Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48008S1

Date of Document: 2000-04-30

هزار 5 ميليارد ريال امسال براي بهبود شرايط زندگي در كلانشهرها هزينه مي شود گروه شهرستانها: امسال 5 هزار ميليارد ريال صرف امور عمراني و خدماتي كلانشهرها مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري از مشهد، مسئول دبيرخانه نشست شهرداران كلان شهرها گسترش بي رويه شهرها و مشكلات ناشي از اين مساله را با توجه به حضور 50 درصد از جمعيت شهرنشين كشور در 7 كلانشهر از جمله مسائل مورد بحث كلانشهرها اعلام كرد و گفت: در اين خصوص تعميم تبصره 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به ساير كلانشهرها مطرح شده است و موضوع براي تصميم گيري نهايي به وزارت كشور منعكس خواهد شد. ميرنجاتي افزود: نابهنگام بودن ساختار اداري و تشكيلاتي شهرداريها كلانشهرها و بروز برخي مشكلات در اين زمينه، موجب شد تا مسئولان و كارشناسان ساختار اداري و تشكيلاتي كلانشهرها، در قالب كميته ويژه اي، عملكرد هر شهرداري را بررسي و راهكارهاي مورد نظر را در اين زمينه ارايه كنند. وي با اشاره به موافقت آموزش و پرورش با پيشنهاد شهرداران كلانشهرها در زمينه ضرورت آشنايي دانش آموزان با مسائل و مشكلات شهرنشيني و تاثير آن در بهبود شرايط شهرنشيني، سرفصل موضوعات آموزش شهرنشيني با هماهنگي ادارات و سازمانهاي مسئول و با بهره گيري از نظرات كارشناسان وصاحبنظران مسائل شهري تهيه و در كتابهاي درسي گنجانده مي شود.