افزود: در اين حالت درهاي فوتبال به روي بازيكنان، مربيان وداوران باز خواهد بود. بايستي ارتباطاتي با فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا برقرار شود و حتي پروتكلهايي با اين دو سازمان قوي فوتبال دنيا به امضا برسد تا داوران، مربيان و بازيكنان ما بتوانند به سهولت به كشورهايي بروند كه صاحب دانش فني هستند. مصطفوي گفت: اين كار بايد دوجانبه باشد و مربيان، بازيكنان و داوران خارجي نيز بتوانند به ايران بيايند. حضور بازيكنان خارجي در باشگاههاي ما راه حرفه اي شدن را هموار خواهد كرد. ما بايد سيستمي را اجرا كنيم كه حتي داوران كشورمان در ليگ هاي خوب خارجي سوت بزنند. مصطفوي ادامه داد: چون فوتبال، ورزش پرهزينه اي است براي بدست آوردن منابع مالي بايستي فدراسيون فوتبال با تغيير ساختار شرايطي رافراهم كند تا خودكفا شود. نامزد رياست فدراسيون فوتبال درخصوص تغيير ويا اصلاح ساختارفوتبال مي گويد: هماهنگي بين اختيارات و مسئوليتهاي رئيس دبير فدراسيون، و اعضاي آن در شرايط فعلي بدون اصلاح ساختار حتي قادر نخواهد بود يك ليگ منظم برپا كند. بايستي زمينهاي فوتبال زيرنظر مستقيم فدراسيون وهياتهاي فوتبال استانها باشد، بايستي درآمد فوتبال خرج فوتبال شود. يكي از راههاي تامين درآمد، پخش مسابقات از طريق تلويزيون است. بايد تلويزيون وظيفه خودش را نسبت به فوتبال و فوتبال وظيفه اش را باتلويزيون وي بداند افزود: ما طبق مقررات فيفا با تلويزيون برخورد مي كنيم. اينكه اتحاديه فوتبال بخواهد اين مشكل را حل كند، به تنهايي ميسر نخواهد بود فدراسيون فوتبال با اتحاديه باشگاهها و همگام با مديران باشگاههابراي اين منظور اهتمام خواهند كرد. هم اكنون اختيارات و مسئوليتها هماهنگ نيست. برخي از افراد و دستگاههايي در فوتبال اختيار دارند كه هيچ مسئوليتي در قبال فوتبال ندارند، مانندورزشگاهها. فدراسيوني كه مسئوليت دارد اما اختيارات لازم را نداردو هيچ ورزشگاهي در اختيار نداشته باشد، بي گمان با مشكلات فراواني مواجه مي شود كه نمونه بارز آنرا اكنون بخوبي مي بينيم. وي، تشكيل شوراي عالي مشورتي را مورد تاكيد قرار داد و اضافه كرد: در اين شورا 15 نفر حضور خواهند داشت كه شامل سه نفر از وزارت يكنفر كشور، از وزارت امور خارجه، يكنفر از وزارت آموزش و پرورش، سه نفر از سپاه، ارتش و بسيج 5 نفر روساو دبيران سابق فدراسيون فوتبال و دونفر ازمقامات كشوري خواهند بود. مصطفوي در ادامه به برپايي مسابقات ليگ اشاره كرد و گفت: ملتي كه فوتبالش سرگرمي درجه اول جوانان است و كشوري كه 1648195 كيلومتر وسعت دارد و از چهارنوع آب و هواي مختلف برخوردار است و بيش از دو ميليون فوتباليست دارد، نبايد تعداد تيم هاي ليگش كاهش يابد. اگر ما بناداريم ليگ ما طبق تقويم باشد و روي نوار نظم حركت كند، بايد نحوه آن اصلاح شود. من اعتقاد دارم ليگ ما بايد 16 تيم در دسته اول داشته باشد و همه ساله چهار تيم به دسته دوم سقوط كنند و همچنين چهار تيم از دسته دوم به دسته اول راه يابند. نامزد رياست فدراسيون فوتبال افزود: يكي ديگر از برنامه هاي انتخاب او، مديران باشگاههاي پيروزي، استقلال و سه تيم از استانهاي زرخيزفوتبال در هيات رئيسه فدراسيون فوتبال است. پيروزي واستقلال قلب فوتبال ايران هستند و كم توجهي به اين دوباشگاه در هر بعدي، باعث مي شود تافوتبال ما دچار سكته شود. مصطفوي در خصوص مقايسه دوران فعلي فوتبال با شرايط چهار سال پيش كه وي سكاندار هدايت فدراسيون فوتبال بود، گفت: در آن زمان اختيارات ومسئوليتها، همخواني نداشت. تمامي هم و غم ما اين بود كه تيم ملي فوتبال كشورمان به جام جهاني برود، اما اكنون شرايط تفاوت كرده است. از زماني كه به جام جهاني 98 فرانسه رفتيم جهان فوتبال روي فوتبال ايران حساب جداگانه اي باز كرد. رفتن به دانمارك، سفر به كانادا، آمريكا و يا قبرس به يمن حركت ما به جام جهاني بود. من مي گويم، هركس به غير از اين فكر كند، خودخواهي كرده است. من اميدوارم در انتخابات رئيس فدراسيون فوتبال اصل دمكراسي و اصل انتخاب جوانمردانه حتما در آن لحاظ شود و فردي انتخاب شود كه لايق است. از همه مهمتر اينكه، اين انتخاب رنگ و بوي سياسي بخود نگيرد. وي در پايان گفت: طبق قانون، رئيس فدراسيون فوتبال پيش از انتخاببايد استعفا بدهد همانگونه كه سپ بلاتر دبيركل فيفا ابتدا استعفا دادو سپس در انتخابات شركت كرد و نهايتا به عنوان رئيس فيفا برگزيده شد.