Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48010S1

Date of Document: 2000-04-30

عشاير در انتظار نيم نگاهي از همت دولت يار براي تامين نيازهاي عشاير بايد هماهنگي لازم ميان سازمانها ايجاد شود گفتمش صبركن ان شاءالله همه چيز درست مي شود، شما از ايل و تبار صبوري هستيد، اين را كه مي داني پيامبران اكثرا از عشاير و بعضا هم شغل چوپاني داشتند. گفتا اين درست است اما همانطور كه مي داني صبر پيامبران هم اندازه اي گفتمش داشت حاصل دست رنجتان؟ چيست مصرفش ؟ دركجاست گفتا انواع لبنيات، پشم، كرك، پوست و گوشت كه به مصرف شماها گفتمش مي رسد قبول داريم و اگر نپذيريم نمك نشناسي كرده ايم اما انتظارتان؟ چيست گفتا كمي دارو و خوراك دام اگر از شهريها هم اضافه آمد مقداري خوراكي هم براي خودمان آن هم كمي آرد و روغن نباتي، مدتي است كه برنج و قند وچاي سهميه اي ما را هم قطع كرده اند. گفتم چرا و از چه وقت اين سهميه ها قطع شده است; گفتا نمي دانم چرا، مي گويند قند و برنج را بازرگاني قطع كرده است و چاي را هم سازمان چاي نمي دهد، تعاونيهاي عشايري هم مثل اينكه دستشان به جايي نمي رسد. گفتمش مگر اتحاديه هاي تعاوني برايتان كاري نمي كنند; گفتا مسئولين تعاونيها مي گويند دولت به ما اين امكانات را نمي دهد حالا راست يا دروغش را خودشان مي دانند. خودم را با شرمندگي معرفي كردم و گفتم يكي از مسئولين اتحاديه مركزي تعاونيهاي عشايري ايران حالا هستم به بهانه پاسخ به شما در حقيقت مي خواهم مشكل اصلي عدم توفيق اتحاديه هاي عشايري در تامين سهميه هاي دولتي مخصوصا دارو و علوفه دامي را بيان نمايم، باشد كه بدينوسيله صداي مظلوميت عشاير محروم و زحمتكش از پشت ديوار بلند سازمانها و شركتهاي حمايتي به گوش دولت يار برسد و از خوان گسترده جمهوري اسلامي، اين قشر عزيز كه امام بزرگوار (ره ) آنها را ذخاير انقلاب ناميد نيز بهره مند شوند. و آن حقيقت تلخ اين است كه هرگاه در هيات دولت از مشكلات عشاير ذكري به ميان آيد، حل مشكل را به وزارت جهاد حواله مي نمايند و زماني كه در وزارت جهاد بحث از عشاير مي شود، بلافاصله مي گويند به سازمان عشاير مربوط است. در سازمان عشاير امورات عشاير به دو دسته كلي تقسيم مي شود. - 1 كليه امورات مربوط به آموزش - ترويج - عمران و مخصوصا ساماندهي و اسكان زندگي عشايري - 2 كليه امورات مربوط به كالاها و خدمات و توليدات دامي و انساني نيز از وظايف مهم اتحاديه هاي عشايري با سرمايه اي اندك كه آن هم صد در صد مربوط به عشاير عضو است و با كمال تاسف اتحاديه ها بدون حمايت از اعتبارات دولتي، بايد نسبت به تامين، تهيه و خدمات رساني و اجراي طرحهاي توليدي دامي و انساني عشاير انجام وظيفه اين نمايند در حالي است كه متاسفانه حدود سه سال است علي الظاهر مورد بي مهري سازمانها و شركتهاي حمايتي نيز قرار گرفته اند. از جمله: - 1 سازمان چاي به بهانه شعار مرغوبيت چاي داخلي و ممنوعيت چاي خارجي سهميه چاي عشاير را كه حاضرند شام شب نخورند اما به سادگي حاضر به تغيير ذائقه مصرفي چاي خارجي نيستند را قطع نموده است. (توضيح اينكه عشاير بر حسب الگوهاي مصرف خاص خود ساليان سال است كه به مصرف چاي خارجي با كيفيت بالا عادت كرده اند. متاسفانه اين عادت بگونه اي است كه حقيقتا حاضرند شام شب نخورند اما چاي خارجي مصرف نمايند و اين در حالي است كه سازمان چاي هر ساله هزاران تن چاي خارجي وارد اين مملكت مي نمايد اما اين قشر زحمتكش را از مصرف آن محروم نموده است. ) - 2 شركت گسترش خدمات بازرگاني كه هنوز دليلش براي ما معلوم نيست قريب به سه سال است سهميه دولتي برنج و روغن و قند و شكر غيركالابرگي عشاير را قطع نموده است و اتحاديه ها بايد اين نوع سهميه ها را عينا مخصوصا برنج را با همان آرم و نوشته شركت گسترش خدمات بازرگاني از بازار آزاد تهيه نمايند. - 3 شركت پشتيباني امور دام وزارت جهاد نيز واردات دامي را دوقبضه نموده است و علوفه دامي مخصوصا جو مورد نياز عشاير پس از گذر از هفت خوان نامه نگاريهاي پي درپي بالاخره بصورت تجارت به اتحاديه هاي تعاونيها فروخته مي شود و از اين طريق پس از گذر از چند كانال سرانجام به دست عشاير مي رسد. البته شيوه هاي خريد و فروش جو و نگهداري و حمل و تحويل به عشاير خود داستاني دارد كه از حوصله اين نوشتار خارج است. و اينك چشم اميدوار عشاير دوخته است به نيم نگاهي از همت دست اندركاران دولت جمهوري اسلامي و اميد ما متوليان اصلي خدمات رساني به عشاير، اول به خداوند بعد هم به لطف و عنايت دولت يار است كه ما را از پيچ وخم دشوار سازمانها و شركتهاي حمايتي عبور دهد. ان شاءالله. حسن ايرانپاك