Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48007S3

Date of Document: 2000-04-30

ديدار شهروندان منطقه 16 با شهردار تهران گروه شهري: مهندس الويري شهردار تهران، فردا با آن عده از شهروندان تهراني كه مسائل و مشكلات آنها اختصاصا مربوط به شهرداري منطقه 16 مي باشد ديدار عمومي دارد. روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران طي اطلاعيه اي از شهرونداني كه فقط درباره مسائل مربوط به شهرداري منطقه درخواست 16 ملاقات حضوري با شهردار تهران را دارند دعوت كرد از ساعت 16 الي 19 روز دوشنبه /2/78 12مورخ در محل شهرداري منطقه 16 واقع در خيابان چهارراه چيت سازي - خيابان شهيد رجايي - ايستگاه ورزشگاه شهرداري منطقه 16 حضور به هم رسانند. شهروندان منطقه 16 جهت بررسي مسائل و مشكلات خود مي بايست جهت تكميل فرم ثبت نام از ساعت 9 تا 12 صبح دوشنبه /2/79 12مورخ به روابط عمومي شهرداري منطقه 16 مراجعه كنند.