Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48009S2

Date of Document: 2000-04-30

بيانيه مجمع نيروهاي خط امام در مورد حوادث اخير گروه سياسي: مجمع نيروهاي خط امام با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض به توقيف نشريات و انحراف پرونده ترور حجاريان از مردم خواست مانع از بروز هرگونه تشنج شوند. در اين بيانيه آمده است: تهاجم گسترده و سنگين جناح انحصارطلب عاقبت منجر به تعطيلي 16 نشريه شد. شيوه غلطي كه سالها از سوي دستگاه قضايي به آزمون گذاشته شده و همواره نيز نتيجه معكوس داده است. در واقع به تعطيلي كشاندن يك رسانه به مفهوم قطع يك شريان زنده و فعال اطلاع رساني مي باشد و اين به وقوع نمي پيوندد مگر از سوي كساني كه از اين جريان آزاد اطلاعات متضرر مي شوند. وجود مطبوعات مستقل يكي از بزرگترين دستاوردهاي حماسه شگرف دوم خرداد است و البته اقتدارگرايان نيك به اين واقعيت پي برده اند و نوك تيز حملات و شانتاژهاي خود را به سمت اين مطبوعات نشانه رفته اند و انتقام شكستهايي كه از جانب ملت متوجه آنان شده است را مي گيرند. متاسفانه دستگاه قضايي كه اميد مي رفت تحولات و اصلاحات جدي در ساختار، خصوصا در برخورد با مطبوعات در آن صورت گيرد، همچون گذشته عمل مي نمايد و تنها تفاوت آن با گذشته، موضعگيريهاي غير خشن رئيس اين قوه مي باشد والا افكار عمومي به اين نتيجه رسيده است كه وعده توسعه قضايي شعاري تبليغاتي بيش نبود. مطبوعات نقش بازوي پر توان ملت براي نظارت بر اجراي قانون را بازي مي كنند و آنگاه كه اين بازوان قطع شوند قانون شكنان به راحتي عرصه را براي جولان و تاخت و تاز فراخ مي بينند و در نتيجه فضاي نامطلوب قانون شكني و ناامني گسترش پيدا مي كند. طراحان تعطيلي مطبوعات نيز به دنبال تحقق همين نتايج و پيامدها هستند اما هدف اصلي و نهايي چيز ديگري است. مردم سرافراز ايران اسلامي در روز جمعه 29 بهمن با آراي آگاهانه خود ساكنان جديد خانه ملت را از ميان اصلاح طلبان حامي آرمانهاي دوم خرداد برگزيدند و اين خود سرآغاز فصل جديدي از فتنه انگيزيهاي باند مافياي قدرت شد. انحراف پرونده ترور آقاي حجاريان و متعاقب آن بازداشت آقاي حيكمي پور و شعله ور نمودن آتش فتنه كنفرانس برلين و آتش تهيه صدا و سيما، ائمه جمعه و گروههاي فشار و همزمان ابطال تعدادي از حوزه هاي انتخابيه و درنهايت تعطيلي 16 نشريه ظرف كمتر از يك هفته همگي حكايت از عمق كينه و عداوت جريان پشت پرده و نگراني از اكثريت حاكم بر مجلس ششم و شروع به كار به موقع و مقتدرانه اين مجلس دارد. مردم آگاه و شريف ايران اسلامي خوب مي دانند كه اين حركات مذبوحانه ره به جايي نخواهد برد و پيروزي و سربلندي همواره از آن جريان حامي اصلاحات و مدافعان حقوق ملت مي باشد. هدف اصلي اين كودتاي مطبوعاتي در مرحله اول به چالش كشاندن مجلس ششم جهت پرهيز از رفتن به سوي اصلاحات وعده داده شده به مردم و در مرحله دوم به زانودرآوردن خاتمي و كليت جبهه دوم خرداد است. سيلي خوردگان از مردم نيك مي دانند كه مجلس ششم با وجود اكثريت اصلاح طلبان كارهاي بزرگي را انجام خواهد داد كه از آن پس ديگر نمي توانند باريا و فريبكاري اقدامات خود را جامه قانون و قانونمندي بپوشانند زيرا نمايندگان واقعي ملت در راه هستند تا قوانين جناحي و معيوب را اصلاح و بازسازي نمايند، فلذا تمامي دست و پا زدنها براي مجلس ششم مي باشد اما زهي خيال باطل كه آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت. مجمع نيروهاي خط امام ضمن اعتراض به اقدامات غيرقانوني درخصوص ابطال نتايج تعدادي از حوزه هاي انتخابيه و تعطيلي مطبوعات وابسته به طيف دوم خرداد از عموم مردم به ويژه دانشجويان آگاه و بيداردل مي خواهد ضمن حفظ هوشياري و حضور در صحنه دفاع از آرمانهاي انقلاب و آزاديهاي قانوني از هرگونه تشنج و درگيري به شدت پرهيز نمايند و در اين موقعيت بسيار حساس كه مخالفان دوم خرداد و شكست خوردگان از مردم درصدد برهم زدن آرامش و امنيت جامعه هستند همواره مراقب رهنمودهاي رهبر معظم و رياست محترم جمهوري باشند.